Een ijzeretende bacterie in het Kanaal van Gent naar Terneuzen heeft onrust veroorzaakt in België. Verschillende boten in de jachthaven van Zelzate zijn flink beschadigd. In Zeeland is deze MIC-bacterie, die ook bijvoorbeeld damwanden kan aantasten, nog niet aangetroffen.

De bacterie is net over de Nederlandse grens, in Zelzate, ontdekt door onderzoekers van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en de universiteiten van Gent en Leuven. Die werden volgens de Provinciale Zeeuwse Courant gealarmeerd nadat enkele boten bij een schoonmaakbeurt ernstige corrosie aan de onderzijde vertoonden.

De boosdoener bleek de MIC-bacterie (microbieel geïnduceerde erosie), die ervoor zorgt dat ijzer zeker vijftig keer zo snel wegroest als normaal, met jaarlijks zo’n halve centimeter.

Hoogleraar Kris De Baere van de Hogere Zeevaartschool zei zoiets nog nooit gezien te hebben. Hij pleit voor een groot onderzoek naar de herkomst van de bacterie en de verspreiding. De bron zou volgens hem in industrieel afvalwater kunnen zitten, maar mogelijk ook in de omstandigheden in de jachthaven van Zelzate.

Geen signalen 
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen verbindt de stad Gent met de Westerschelde en mondt uit in Terneuzen. De Baere zei niet uit te sluiten dat de bacterie ook aan de Nederlandse kant van het kanaal zit en zich via het open water verder verspreidt.

Daarvan zijn bij Rijkswaterstaat nog geen signalen bekend, zegt woordvoerder Edwin de Feijter. De beheerder heeft contact met de Vlaamse autoriteiten en belanghebbenden over de situatie in Zelzate en zegt de zaak nauwlettend in de gaten te houden. "We inspecteren ons areaal, zoals damwanden, geregeld om de veiligheid en de functie te waarborgen. Op dit moment zijn we in gesprek met de andere betrokken partijen om te kijken of een breed onderzoek nodig is."

Havenbedrijf North Sea Port kondigde bij Omroep Zeeland al aan onderzoek te gaan doen naar de herkomst van de bacterie, de reikwijdte en de gevolgen voor de waterkwaliteit en de scheepvaart. "We hebben nauw contact met North Sea Port en worden geïnformeerd over de resultaten van hun onderzoek", aldus de Feijter.

Kamervragen

Waterschap Scheldestromen heeft evenmin iets gemerkt van de verwoestende bacterie, zegt woordvoerder Janneke Lagasse. "Voor ons is het een grote onbekende. Tot nu toe werd er daarom ook niet op gemeten. We kunnen er gewoon nog niet veel over zeggen. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek: het is op dit moment nog niet duidelijk of onze inbreng daarbij gewenst is."

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) spreekt op Twitter van "verontrustend nieuws voor de scheepvaart". Hij heeft hierover Kamervragen gesteld. "Moet het kanaal niet gesloten worden om verdere verspreiding te voorkomen en onderzoek te kunnen doen?", zo vraagt hij zich af.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Geert Henk Wijnants · 1 years ago
    MIC als aantastingsmechanisme is geen onbekend verschijnsel. In mijn beleving heeft Mink Ros van Rijkswaterstaat zo'n 20 jaar geleden al gewezen op de mogelijkheid van MIC en de risico's die daaruit voortvloeien voor bijv. damwanden. Zo schreef hij bijv. over aluminiseren als oplossing om passivering zeker te stellen.
    Om die reden wordt vaak KB geïnstalleerd, maar nog niet iedere (adviseur voor een) eigenaar van een haven denkt even ver vooruit. Het is in ieder geval een bekend probleem wat bijv. bij de haven van Aberdeen al in het port asset management is opgenomen.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het is mijn ervaring dat als je de dikke stengels onder een knoop op zeg 30 cm hoogte afknipt, de stengel opvult met paar procentige glyfosaat, alles in de directe omgeving aan plant mee gaat. Je dood dan via de wortel ipv het blad en er naast spuiten...
Heet water, electrocutie, afdekken, allemaal leuk, maar beperkt effectief en mega duur.
Over zulke grote hoeveelheden gif hebben we het nou ook weer niet......
De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!