De rol van water is een belangrijk thema bij de transitie naar een circulair voedselsysteem, maar blijft vaak nog onderbelicht. Daarin wil Wageningen University & Research verandering brengen met de publicatie Wijs met Water, met elf inspirerende verhalen over mensen en organisaties die het over een andere boeg gooien. Projectcoördinator Adriaan Antonis vertelt er meer over.

Wat is de reden voor deze publicatie die jullie met een aantal onderzoekers in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben geschreven?
“We werken met onderzoekers van verschillende kennisinstellingen samen aan de transitie naar een circulair voedselsysteem. Daarbij is de rol van water een belangrijk thema. Deze rol is heel interessant en vanuit de systeemgedachte was er naar onze mening eigenlijk nooit goed naar gekeken. Dat heeft in 2020 geleid tot het rapport Water’s role in a circular food system. Het ministerie van LNV gaf toen aan ook behoefte te hebben aan inspirerende voorbeelden van de transitie en het systeemdenken over water. Daaruit is Wijs met Water voortgekomen. We kijken in dit inspiratiecahier, zoals we het noemen, innovatief naar hoe we in Nederland in de toekomst op een andere, meer duurzame manier met water kunnen omgaan. We hebben water door het hele voedselsysteem heen onder de loep genomen. De publicatie is niet alleen bedoeld voor de landbouw, maar voor alle stakeholders.”

Adriaan Antonis WUR Adriaan Antonis omschrijft zichzelf als een beetje vreemde eend in de bijt. Hij is dierenarts en ook een biologisch-dynamisch boer. Antonis werkt als senior onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research (onderdeel van Wageningen University & Research) dat zich bezighoudt met de gezondheid van dieren en mensen.

Jullie willen dat er anders wordt omgegaan met water. Wat houdt dit in?
“Het watermanagement moet helemaal op zijn kop. In ons land hebben we steeds gedacht dat we water buiten de deur moesten houden en dat er nooit een tekort zou zijn. Dit moet nu gewoon heel anders. We moeten zuiniger omspringen met water. Niet alleen omdat de zoetwaterbronnen eindig zijn, maar ook vanwege andere uitdagingen zoals de stijgende zeespiegel en het toenemend binnendringen van zout water. Dat laatste heeft enorme effecten op de landbouw in de kustgebieden.”

Wat is voor u de belangrijkste boodschap?
“Dat we naar het hele systeem kijken en niet te veel focussen op onderdelen. Bij het zetten van stappen moeten we goed nadenken over de consequenties verderop in het systeem. Die kunnen negatief of positief zijn. Zo klinkt het erg positief dat er minder via een rioolbuis wordt afgevoerd, maar je moet je wel realiseren dat er dan aan het eind van de pijp minder nutriënten uitkomen.”

Het lijkt met een toelichting op het door u bedachte classificatiesysteem met tien verschijningsvormen van water (in negen kleuren) zelfs een beetje filosofisch betoog…
“Zo zou ik het niet willen noemen maar de publicatie is wel echt ter inspiratie bedoeld. Dat er kleuren aan de verschillende verschijningsvormen worden gegeven, maakt het praten over water gemakkelijker. Zo is zwart water kraanwater dat vervuild is met menselijke en dierlijke uitwerpselen en urine. Mensen denken dat dit water erg vies is en moet worden afgevoerd. In het duurzame denken gaat het juist om een interessante reststroom. Natuurlijk zitten er contaminanten in zwart water die we bij voorkeur aan de bron eruit moeten halen, maar het water bevat ook veel nutriënten. Die zijn gewoon heel waardevol en kun je opwaarderen. Ook de nutriënten in grijs water, vervuild kraanwater door onder andere huishoudens en de voedselproductie, zijn goed te hergebruiken. Veel mensen spoelen dit water door en dat is hartstikke zonde.”

Jullie hebben elf verhalen in het boekje opgenomen. Nog eentje die eruit springt?
Alle verhalen bevatten inspirerende gedachtes die kunnen aanzetten tot innovaties. Zelf vind ik het verhaal over het zwarte goud heel mooi. Dat speelt zich af in Limburg waar een aantal stakeholders een nieuwe aanpak voor de varkensmestproblematiek hebben bedacht. Hun streven is om geen mestoverschot meer te produceren door de mest op te waarderen, er onder meer energie en fosfor uit te halen en vervolgens weer schoon water te produceren. Want mest is natuurlijk heel veel water dat weer kan worden teruggegeven aan de natuur. Volgens waterschappen kan dit ook een interessant project voor hun rioolwaterzuiveringen zijn omdat het waterzuiveringsslib nog kan worden opgewaardeerd. Dan wordt slib niet meer beschouwd als een afvalstroom maar als een waardevolle reststroom.”

Het boekje is vorige week overhandigd aan vier directies van het ministerie van LNV. Hoe was de reactie?
“Erg positief. Het ministerie heeft besloten om water een belangrijke plek op de agenda te geven en daarbij in de toekomst meer te gaan samenwerken met andere ministeries en partijen. De betrokkenen bij LNV willen echt aan de slag gaan met het thema water, zowel op nationaal als internationaal niveau. Bijvoorbeeld op de VN-waterconferentie die in maart wordt gehouden.”

Wat gaat de groep van onderzoekers de komende tijd verder nog uitzoeken?
“Wij zijn onder meer aan het bekijken hoe op een verantwoorde manier menselijke uitwerpselen, lees: rioolwaterzuiveringsslib, en zelfs vaste ontlasting kunnen worden teruggebracht naar het voedselsysteem. Dat gaat links- of rechtsom gebeuren. Er komen minder dieren waardoor er straks minder dierlijke mest beschikbaar zal zijn, terwijl we ook af willen van kunstmest. Zwart water is een enorme kanshebber als organische mest. Maar dit water kan ook een grote bedreiging voor de gezondheid zijn vanwege de aanwezigheid van micro-organismen en chemische contaminenten. Dat gaan we nader onderzoeken.”

LEES OOK
H2O-bericht over het rapport Wijs met Water
Interview met Antonis in magazine H2O (febr. 2022)  

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……
Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!