secundair logo knw 1

De landbouw in Zeeland heeft zomers dringend behoefte aan meer zoet water. Foto Unsplash/Marc Kleen

Zout water heeft Zeeland genoeg, maar aan zoet water voor de landbouw is een groeiend tekort. Een van de oplossingen is het opslaan van zoet water in de ondergrond, bijvoorbeeld met kreekruginfiltratie of zoetwaterbassins. De provincie trekt de beurs met een subsidie van ruim 160.000 euro voor twee proeven. 

Het grootste deel daarvan, 134.851 euro, gaat naar een praktijkproef met kreekruginfiltratie in Noordgouwe op Schouwen-Duiveland. Kreekruggen zijn oude, met zand gevulde zeegeulen die als licht verhoogde ruggen boven het omliggende poldergebied liggen, aldus een bericht van de provincie. 

Op deze plekken kan water makkelijker infiltreren en ligt de grondwaterspiegel hoger dan in de poelgronden. Hierdoor heeft het zoete infiltratiewater na verloop van tijd het zoute water verdrongen en is een zogenaamde zoetwaterlens gevormd. 

De proef in Noordgouwe moet uitwijzen of kreekruginfiltratie inderdaad helpt om meer zoet water vast te houden. Afgelopen zomer ontving de gemeente Schouwen-Duiveland al een Europese subsidie van 175.752 euro, waarmee de driejarige proef van start kon. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie deelnemende agrariërs dragen bij.  

Landschappelijke inpassing
De andere subsidie die de provincie nu uitkeert, 27.000 euro, is bestemd voor de landschappelijke inpassing van zoetwaterbassins op Noord-Beveland. Zeeland stimuleert de aanleg van zoetwaterbassins, die de beschikbaarheid van zoet water in droge perioden moeten vergroten. 

Zulke bassins mogen sinds kort ook gebouwd worden buiten het agrarisch bouwblok, maar gaan meestal niet op in het landschap. Daardoor worden ze volgens de provincie als onaantrekkelijk gezien. Dit project moet als ‘goed voorbeeld’ dienen voor kandidaat-bouwers en handvatten bieden voor een goede landschappelijke inpassing van zoetwaterbassins.

Deltaplan Zoet Water
Beide projecten vallen binnen het Interreg-project Aquatuur, een grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partners, en het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Dat laatste moet de vraag naar en het aanbod van zoet water in vooral het landelijk gebied meer in balans brengen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.