0
0
0
s2smodern

De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting.

De methodiek van de kaart is ontwikkeld bij het project Nutriëntenmaatregelen van de KennisImpuls Waterkwaliteit. In de Kennisimpuls Waterkwaliteit pogen verschillende partijen het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te vergroten. Bij dit project waren WEnR, Deltares, KWR, RIVM, NMI, en Boerenverstand betrokken. Gebaseerd op deze resultaten heeft het Nutrienten Management Instituut NMI deze applicatie opgezet.

Gerard Rosvk 180 Gerard Ros“Binnen de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een enorme behoefte aan specifieke kennis”, zegt Gerard Ros van NMI. “In heel Nederland wordt gekeken welke opgave agrariërs hebben op het gebied van waterkwaliteit. Per perceel hebben we in kaart gebracht welke maatregelen positief bijdragen aan waterkwaliteit. De maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting.

Kennis actiegericht presenteren
De kaart is op basis van openbare data tot stand gekomen. Op basis van de gegevens over de ondergrond, de morfologie van het perceel en bijvoorbeeld de mogelijkheid om water vast te houden, is in kaart gebracht wat het risico is op uit- en afspoeling van nutriënten. Meer informatie over die acties is vervolgens te lezen op de site van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ros: “Deze kaart is in eerste instantie bedoeld om de aanwezige kennis op een actiegerichte manier inzichtelijk te maken binnen het agrarisch waterbeheer.”

Versie 2.0
Volgens Gerard Ros is er bij waterschappen en overheden veel informatie beschikbaar over bodemeigenschappen en bemestingsdruk. NMI-Agro en de andere samenwerkende partners hebben daarom de ambitie om ook een versie 2.0 te gaan ontwikkelen. “Door dit soort informatie te gebruiken, kunnen we nog meer maatwerk bieden en een kaart maken die nuttig is voor de boer.”

Daarnaast hoopt Ros dat deze applicatie de communicatie tussen waterschappen en boeren versterkt. “Zodat waterschappen via de applicatie de toepassing van maatregelen kunnen monitoren en een respons krijgen van de boeren over de mogelijke maatregelen en hun effecten. We zijn in de planfase voor deze ontwikkeling, maar ik heb goede hoop dat we versie 2.0 eind volgend jaar al kunnen presenteren”.

 

MEER INFORMATIE
De applicatie Maatregelen op de Kaart

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.