Waterbesparende maatregelen, verantwoord watergebruik, hergebruik, maar ook omgaan met veranderende watersamenstelling en -peilen moeten een prominentere plaats krijgen in het voedselsysteem van de toekomst. Dat stellen onderzoekers van Wageningen University & Research in het rapport 'Wijs met Water'. “Ons huidige watergebruik is niet toekomstbestendig.”

De onderzoekers roepen in het rapport op tot gezamenlijke actie om meer aandacht te geven aan de rol van water in een circulair voedselsysteem. “Hier ligt een taak voor de nationale, regionale en lokale overheden en alle actoren in het voedselsysteem.”

Het vorige week gepresenteerde rapport (pdf) is geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Het rapport belicht de vele rollen die water speelt bij het leven op aarde. Deze rollen, die in kaart zijn gebracht met negen kleuren, worden bedreigd onder andere door de klimaatverandering, aldus de onderzoekers. Door aanhoudende droogte is de beschikbaarheid van water lang niet altijd meer vanzelfsprekend, zelfs niet in het waterrijke Nederland.

Het ministerie van LNV gaat de lessen uit het rapport gebruiken voor zowel ‘het nationale beleid van LNV alsook de internationale inzet’, stelt Ralf van de Beek, MT-lid van de directie Europees, Internationaal en Agro Economisch Beleid op het ministerie. Zo dient het rapport als inspiratie voor de inbreng van LNV tijdens de mede door Nederland georganiseerde VN Water Conferentie die in maart 2023 in New York wordt gehouden.

Transparant
Het project werd gecoördineerd door Adriaan Anthonis, senior onderzoeker van WUR. H2O interviewde hem eerder dit jaar over het onderwerp van het onderzoek, een toekomstbestendig voedselsysteem dat voldoende, veilig en gezond voedsel voor iedereen produceert binnen de grenzen van de aarde. Hij zei: “Dan kom je uit bij een circulair voedselsysteem. Om te voorkomen dat het essentiële, kostbare (zoet)water opraakt, moeten we de rol van water in het voedselsysteem transparant maken. Want alleen dan kunnen we kritisch kijken naar wat we doen met het water, of dat efficiënter kan en of we het meerdere keren kunnen gebruiken.”

Wijs met Water gaat over sluiten van waterkringlopen, op regionaal en bedrijfsniveau, aldus het rapport. Voor het document bundelden de onderzoekers elf ‘inspirerende verhalen’ over het verlagen van de watervoetafdruk in het voedselsysteem. “Deze inspirerende verhalen zijn nodig omdat ons huidige watergebruik niet toekomstbestendig is”, schrijven de onderzoekers. “Wij hopen dat ze anderen inspireren om hierop voort te borduren of dat dit aanzet tot het weghalen van belemmeringen die opschaling in de weg staan.”

De mensen die ze spraken zijn bedoelde of onbedoelde wegvoorbereiders (‘bakens in de transitie’) die laten zien hoe het kan, wat er mis kan gaan, waar men tegenaan kan lopen en wat de grote kennislacunes zijn, aldus het rapport. Ze houden zich bezig met 'creatieve oplossingen' om het watergebruik in de voedsel- en waterzuiveringsindustrie te verbeteren, maar ook om watertekorten, bodemdaling en verzilting tegen te gaan. “Sommigen zijn innovatief, radicaal, andersdenkend en anderen weten juist tussen de linies te opereren om dominante structuren en praktijken te veranderen.” 

 

Wijs met Water WBVR Bovenstaande tabel toont 'enkele enkele interessante bakens in de transitie' | Bron Wijs met Water

Vier thema's
De onderzoekers destilleerden uit de gesprekken vier overkoepelende waterthema’s die ‘richting kunnen geven’ aan de beleidsagenda van LNV: waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, watermanagement en waterkosten.

In de uitwerking van de vier thema’s komen de onderzoekers tot enkele observaties:

  • Waterkwaliteit is méér dan de afwezigheid van chemische en microbiologische verontreinigingen en water is meer dan alleen drager van potentieel ziekteverwekkende agentia. Water fungeert als bouwmateriaal, oplosmiddel, startverbinding in tal van biochemische reacties, drager van nutriënten en thermoregulator. Water dat misschien ongeschikt is als drinkwater, kan juist waardevol zijn in het voedselsysteem. Dit vraagt om omdenken met betrekking tot ‘vervuild’ water.
  • Regels en protocollen van (vee)drinkwatervoorziening en waterzuivering zorgen ervoor dat ondernemers moeizaam kunnen experimenteren met bijvoorbeeld het gebruik van regenwater als drinkwater en het hergebruik van nutriëntenrijk water.
  • Ook een veranderend beleid op het watermanagement, zoals het meer vasthouden van water in de lager gelegen landbouwgebieden, kan leiden tot nieuwe of hernieuwde (dier)gezondheidsuitdagingen.
  • Kraanwater is goedkoop in Nederland en daardoor toegankelijk voor alle burgers. Een keerzijde van deze lage prijs is dat sociaal ondernemers, die oplossingen bieden die de watervoetafdruk verkleinen, vaak worstelen met het verdienvermogen. De transities naar kringlooplandbouw en wijzer met water omgaan vragen om een oplossing van dit probleem.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……
Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!