0
0
0
s2smodern

Afval uit landbouw, industrie en huishoudens belandt in het oppervlaktewater en bedreigt de waterkwaliteit van rivieren, zeeën en oceanen. In haar proefschrift laat Jikke van Wijnen zien hoe met een model de wereldwijde verspreiding van een aantal vervuilende stoffen in kaart gebracht kan worden.

Voor het proefschrift 'River export of pollutants: A global modelling approach', waarop Jikke van Wijnen deze maand promoveerde aan de Open Universiteit, paste Van Wijnen een bestaand model om nutriënten transport naar kustwateren te berekenen aan. Ze onderzocht riviertransporten van vervuilende stoffen als microplastics en triclosan. Van Wijnen gebruikte het model om toekomstige problemen met de waterkwaliteit te voorspellen en om de effecten van maatregelen te berekenen.

Modellering
“Het is belangrijk om te weten hoe vervuilende stoffen zich gedragen in het water, maar monitoring en bemonstering zijn duur en tijdsintensief”, zegt Van Wijnen. Ze noemt het gebruik van modellen een interessant alternatief. Voor haar onderzoek nam ze het model GlobalNEWS als basis.

Dit model is oorspronkelijk rond 2010 ontwikkeld. Het brengt mondiaal het vervoer van nutriënten, zoals stikstof en fosfor, door rivieren naar kustwateren in kaart. “De verspreiding van sommige vervuilende stoffen verloopt vergelijkbaar met die van nutriënten. Voor dit onderzoek heb ik milieu-relevante stoffen gezocht om met behulp van het model de verspreiding vast te stellen en te voorspellen”.

Triclosan en microplastics
Ze koos de antibacteriële stof triclosan, die voorkomt in verzorgings- en hygiëneproducten, en microplastics. “Deze stoffen vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit. De verspreiding van triclosan was relatief eenvoudig te onderzoeken, omdat de stof voornamelijk via het riool in het water komt”.

Microplastics zijn natuurlijk een ander verhaal. Die komen op talloze verschillende manieren in het water terecht. “Opvallend om te ontdekken vond ik dat cosmetica maar een beperkte bron van microplastics in het water is. Een groot deel ontstaat bijvoorbeeld door fragmentatie van grotere stukken plastic of komt in het water terecht als slijtstof van banden of vezels die vrijkomen bij het wassen van kleding”.

Update
Van Wijnen blijft ook na haar promotie nog bezig met het model. Met name wil ze de verspreiding van microplastics verder in kaart brengen. “Er is nog veel onderzoek nodig. Om betere berekeningen voor de toekomst te doen en daarmee de effecten van mogelijke maatregelen te berekenen, is het van belang om meer inzicht te krijgen in de processen waarmee microplastics gevormd en in het milieu verspreid worden. Ook zouden de toekomst scenario’s die in het model gebruikt worden geupdate moeten worden.”

 

MEER INFORMATIE
River export of pollutants: a global modelling approach

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.