0
0
0
s2smodern

Het drinkwater in Nederland is vrijwel altijd van goede kwaliteit. Bij 99,9 procent van de bijna 620.000 metingen in 2017 blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen.

Dit schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het drinkwater. Het verslag is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit, die de drinkwaterbedrijven in 2017 aan de ILT hebben gerapporteerd. Alle tien de drinkwaterbedrijven doen eraan mee.

Chemische stoffen
Uit de meetresultaten maakt het ILT op dat oppervlaktewater en (oever)grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater, in toenemende mate chemische stoffen bevatten in gehalten boven de 1 microgram per liter (1 μg/l). Dat is overigens mede toe te schrijven aan verbeterde meetmethoden, aldus de inspectie.

Op een totaal van 81.172 metingen werd 69 keer vastgesteld dat het water uit genoemde bronnen te veel aan chemische stof bevatte. In totaal werd 37 keer de norm voor Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) overschreden, 15 keer voor gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen en 13 keer voor tri-isobutylfosfaat. 

Drinkwaterbedrijven mogen geen drinkwater maken uit oppervlaktewater en (oever)grondwater dat meer dan 30 dagen verontreinigd is, tenzij ILT een ontheffing verleent. Dat gebeurt na een gezondheidskundige toets waaruit moet blijken dat de waargenomen stof geen gevolgen heeft voor de gebruikers van het drinkwater. De inspectie verleende vorig jaar 22 ontheffingen. Dit aantal laat zien dat de kwaliteit van oppervlaktewater en (oever)grondwater een aandachtspunt blijft, schrijft de inspectie.

Drinkwaterbesluit
Naast chemische stoffen wordt het drinkwater ook gecontroleerd op andere paramaters die bepalend zijn voor de kwaliteit. De normen daarvoor liggen vast in het Drinkwaterbesluit. De tien drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Hierbij gaat het om metingen na de laatste zuiveringsstap en aan de kraan.

Bij 99,9 procent van de bijna 620.000 metingen voldeed het water aan de normen. 401 keer werd een normoverschrijding gemeten. Als een overschrijding is vastgesteld treden de drinkwaterbedrijven effectief op, stelt ILT vast. “Dit blijkt als er na de getroffen maatregelen tegen die normoverschrijding nieuwe metingen plaatsvinden.”

Legionella
Uit de overzichten in het verslag van de inspectie blijkt dat in 53 gevallen sprake was van een normoverschrijding met ziekteverwekkende bacteriën, waarvan 38 keer met de legionella. “Vrijwel alle overschrijdingen van de legionellanorm zijn geconstateerd in de binneninstallatie van de afnemer”, schrijft ILT. In die gevallen vertellen de drinkwaterbedrijven wat de klant tegen de besmetting kan doen.

Aeromonas, een bacterie die zich in het leidingnet kan vermeerderen, werd 153 keer boven de norm aangetroffen. “Het merendeel van de overschrijdingen is geconstateerd op vier locaties van drie drinkwaterbedrijven.” De aeromonas kan een voedingsbodem zijn voor andere bacteriën, schrijft ILT. “Ook kunnen geur- en smaakproblemen ontstaan.”

Verder werd 11 keer de norm van het ijzergehalte overschreden en 16 keer was het drinkwater te troebel. 

Vlaardingen
Afgezien van het wettelijk verplichte meetprogramma, meten de drinkwaterbedrijven na werkzaamheden, klachten of incidenten ook of er normen zijn overschreden. In 2017 was 129 keer het geval, aldus ILT. In een aantal gevallen ging het om incidenten met verdergaande gevolgen voor de afnemers, zoals de besmetting van het drinkwater met de E.colibacterie in Vlaardingen op 8 november 2017. 

De besmetting wordt vastgesteld bij een reguliere monstername. Om de bacteriën te doden behandelde Evides het drinkwater met chloorbleekloog. Voorts gaf het bedrijf een kookadvies af, dat op 18 november weer werd ingetrokken. “Evaluatie van dit incident wijst uit dat de verontreiniging in het net is gekomen bij de vervanging van een drinkwatertransportleiding", schrijft ILT, die voorts aangeeft dat in alle gevallen van normoverschrijding door maatregelen van de drinkwaterbedrijven de volksgezondheid niet in gevaar kwam.

 

MEER INFORMATIE
Rapport ILT: Drinkwater van goede kwaliteit

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.