secundair logo knw 1

Het drinkwater in Nederland is vrijwel altijd van goede kwaliteit. Bij 99,9 procent van de bijna 620.000 metingen in 2017 blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen.

Dit schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het drinkwater. Het verslag is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit, die de drinkwaterbedrijven in 2017 aan de ILT hebben gerapporteerd. Alle tien de drinkwaterbedrijven doen eraan mee.

Chemische stoffen
Uit de meetresultaten maakt het ILT op dat oppervlaktewater en (oever)grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater, in toenemende mate chemische stoffen bevatten in gehalten boven de 1 microgram per liter (1 μg/l). Dat is overigens mede toe te schrijven aan verbeterde meetmethoden, aldus de inspectie.

Op een totaal van 81.172 metingen werd 69 keer vastgesteld dat het water uit genoemde bronnen te veel aan chemische stof bevatte. In totaal werd 37 keer de norm voor Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) overschreden, 15 keer voor gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen en 13 keer voor tri-isobutylfosfaat. 

Drinkwaterbedrijven mogen geen drinkwater maken uit oppervlaktewater en (oever)grondwater dat meer dan 30 dagen verontreinigd is, tenzij ILT een ontheffing verleent. Dat gebeurt na een gezondheidskundige toets waaruit moet blijken dat de waargenomen stof geen gevolgen heeft voor de gebruikers van het drinkwater. De inspectie verleende vorig jaar 22 ontheffingen. Dit aantal laat zien dat de kwaliteit van oppervlaktewater en (oever)grondwater een aandachtspunt blijft, schrijft de inspectie.

Drinkwaterbesluit
Naast chemische stoffen wordt het drinkwater ook gecontroleerd op andere paramaters die bepalend zijn voor de kwaliteit. De normen daarvoor liggen vast in het Drinkwaterbesluit. De tien drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Hierbij gaat het om metingen na de laatste zuiveringsstap en aan de kraan.

Bij 99,9 procent van de bijna 620.000 metingen voldeed het water aan de normen. 401 keer werd een normoverschrijding gemeten. Als een overschrijding is vastgesteld treden de drinkwaterbedrijven effectief op, stelt ILT vast. “Dit blijkt als er na de getroffen maatregelen tegen die normoverschrijding nieuwe metingen plaatsvinden.”

Legionella
Uit de overzichten in het verslag van de inspectie blijkt dat in 53 gevallen sprake was van een normoverschrijding met ziekteverwekkende bacteriën, waarvan 38 keer met de legionella. “Vrijwel alle overschrijdingen van de legionellanorm zijn geconstateerd in de binneninstallatie van de afnemer”, schrijft ILT. In die gevallen vertellen de drinkwaterbedrijven wat de klant tegen de besmetting kan doen.

Aeromonas, een bacterie die zich in het leidingnet kan vermeerderen, werd 153 keer boven de norm aangetroffen. “Het merendeel van de overschrijdingen is geconstateerd op vier locaties van drie drinkwaterbedrijven.” De aeromonas kan een voedingsbodem zijn voor andere bacteriën, schrijft ILT. “Ook kunnen geur- en smaakproblemen ontstaan.”

Verder werd 11 keer de norm van het ijzergehalte overschreden en 16 keer was het drinkwater te troebel. 

Vlaardingen
Afgezien van het wettelijk verplichte meetprogramma, meten de drinkwaterbedrijven na werkzaamheden, klachten of incidenten ook of er normen zijn overschreden. In 2017 was 129 keer het geval, aldus ILT. In een aantal gevallen ging het om incidenten met verdergaande gevolgen voor de afnemers, zoals de besmetting van het drinkwater met de E.colibacterie in Vlaardingen op 8 november 2017. 

De besmetting wordt vastgesteld bij een reguliere monstername. Om de bacteriën te doden behandelde Evides het drinkwater met chloorbleekloog. Voorts gaf het bedrijf een kookadvies af, dat op 18 november weer werd ingetrokken. “Evaluatie van dit incident wijst uit dat de verontreiniging in het net is gekomen bij de vervanging van een drinkwatertransportleiding", schrijft ILT, die voorts aangeeft dat in alle gevallen van normoverschrijding door maatregelen van de drinkwaterbedrijven de volksgezondheid niet in gevaar kwam.

 

MEER INFORMATIE
Rapport ILT: Drinkwater van goede kwaliteit

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.