0
0
0
s2smodern

Onderzoekers van KWR zijn al sinds het begin van de coronacrisis betrokken bij het onderzoek naar verspreiding van het virus. Voor dit onderzoek, en de resultaten van de metingen in het rioolwater, bestond veel aandacht in de media. Op basis van deze ervaringen, en literatuuronderzoek, komt KWR nu met een rapport en brochure over effectieve crisiscommunicatie. “Goede communicatie is een dialoog.”

Lisa Andrews 180 vk vrij Lisa Andrews“Onze collega’s in het team waterkwaliteit werden in maart, bij het begin van de coronacrisis, overspoeld door media-aandacht,” vertelt KWR-onderzoeker Lisa Andrews. Ze noemt het niet zo eenvoudig om wetenschappelijke informatie te communiceren aan een breed publiek. Zeker niet in tijden van crisis.

Gewend aan de luwte
Op zulke momenten draait het volgens Andrews om vragen als: ‘wat moet het publiek weten om angst of paniek te voorkomen? En: ‘wat moeten mensen weten om zich te beschermen?’ “Wetenschappers zijn gewend in hun eigen onderzoeksbubbel te werken en communiceren. Ze doen in de luwte hun onderzoek en treden daarna, eventueel samen met de communicatieafdeling, naar buiten. In een acute crisis als rondom corona is die tijd er niet."

Tijdig communiceren
In perioden van crisis wordt er meer dan normaal van onderzoekers gevraagd te communiceren naar de buitenwereld. En publiekscommunicatie vraagt andere vaardigheden. Andrews: "Van belang is bijvoorbeeld om tijdig te communiceren, ook als we nog niet alles weten. Daarom zeggen wij: wees transparant, open en toegankelijk, vertel wat je niet weet, en wanneer en hoe je nieuwe informatie zult delen.”

Cyclus
Omdat wetenschappers steeds nieuwe inzichten opdoen en reacties op hun werk moeten verwerken, is crisiscommunicatie volgens Andrews het beste te zien als een cyclus van stappen die steeds opnieuw doorlopen worden. “De eerste stap is het bepalen van de boodschap, de tweede het bepalen van je doelgroep. Daarna volgt de vertaling in communicatieboodschappen. Uiteindelijk wil je meten of en in hoeverre de communicatie doel treft. Dat laatste doe je door te luisteren naar reacties op je boodschap. Goede crisiscommunicatie is in die zin een dialoog. Bij elke nieuwe communicatieboodschap begint die weer opnieuw.”

Crisiscommunicatie
KWR zette de richtlijnen voor crisiscommunicatie in eerste instantie op voor intern gebruik, maar Andrews gelooft dat de brochure en het rapport ook andere waterwetenschappers te pas kan komen. “Deze richtlijnen zijn niet alleen van toepassing op de communicatie rond corona, maar ook op andere crises. Daarom hebben we de brochure ook toegankelijk gemaakt voor andere waterwetenschappers. De brochure is beknopt en praktisch. Letterlijk bedoeld om naast je telefoon te leggen. Daarnaast is er nog een uitgebreider rapport.”

 

MEER INFORMATIE
Brochure crisiscommunicatie
Rapport: Guiding Principles for Effective Communication during a Public Health Crisis

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.