0
0
0
s2smodern

Bij het verbeteren van de waterinfrastructuur zijn waterschappen afhankelijk van marktpartijen. Om communicatie tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers eenvoudiger te laten verlopen, presenteert de Unie van Waterschappen nu het DeEscalatie- en Communicatiemodel.

De communicatie tussen waterschappen en marktpartijen liet in het verleden nog wel eens te wensen over. Dat kan grote gevolgen hebben. Waterschap De Dommel kreeg onlangs bijvoorbeeld een boete opgelegd wegens het te laat melden van biogaslekkages, een fout die het waterschap weet aan de moeizame samenwerking met aannemer Heijmans. "Alle partijen, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, hebben hun eigen negatieve ervaringen," zegt Henkjan van Meer, beleidsmedewerker Moderne Overheid bij de Unie van Waterschappen. "Daarom is het juist zo positief dat waterschappen en marktpartijen samen om tafel zijn gaan zitten om hun verantwoordelijkheid te nemen en een constructieve oplossing te zoeken."

"Te vaak communiceren waterschappen en marktpartijen pas als er iets misgaat. Daarom geeft dit model praktische tips voor de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en wel vanaf het moment dat het contract ondertekend wordt", zegt Van Meer. Het DeEscalatie- en Communicatiemodel onderscheidt drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Als de gesprekspartners er op het laagste niveau niet uitkomen, kan het discussiepunt op een hoger niveau worden besproken. "Dan kun je een geschil snel oplossen en de situatie de-escaleren. Het model is opgesteld door een werkgroep waarin marktpartijen en waterschappen zitting hadden en komt dus echt uit de praktijk."

Het DeEscalatie- en Communicatiemodel is een concreet vervolg op het vorig jaar verschenen visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing,' ook wel bekend als de marktvisie. Hierin staat hoe waterschappen en marktpartijen willen samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer. "Waterschappen en marktpartijen zijn zelf tot de conclusie gekomen dat hun relatie in het verleden te juridisch was. De mens moet weer centraal komen te staan. Van contract naar contact, noemen we dat ook wel. Het model is een soort geheugensteuntje daar bij kan helpen"

Lees hier meer over het DeEscalatie- en Communicatiemodel

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.