0
0
0
s2smodern

Het Rijk gaat financieel bijdragen aan de investeringen van waterschappen in klimaatbestendig waterbeheer. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma.

Dit programma is vanmiddag getekend door premier Mark Rutte, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de voorzitters van de koepelorganisaties van de decentrale overheden, onder wie Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. “We hebben afspraken gemaakt over grote opgaven”, verklaarde Rutte na afloop. “Waaronder de gevolgen van klimaatverandering.”

Het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen presenteren in het Interbestuurlijk Programma (IBP) een gezamenlijke aanpak voor maatschappelijke vraagstukken die deze bestuurslagen overstijgen. Het gaat onder meer om een vitaal platteland, voorkomen van problematische schulden en toekomstbestendig wonen. Voor de negen opgaven die in het IBP worden genoemd, is 1,4 miljard euro beschikbaar. Ook komen via een nieuwe systematiek meer middelen beschikbaar voor het gemeente- en provinciefonds.

Voor de waterschappen is vooral de opgave ‘samen aan de slag voor het klimaat’ van belang. Het Rijk gaat een financiële bijdrage leveren aan de maatregelen van waterschappen voor klimaatbestendig waterbeheer. De waterschappen investeren hierin zelf 2 miljard euro in deze kabinetsperiode.

De lagere overheden dringen al langer bij het kabinet aan op extra inspanningen voor een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland. In maart 2017 kwamen ze daarom met een gezamenlijke investeringsagenda voor duurzaamheid. Oosters is tevreden dat dit geluid is gehoord. “Het is goed dat ook het Rijk nu gaat bijdragen aan het sneller klimaatbestendig maken van Nederland. Dat kan schade en overlast voorkomen.” Volgens hem is er geen tijd te verliezen. “Wat ons betreft gaat dit jaar nog de schop in de grond.”

Het Rijk en de decentrale overheden hebben drie doelen geformuleerd bij ‘samen aan de slag voor het klimaat’. Wat betreft klimaatmitigatie wordt een CO2-reductie van 49 procent in 2030 nagestreefd. Bij klimaatadaptatie willen de partijen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Daarvoor moet in 2020 in alle sectoren klimaatbestendig worden gehandeld. Voor klimaatadaptatie worden vanaf 2018 middelen van het Rijk en de andere overheden ingezet. Het derde doel is dat de vijf transitieagenda’s circulaire economie worden uitgevoerd om te komen tot een circulair Nederland in 2050. Er zijn transitieagenda's voor biomassa & voedsel, bouw, consumptiegoederen, kunststoffen en maakindustrie. Ze zijn in januari gepresenteerd. 

Het startdocument van het IBP geeft alleen op hoofdlijnen weer welke richting het Rijk en de decentrale overheden inslaan. De komende maanden worden knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Vorm, aanpak en snelheid kunnen per opgave verschillen.

Meer informatie

Bericht van kabinet over IBP

Bericht van Unie van Waterschappen

Startdocument van programma

Duurzame investeringsagenda decentrale overheden

Transitieagenda's circulaire economie 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ach ach....wat een idioterie 'op het IJsselmeer kan t behoorlijk spoken', dus dempen we de boel????
Duizenden en duizenden watersporters weten alles van het IJsselmeer, vissers die er dagelijks hun brood verdienen, weten alles van het IJsselmeer.
Deze flauwekul is gewoon bedoeld om de boel tzt dicht te gooien!!!!
Over het merken van een van deze vissoorten, nl de zeeforel. Op deze vis vist een kleine groep liefhebbers in de voordelta nabij het Haringvliet en Waterweg.
Elk jaar vangen we diverse mooie vissen die natuurlijk worden teruggezet. Misschien kan dit kleine groepje sportvissers op deze manier een grote bijdrage leveren.
Ook in dit waterschap laat het bestuur dus zijn oren hangen naar de boeren. Want waarom wordt er, voordat er een beslissing wordt genomen over het zoutgehalte, wél met hen gesproken en niet met bijvoorbeeld natuurorganisaties?
Hoe moeilijk kan het zijn. Stel de stuwen wat hoger in en het lagere veen komt weer onder water te staan. Kost niks. Scheelt al wel gelijk veel aan het inklinken van het veen en de uitstoot van CO2. Misschien moet de tractor dan wat lichter worden of moeten we gewoon het groene hart weer het oerbos van Nederland laten worden. Al die vlakke weilanden met nauwelijks een koe er op is toch ook niks. CO2 uitstoot omlaag door waterpeil omhoog!
@Pieter den Besten Interessante conclusies naar aanleiding van onderzoek naar governance Marker Wadden. Cultuurverschillen van organisaties kunnen bijdragen aan beter resultaat van samenwerking. Samenstelling van het projectteam is doorslaggevend, dat is ook mijn ervaring bij complexe inrichtingsvraagstukken, waarbij niet het van belang is een koppeling tussen theorie en praktijkkennis te maken. Ik hoop dat de conclusies voor betere governance bij andere inrichtingsprojecten opgevolgd worden, zodat er nog betere resultaten gerealiseerd kunnen worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.