0
0
0
s2smodern

Het drinkwater in Nederland is vrijwel altijd van goede kwaliteit. Bij 99,9 procent van de bijna 620.000 metingen in 2017 blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen.

Dit schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het drinkwater. Het verslag is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit, die de drinkwaterbedrijven in 2017 aan de ILT hebben gerapporteerd. Alle tien de drinkwaterbedrijven doen eraan mee.

Chemische stoffen
Uit de meetresultaten maakt het ILT op dat oppervlaktewater en (oever)grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater, in toenemende mate chemische stoffen bevatten in gehalten boven de 1 microgram per liter (1 μg/l). Dat is overigens mede toe te schrijven aan verbeterde meetmethoden, aldus de inspectie.

Op een totaal van 81.172 metingen werd 69 keer vastgesteld dat het water uit genoemde bronnen te veel aan chemische stof bevatte. In totaal werd 37 keer de norm voor Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) overschreden, 15 keer voor gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen en 13 keer voor tri-isobutylfosfaat. 

Drinkwaterbedrijven mogen geen drinkwater maken uit oppervlaktewater en (oever)grondwater dat meer dan 30 dagen verontreinigd is, tenzij ILT een ontheffing verleent. Dat gebeurt na een gezondheidskundige toets waaruit moet blijken dat de waargenomen stof geen gevolgen heeft voor de gebruikers van het drinkwater. De inspectie verleende vorig jaar 22 ontheffingen. Dit aantal laat zien dat de kwaliteit van oppervlaktewater en (oever)grondwater een aandachtspunt blijft, schrijft de inspectie.

Drinkwaterbesluit
Naast chemische stoffen wordt het drinkwater ook gecontroleerd op andere paramaters die bepalend zijn voor de kwaliteit. De normen daarvoor liggen vast in het Drinkwaterbesluit. De tien drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Hierbij gaat het om metingen na de laatste zuiveringsstap en aan de kraan.

Bij 99,9 procent van de bijna 620.000 metingen voldeed het water aan de normen. 401 keer werd een normoverschrijding gemeten. Als een overschrijding is vastgesteld treden de drinkwaterbedrijven effectief op, stelt ILT vast. “Dit blijkt als er na de getroffen maatregelen tegen die normoverschrijding nieuwe metingen plaatsvinden.”

Legionella
Uit de overzichten in het verslag van de inspectie blijkt dat in 53 gevallen sprake was van een normoverschrijding met ziekteverwekkende bacteriën, waarvan 38 keer met de legionella. “Vrijwel alle overschrijdingen van de legionellanorm zijn geconstateerd in de binneninstallatie van de afnemer”, schrijft ILT. In die gevallen vertellen de drinkwaterbedrijven wat de klant tegen de besmetting kan doen.

Aeromonas, een bacterie die zich in het leidingnet kan vermeerderen, werd 153 keer boven de norm aangetroffen. “Het merendeel van de overschrijdingen is geconstateerd op vier locaties van drie drinkwaterbedrijven.” De aeromonas kan een voedingsbodem zijn voor andere bacteriën, schrijft ILT. “Ook kunnen geur- en smaakproblemen ontstaan.”

Verder werd 11 keer de norm van het ijzergehalte overschreden en 16 keer was het drinkwater te troebel. 

Vlaardingen
Afgezien van het wettelijk verplichte meetprogramma, meten de drinkwaterbedrijven na werkzaamheden, klachten of incidenten ook of er normen zijn overschreden. In 2017 was 129 keer het geval, aldus ILT. In een aantal gevallen ging het om incidenten met verdergaande gevolgen voor de afnemers, zoals de besmetting van het drinkwater met de E.colibacterie in Vlaardingen op 8 november 2017. 

De besmetting wordt vastgesteld bij een reguliere monstername. Om de bacteriën te doden behandelde Evides het drinkwater met chloorbleekloog. Voorts gaf het bedrijf een kookadvies af, dat op 18 november weer werd ingetrokken. “Evaluatie van dit incident wijst uit dat de verontreiniging in het net is gekomen bij de vervanging van een drinkwatertransportleiding", schrijft ILT, die voorts aangeeft dat in alle gevallen van normoverschrijding door maatregelen van de drinkwaterbedrijven de volksgezondheid niet in gevaar kwam.

 

MEER INFORMATIE
Rapport ILT: Drinkwater van goede kwaliteit

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.