0
0
0
s2sdefault

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt 350 miljoen euro uit voor de versterking van het dijktraject Gorinchem-Waardenburg. Het gaat om 23 kilometer dijk, waarvan de versterking gevoelig ligt bij omwonenden. In juni van dit jaar gaat de schop de grond in, in 2026 moet de dijkversterking klaar zijn.

De versterking heeft betrekking op de dijk die loopt vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland). De dijktrajecten zijn afgekeurd op een of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping. 

In het gebied leven nog veel emoties en onbegrip over de snel uitgevoerde dijkverbeteringen na het hoogwater van 1995. Waterschap Rivierenland heeft er als opdrachtgever nu op ingezet om in de verkenningsfase bewoners in het gebied intensief te betrekken bij de versterking en de aanpak. Met deze participatie wil het waterschap ook ervaring opdoen met de integrale aanpak zoals die na de invoering van de Omgevingswet gemeengoed moet gaan worden bij dit soort projecten.

Vijf werkgroepen uit de omgeving hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Deze inbreng moet zijn weerslag krijgen in de aanpak van de dijkversterking. Deze omzichtige aanpak is ook geboden omdat de afgekeurde dijktrajecten nabij bebouwde kernen liggen. Op diverse plekken staat bebouwing dicht tegen de dijk aan. Er zijn verder raakvlakken met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een Werelderfgoed van Unesco. Bij Fort Vuren ligt de dijk tegen de fortgracht aan.

De versterking wordt uitgevoerd door de Graaf Reinaldalliantie, een samenwerkingsverband van Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

Voor de verkennings- en planuitwerkingsfase en aankoop van gronden droeg HWBP al zo'n 80 miljoen euro bij.  Daar komt nu een kleine 350 miljoen euro bovenop voor de uitvoering. Volgens de afgesproken HWBP-betalingsmethodiek neemt het waterschap zelf 10 procent van de totale kosten voor zijn rekening, wat neerkomt op een bedrag van 41 miljoen euro. Het algemeen bestuur van Rivierenland stemde daar vorige week vrijdag mee in. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Aan ambitie geen gebrek! Geweldig. Ben benieuwd wat voor kennis dit gaat opleveren!
Frank Agterberg H2O/Waternetwerk
@Paul GootjesBeste Paul, het was destijds onmogelijk om een milieuhygiënische verklaring te verkrijgen (voor dat 'grout') omdat testprocedures en -mogelijkheden nog niet bestonden terwijl ILT wél aandrong op het volledig afvullen van boorgaten met precies dat materiaal. Er is met vereende krachten door leveranciers, CI's en eindgebruikers gewerkt aan een goede testmethode en daarmee de vereiste verklaringen. Dat heeft al met al tot medio 2020 geduurd. Inmiddels is dat dus opgelost en is de discussie verschoven naar de thermische geleidbaarheid en mengverhoudingen van het grout met het oog op de energetische en milieutechnische prestaties.
Paul Gootjes H2O/Waternetwerk
Ook is het opvallend dat er niet gesproken wordt over de toepassing van ongekeurde HDPE bodemlussen.
Lekkage en veel weerstand, wat de hele levensduur voor extra energiegebruik zorgt wordt niet genoemd.
Paul Gootjes H2O/Waternetwerk
Wel vreemd dat ILT in 2019 de overtreding toeliet dat er stoffen zonder geldige milieu hygiënische verklaring werden gebruikt. Dit werd medegedeeld in een brief van ILT op 28 februari waarbij de tijd werd gegeven tot 31 december 2019 om "de overtreding zo spoedig mogelijk ongedaan te maken"

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.