secundair logo knw 1

De politie verdenkt meerdere mensen van het plegen van grootschalige fraude I foto: CreditRepairExpert / Flickr

Een medewerker van Rijkswaterstaat wordt ervan verdacht minstens 1,7 miljoen euro te hebben verduisterd door valse facturen in te dienen. Zowel de politie als Rijkswaterstaat zelf onderzoekt de zaak.

Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief die zij gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. De fraude is eind januari aan het licht gekomen binnen het ministerie. “Naar het zich nu laat aanzien heeft deze medewerker vanaf 2014 valse facturen ingediend, waarmee voor zover nu bekend een bedrag is gemoeid van in ieder geval 1,7 miljoen euro”, schrijft de minister.

De medewerker is na het bekend worden van de fraude meteen op non-actief gesteld. Ook heeft Rijkswaterstaat aangifte gedaan bij de politie. Die is daarop volgens Van Nieuwenhuizen met prioriteit gestart met onderzoek. De politie van Oost-Nederland meldt op haar eigen site dat niet alleen de medewerker maar ook derden worden verdacht van het plegen van grootschalige fraude. “Dinsdag vond een doorzoeking plaats in de woning van de verdachte medewerker. Er is geen aanhouding verricht. De politie sluit meerdere aanhoudingen in het onderzoek niet uit.”

Rijkswaterstaat doet zelf eveneens onderzoek. De minister daarover: “Bij ernstige verdenkingen als deze moet de onderste steen immers boven komen en moeten maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat dergelijke acties in de toekomst worden uitgebannen.” De onderzoeksresultaten worden in een feitenrapport opgenomen. Dit rapport zal de basis vormen voor eventuele verdere disciplinaire maatregelen tegen de medewerker.

Het financieel-administratief proces bij Rijkswaterstaat zal door een externe partij worden onderzocht. Het doel is om aanvullende maatregelen in verband met het inkoop- en betaalproces te treffen, waarmee fraude in de toekomst kan worden voorkomen. Tijdens het externe onderzoek wordt tevens gekeken of zich vergelijkbare zaken hebben voorgedaan.

Van Nieuwenhuizen schrijft in de Kamerbrief dat zij, mede op verzoek van de politie, op dit moment geen nadere mededelingen kan doen. De minister laat nog wel weten dat ze de zaak hoog opneemt.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van de minister
Bericht van de politie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....