Iets meer dan de helft van alle dijktrajecten voldoet momenteel nog niet aan de strengere veiligheidseisen die gelden voor de verwachte situatie in 2050. Dat concluderen de waterschappen en Rijkswaterstaat na afronding van de eerste landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen.

Zij hebben deze beoordeling uitgevoerd sinds in 2017 nieuwe normen voor waterveiligheid in werking zijn getreden. De 21 waterschappen en Rijkswaterstaat keken naar de dijken, sluizen en gemalen die worden aangeduid als primaire keringen voor de bescherming tegen overstromingen door hoogwater. Hiervoor gelden strengere eisen die vooruitlopen op de verwachte hogere kans op een overstroming in 2050.

Daaraan voldoet al bijna de helft van de dijktrajecten, blijkt uit de resultaten van de landelijke beoordelingsronde. Bij de rest van de trajecten is het nodig om dijken geheel of gedeeltelijk te versterken. Dat gebeurt in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en moet uiterlijk in 2050 zijn voltooid.

De beoordelingsresultaten zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder velt met behulp van een conformiteitscheck het uiteindelijke oordeel. Op basis daarvan presenteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat eind 2023 het landelijke veiligheidsbeeld. Hierin wordt ook een inschatting gegeven van wat de versterkingsopgave gaat kosten.

Nieuwe beoordelingsronde op komst
Het tot en met 2050 versterken en vernieuwen van de primaire waterkeringen wordt omschreven als de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de Deltawerken. De waterschappen en Rijkswaterstaat pakken ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen aan, verspreid over zo’n 300 projecten. Volgens hen is het versterkingsprogramma al goed op stoom gekomen.

Alle primaire keringen worden eens in de twaalf jaar beoordeeld. Nu de eerste landelijke beoordelingsronde voorbij is, gaan de waterschappen en Rijkswaterstaat een tweede ronde tot 2035 voorbereiden. Daarin zullen zij de dijken en andere keringen controleren op basis van de meest actuele kennis, zoals de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI.

Dijken momenteel wel veilig
De primaire keringen die nog moeten worden versterkt, zijn volgens bestuurslid Jeroen Haan van de Unie van Waterschappen op het ogenblik veilig. “De waterschappen en Rijkswaterstaat inspecteren en onderhouden de waterkeringen in Nederland permanent. En als er een vermoeden is van een acute onveilige situatie grijpen ze direct in.”

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, wijst erop dat zonder dijken 60 procent van Nederland regelmatig zou overstromen. “Klimaatverandering laat zien dat werken aan waterveiligheid nooit af is. Deze dijkinspecties zijn ontzettend waardevol, omdat ze laten zien waar we aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat ons land het best beveiligde land ter wereld blijft.” 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!