secundair logo knw 1

Texel van boven | Foto Rens Nijholt

Een proefperceel met pootaardappelen op Texel waar ondergronds opgeslagen water is gebruikt voor irrigatie, laat een flink hogere gewasopbrengst zien. Dat stelt landbouworganisatie LTO Noord, die spreekt over een groot succes. “Dit is een absolute doorbraak”, zegt directeur Jouke Velstra van het Acacia Institute.

De landbouw op Texel is kwetsbaar. Er is geen sprake van externe wateraanvoer op het eiland, bovendien is het grond- en oppervlaktewater vrijwel overal te zout en geldt er een permanent beregeningsverbod. De boeren op Texel, met name akkerbouwers en bollentelers, hebben daarom grote behoefte aan innovatieve irrigatiemethoden. 

En de mogelijkheden zijn er, want jaarrond valt er voldoende neerslag op Texel om te kunnen voorzien in de zoetwatervraag van de landbouw. Ondergrondse opslag van zoetwater wordt gezien als oplossing. 

Een eerste proef geeft de boeren hoop. De resultaten van een proefperceel met pootaardappelen waar geïrrigeerd is met het ondergronds opgeslagen water, laten zien dat er sprake is van flinke meeropbrengsten - meer dan 20 procent per hectare. 

“Daarmee is bevestigd dat ondergrondse opslag een belangrijke bijdrage kan leveren aan de beschikbaarheid van zoetwater: droogteschade wordt voorkomen wat resulteert in meeropbrengsten”, schrijft LTO Noord.

Om te kijken of opschalen van het opslagsysteem mogelijk is, is meer onderzoek en monitoring nodig, aldus de landbouworganisatie. Zo moet onderzocht worden hoe het systeem zich technisch gedraagt als het op grotere schaal wordt toegepast. Daarbij moet ook meer inzicht verkregen worden in de kosten en opbrengsten voor verschillende teelten.

Als het systeem op grotere schaal ook voldoet, willen de boeren middels zoetwatercoöperaties de opslagsystemen gaan beheren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Martin · 2 months ago
    Een bevestiging van de functionele systemen die we al jaren toepassen!
    info@kessel.nl

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!