Met een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak wil het nieuwe kabinet alsnog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. De aanpak is een aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat bij uitvoering niet voldoende zal zijn om de kwaliteitsdoelen voor met name het oppervlaktewater te realiseren. 

“Wij pakken deze opgave met urgentie op”, schrijven de ministers Henk Staghouwer (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (natuur en stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende maand willen de ministers de aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vaststellen en bij de Europese Commissie indienen.

Inzet daarbij is om opnieuw de zogeheten derogatie van de Nitraatrichtlijn binnen te halen. Deze uitzondering voor wat betreft de toegestane hoeveelheid mest die mag worden uitgereden op het land (meer dan de richtlijn, max 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest), is van groot (economisch) belang voor de landbouw. 

Maar ook de waterkwaliteit, klimaat en agrobiodiversiteit zijn gebaat bij ontheffing, schrijven Staghouwer en Van der Wal. Het is daarom ‘onwenselijk’ als Nederland de derogatie niet krijgt, aldus de bewindslieden. “Dit zal leiden tot een verdere verslechtering van de waterkwaliteit waardoor wij mogelijk nog drastischer maatregelen zullen moeten nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn en de KRW te halen.”

'Onhaalbaar'
Beide ministers zullen met de landbouw in de slag moeten om aanvullende maatregelen bóvenop het 7AP geaccepteerd te krijgen. De mestmaatregelen in het actieprogramma noemde belangenbehartigingsorganisatie LTO vorig jaar al ‘onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar’. 

Die reactie heeft weinig effect, want het kabinet voert het 7e AP onverkort uit, schrijven Staghouwer en Van der Wal. “Wij begrijpen dat deze maatregelen voor de sector ingrijpend zijn, maar achten dit ook noodzakelijk om te voorkomen dat we in een situatie terecht komen waarin de Europese Commissie ingrijpt omdat Nederland niet aan zijn verplichtingen voldoet.”

De ‘resterende opgave voor de waterkwaliteit’ wil het kabinet gaan realiseren met ‘een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak’. Voor de uitvoering brengt het kabinet het klimaat- en transitiefonds in stelling, dat conform het coalitieakkoord wordt gevuld met 35 miljard euro voor de komende 10 jaar. “Binnen dat fonds zijn ook middelen gealloceerd voor de doelstelling van verbetering van de waterkwaliteit”, schrijven de ministers.


LEES OOK HET VAKARTIKEL:
Gedragskennis voor een betere waterkwaliteit 


Ecologische analyses
De ‘geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak’ is het instrument dat het kabinet inzet om te komen tot ‘een transitie naar een duurzame kringlooplandbouw en een robuust natuurareaal’. Om te borgen dat doelen ook daadwerkelijk worden gehaald  – niet alleen voor waterkwaliteit maar ook voor stikstof en klimaat – zullen de landelijke verplichtingen gebiedsgericht worden ingevuld. Daarvoor maken we ook gebruik van ecologische analyses, schrijven de ministers, die werken aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). 

In de integrale gebiedsgerichte aanpak voor landbouw zijn extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering, op- en uitkoop, afwaardering en verplaatsing belangrijke instrumenten voor het behalen van de doelen, schrijven de ministers. “We proberen daarbij zoveel mogelijk samen met de boeren voor een passende en bestendige transitie te kiezen. Dit zal niet alleen zien (sic) op de veehouderij maar ook op de akkerbouw, daar waar dit nodig is om de waterkwaliteitsdoelen te halen.”

Daarbij wordt ‘juridisch geborgd’ dat op vrijvallende uitspoelingsgevoelige gronden geen teelt van uitspoelingsgevoelige gewassen meer mogelijk is. Gebeurt dat niet, dan zou de waterkwaliteit immers weer verslechteren, schrijven de ministers.

 

MEER INFORMATIE:
Kamerbrief Voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!