0
0
0
s2smodern

Er komt 5000 m3 testwater vrij als een geothermieproject wordt opgezet. Dit zoute water moet worden opgeslagen en verwerkt. Advies- en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht welke verwerkingswijze uit technisch, maatschappelijk, juridisch en milieutechnisch oogpunt het meest aantrekkelijk is. De herinjectie van het testwater en de inzet van RWZI’s zouden uitkomst kunnen bieden.

Jan Appelman 180 vk. Jan AppelmanBij de realisatie van een geothermieproject moeten de putten getest en schoongespoeld worden. Daarbij komt circa 5000 m3 testwater vrij. Dit water is zout, ongeveer drie keer zouter dan zeewater. “Vanuit de sector ontstond grote behoefte aan duidelijkheid over wat ze met dat water moesten doen,” vertelt Jan Appelman.

Als projectmanager Water & Industry bij Royal HaskoningDHV was hij betrokken bij het onderzoek dat werd verricht in opdracht van het Ministerie van LNV en het Programma Kennisagenda Aardwarmte. “Die duidelijkheid is niet volledig te geven. Er is niet één methode die altijd voldoet. Welke optie de meest aantrekkelijke is, hangt bijvoorbeeld af van de ondergrond en ook van de locatie ten opzichte van de zee.”

Vier manieren
De onderzoekers bekeken vier manieren om het testwater te verwerken: herinjectie, lozing op zoet en zout oppervlaktewater, verwerking op een RWZI en afvoer per as naar een externe verwerker. Appelman: “De opties scoren verschillend op het gebied van investeringskosten, operationele kosten en energieverbruik of CO2-emissies. De conclusie is dat het altijd maatwerk is. Maar kijken we vanuit de (milieu)wet- en regelgeving, dan is herinjectie van testwater de meest aantrekkelijke optie. Dan worden de stoffen namelijk teruggebracht naar de oorsprong.”

Huiverig
Omdat bij herinjectie de kans bestaat dat de injectiviteit van het reservoir wordt aangetast en daarmee nadelige financiële gevolgen op kan leveren, zijn veel operators huiverig voor herinjectie. “We praten over een diepte van drie tot vier kilometer. De kennis over de ondergrond op die diepte is nog niet toereikend.”

Mijnbouwhulpstoffen
Om te voorkomen dat putten verstoppen, is behandeling van het testwater hoe dan ook noodzakelijk. Mijnbouwhulpstoffen als zuurstofbinders en anticorrosiestoffen worden toegevoegd. Appelman meent dat nog onvoldoende duidelijk is op welke gronden stoffen bij herinjectie worden toegelaten. “Zeker is in elk geval dat het testkader van Rijkswaterstaat het niet zomaar toestaat dat testwater met toevoegingen op het oppervlaktewater geloosd wordt.”

RWZI
Volgens Appelman zouden de zouten uit het testwater, na eenvoudige behandeling, zonder grote problemen geloosd kunnen worden in de zee of in grotere wateren. Hij denkt dat ook verwerking op een RWZI uitkomst zou kunnen bieden. RWZI’s zijn echter eigenlijk niet bedoeld om bedrijfsafvalwaterstromen te verwerken. “De bestaande wet- en regelgeving is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Dat kan er toe leiden dat het innovatie in de weg staat. Als we het erover eens zijn dat geothermie een duurzame energiebron is en een RWZI een oplossing kan bieden voor een tijdelijk probleem, zou daar toch anders naar gekeken kunnen worden.”

 

MEER INFORMATIE
‘Onderzoek naar de verwerking van testwater afkomstig van geothermie’ (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.
Voor reacties en dergelijke kunt u ook contact opnemen met de auteur, per email via ljamjacobs@yahoo.co.uk.
De betalende burgers zijn relatief ondervertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Dat is ook een beetje hun eigen schuld, bij verkiezingen is de opkomst van die burgers laag en stemmen ze ook nog op “boerenpartijen” zoals het CDA en de VVD. Samen met de geborgde zetels is er dan al gauw een machtsblok dat voor “ongebouwd” en daarmee vanzelf tegen de “ingezetenen” is. Daarom is het belangrijk dat er een partij als de Algemene Waterschapspartij is!
Overigens heeft de Raad van State alle bezwaren bij de versterking van de Markermeerdijken van tafel geveegd, en heeft HHNK zelfs een prijs gekregen voor de burgerparticipatie bij Durgerdam. Er zullen altijd mensen zijn die iets niet in hun achtertuin willen.
Mooi stuk werk! Nog wel een vraag. Sommige laboratoria rapporteren per meting twee resultaten de (ruwe meet-) waarde en het resultaat (waarvoor waardes onder de RG naar <RG worden omgezet). Hoe wordt aangekeken tegen het gebruik van deze ruwe meetdata als alternatief voor de hier genoemde methodes?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.