0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting.

De methodiek van de kaart is ontwikkeld bij het project Nutriëntenmaatregelen van de KennisImpuls Waterkwaliteit. In de Kennisimpuls Waterkwaliteit pogen verschillende partijen het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te vergroten. Bij dit project waren WEnR, Deltares, KWR, RIVM, NMI, en Boerenverstand betrokken. Gebaseerd op deze resultaten heeft het Nutrienten Management Instituut NMI deze applicatie opgezet.

Gerard Rosvk 180 Gerard Ros“Binnen de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een enorme behoefte aan specifieke kennis”, zegt Gerard Ros van NMI. “In heel Nederland wordt gekeken welke opgave agrariërs hebben op het gebied van waterkwaliteit. Per perceel hebben we in kaart gebracht welke maatregelen positief bijdragen aan waterkwaliteit. De maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting.

Kennis actiegericht presenteren
De kaart is op basis van openbare data tot stand gekomen. Op basis van de gegevens over de ondergrond, de morfologie van het perceel en bijvoorbeeld de mogelijkheid om water vast te houden, is in kaart gebracht wat het risico is op uit- en afspoeling van nutriënten. Meer informatie over die acties is vervolgens te lezen op de site van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ros: “Deze kaart is in eerste instantie bedoeld om de aanwezige kennis op een actiegerichte manier inzichtelijk te maken binnen het agrarisch waterbeheer.”

Versie 2.0
Volgens Gerard Ros is er bij waterschappen en overheden veel informatie beschikbaar over bodemeigenschappen en bemestingsdruk. NMI-Agro en de andere samenwerkende partners hebben daarom de ambitie om ook een versie 2.0 te gaan ontwikkelen. “Door dit soort informatie te gebruiken, kunnen we nog meer maatwerk bieden en een kaart maken die nuttig is voor de boer.”

Daarnaast hoopt Ros dat deze applicatie de communicatie tussen waterschappen en boeren versterkt. “Zodat waterschappen via de applicatie de toepassing van maatregelen kunnen monitoren en een respons krijgen van de boeren over de mogelijke maatregelen en hun effecten. We zijn in de planfase voor deze ontwikkeling, maar ik heb goede hoop dat we versie 2.0 eind volgend jaar al kunnen presenteren”.

 

MEER INFORMATIE
De applicatie Maatregelen op de Kaart

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De titel van dit artikel is nietszeggend en had net zo goed kunnen luiden: 'bij alle watergedragen installaties is er een legionellarisico'. Legionella groeit nou eenmaal in een waterig milieu. Omdat risico het product is van kans en effect gaat het in werkelijkheid om de kans dat legionella kan groeien en het effect daarvan voor de omgeving.
Het risico (als resultante) kan dan gewoon heel erg klein zijn en is dat in de meeste gevallen waarschijnlijk ook. De kans op vermeerdering van legionella in een watersysteem houdt verband met veel factoren waarvan de temperatuur de belangrijkste is. De cases in Boxtel en Son hebben geleerd dat hoge temperaturen (> 30 grC) van het afvalwater hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het is ook al langer bekend dat Legionella pneumophila (als gevaarlijkste soort) vooral bij die temperaturen optimaal groeit. Bij effectieve afdekking en afzuiging van een bassin kan het effect naar de omgeving in feite naar nul worden gereduceerd en daarmee het risico! Het is onzinnig om dat op voorhand voor alle systemen te gaan eisen, want de kans op vermeerdering van Legionella pneumophila in biologische systemen met temperaturen < 30 grC zal ongetwijfeld een stuk kleiner zijn. Laten we dat eerst goed onderzoeken.
Verder is het onbegrijpelijk dat de Omgevingsdiensten inzetten op een doelvoorschrift met een harde eis dat er geen legionella in de lucht en het effluent zit. Het is namelijk praktisch gezien gewoon niet haalbaar en het leidt tot hoge maatschappelijke kosten en de toevoeging van veel ongewenste desinfectiemiddelen van effluenten. Vergeet niet dat in de lucht en het effluent van een gemiddelde RWZI ook Legionella pneumophila wordt aangetroffen (in aanzienlijk lage concentraties als bij de zuivering in Boxtel). Hoe zou je in de zuivering Legionella moeten bestrijden? Moeten we al ons RWZI-effluent gaan chloren of met UV behandelen?
Ik lees hier een typisch voorbeeld van een overheid die neigt tot een overreactie om in de toekomst elke aansprakelijkheid te kunnen weerleggen. Ondertussen wordt een groot deel van de industrie opgezadeld met het maken van hoge extra kosten voor het bestrijden van een relatief laag risico.
Jan Pronk maakte ooit als Minister van VROM dezelfde fout bij de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie die zo'n beetje voor alle collectieve leidingwatersystemen in Nederland het legionellarisico moest gaan indammen. Dat moest worden teruggedraaid (naar alleen de prioritaire instellingen) want de maatschappelijke kosten die dat veroorzaakte waren simpelweg te hoog.
Leuk dat jullie aandacht besteden aan de notitie over de Nationale analyse waterkwaliteit, maar de stof die het meest overschrijdt is niet aluminium, maar ammonium. Als je dat wijzigt in de titel en tekst van de laatste alinea, klopt het verhaal weer.
Helaas zijn de filmpjes niet via het YouTube kanaal te vinden.
Grappig dat er nu pas actie via een collectief wordt opgestart. Waarom kun je in Nederland anno 2019 niet je douche water hergebruiken in je WC?!? Het zou verplicht moeten worden in nieuwbouw en een mogelijkheid in bestaande bouw, bijv via een platte tank in de kruipruimte.
@Wijnand VisserMet dank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het