0
0
0
s2smodern

Nederlanders laten zien dat waterveiligheid bepaald geen vanzelfsprekende zaak is. Dat is de bedoeling van de campagne Hohohoogwater, die het Hoogwaterbeschermingsprogramma en zeven waterschappen tussen 25 januari en 4 februari organiseren. Alle Nederlanders wordt opgeroepen om een selfie op een dijk te maken en deze op vrijdag 31 januari via sociale media te verspreiden.

Aanleiding voor de publiekscampagne is dat precies 25 jaar geleden het water in de Maas, Rijn en Waal uitzonderlijk hoog stond, wat tot grote problemen leidde. In het rivierengebied moest zelfs een kwart miljoen mensen vanwege overstromingsgevaar worden geëvacueerd. De lessen van toen lijken echter alweer vergeten.

“Nederlanders beschouwen waterveiligheid als vanzelfsprekend”, zegt Miranda Mens, woordvoerder van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Wij trekken alle registers open om hen een beetje wakker te schudden. We willen dat mensen beseffen dat het enorm veel energie en geld kost om een herhaling van 1995 te voorkomen.”

Nog grotere opgave
Mens wijst erop dat ongeveer 1 miljard euro wordt besteed aan waterveiligheid. Daarvan gaat zo’n 350 miljoen euro per jaar naar het HWBP, tot aan 2050. De waterschappen versterken de komende jaren met dit geld minstens elfhonderd kilometer aan primaire waterkeringen. “Onze boodschap tijdens de campagne Hohohoogwater is dat er in 25 jaar veel is gebeurd, maar dat er in de toekomst een nog veel grotere opgave ligt. De komende jaren moeten heel veel dijken worden aangepakt. Eigenlijk krijgt iedere Nederlander links- of rechtsom met ons te maken.”

Hohohoogwater is een gezamenlijk initiatief van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en zeven waterschappen: de waterschappen Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. “Het is voor het eerst dat we op deze manier slim samenwerken”, zegt Mens. “Wij willen zo zorgen voor een grotere impact en meer mensen bereiken dan afzonderlijk mogelijk is. We vertrouwen op veel gratis publiciteit. Aan betaalde advertenties doen we niet, omdat we daaraan geen belastinggeld willen besteden.”

 'We willen het verhaal uit 1995 levend houden'

Aantal Hoogwaterjournaals
De campagne start aanstaande zaterdag en duurt tot en met zondag 4 februari. Het HWBP en de waterschappen zenden een aantal Hoogwaterjournaals uit, waarvan de eerste meteen op 25 januari. Hierin zijn videodagboeken opgenomen van mensen die het hoogwater van 1995 hebben meegemaakt en zijn geëvacueerd. Ook komen ervaringen aan bod van mensen die professioneel erbij waren betrokken. “We willen het verhaal van toen levend houden”, merkt Mens op.

Het zwaartepunt van de campagne ligt op eind volgende week. Het HWBP en de waterschappen roepen alle Nederlanders op om op vrijdag 31 januari een selfie te maken op een dijk die hen beschermt. De bedoeling is dat zij deze foto’s via Facebook, Instagram en Twitter delen met de hashtag #mijndijk en ook #hohohoogwater.

Tegen die tijd worden ook de resultaten van een enquête over waterveiligheid gepubliceerd, vertelt Mens. “Het marktonderzoeksbureau Kantar heeft in opdracht van ons een representatieve groep van ruim duizend Nederlanders gevraagd wat zij weten over waterveiligheid. Onder meer: hoeveel van Nederland is overstroombaar? Weet je welke dijken je beschermen? Ben je wel eens bang voor een overstroming? Dat heeft interessante uitkomsten opgeleverd.”

Eigen activiteiten waterschappen
De waterschappen organiseren tevens zelf allerlei activiteiten, zoals exposities, lezingen en rondleidingen. Mens noemt een openbare bijeenkomst op zaterdag 1 februari in het Gelderse dorp Ochten. Hierin staan de crisisbeheersing in 1995 en de toekomst van de dijken centraal. “Het is een soort reünie van mensen die toen bestuurlijk knopen hebben doorgehakt. Ik verwacht een boeiende bijeenkomst.”


MEER INFORMATIE
Campagnepagina op site HWBP
Unie van Waterschappen over Hohohoogwater
Activiteiten Aa en Maas
Activiteiten De Stichtse Rijnlanden
Activiteiten Drents Overijsselse Delta
Activiteiten Limburg
Activiteiten Rijn en IJssel
Activiteiten Rivierenland
Activiteiten Vallei en Veluwe 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Hugo Gastkemper · 5 months ago
    Geef op lantaarnpalen, gevels, transformatorhuisjes aan hoe hoog het water komt bij een dijkdoorbraak en hoe je in een veilig gebied of gebouw komt. Veel effectiever en aansprekender én met handelingsperspectief.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.