0
0
0
s2sdefault

Net als gemeenten en provincies moeten waterschappen verplicht een rekenkamer instellen. Dat stellen de ministers Kajsa Ollongren, Cora van Nieuwenhuizen en Wopke Hoekstra. Ze willen daartoe het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' aanpassen. Toezicht van de rekenkamer is van groot belang voor de controlerende rol van het algemeen bestuur en de kwaliteit van de democratische besluitvorming, aldus de bewindslieden.

Ollongren (Binnenlandse Zaken), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Hoekstra (Financiën) hebben een nota van wijziging gestuurd naar de Tweede Kamer als aanvulling op het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' dat het parlement nu in behandeling heeft.

De ministers geven aan dat alle waterschappen jaarlijks opgeteld circa 3 miljard euro uitgeven. Het is van groot belang dat daar onafhankelijke controle door een rekenkamer op kan plaatsvinden, aldus de drie. Dat kan zelfstandig of in samenwerking met andere waterschappen.

Te ver
De waterschappen vinden het voorstel tot verplichte instelling van de rekenkamers te ver gaan, blijkens een reactie van de Unie van Waterschappen op de wijzigingsnota. De UvW stelt dat de ministers voorbijgaan aan de ‘verantwoorde keuzes’ die de besturen van de waterschappen in de afgelopen 15 jaar hebben gemaakt ten aanzien van onafhankelijke toezicht.

Ze wijst er daarbij op dat 18 van de 21 waterschappen in de huidige bestuursperiode zonder wettelijke verplichting ‘een rekenkamer(functie) of een bestuurlijk orgaan dat een vergelijkbare rol’ laten functioneren. “Ook in de vorige bestuursperiode (2015-2019) was dit het geval.”

In 3 waterschappen vindt geen rekenkameronderzoek plaats. Met reden, aldus de UvW. “Deze besturen vinden zich voldoende goed bediend door andere organen en met andere informatie om zich een beeld van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de beleidsuitvoering te vormen."

Tweede voorstel
Het tweede voorstel van de ministers, een jaarlijkse verantwoording door het dagelijks bestuur voor het gevoerde beleid, onderschrijven de waterschappen wel. Ze zien er meerwaarde in om directe verantwoording aan het algemeen bestuur en zo aan de belastingbetalers af te leggen over de rechtmatige besteding van maatschappelijke middelen. Deze zogeheten rechtmatigheidsverantwoording moet in de jaarrekening worden vastgelegd. Nu is het nog zo dat de accountant daar een oordeel over velt.

In hun reactie vragen de waterschappen wel tijd om invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor te bereiden. Zij wijzen daarbij op de gemeenten en provincies die de verantwoording al jaren voorbereiden. Daaruit blijkt, aldus de UvW, dat het inbouwen van de rechtvaardiging van het gevoerde beleid niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. Als het aan de waterschappen ligt wordt dan ook pas in 2026 voor het eerst de rechtmatigheidsverantwoording afgelegd.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.