secundair logo knw 1

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een vragenlijst uitgezet om te achterhalen wie in zijn beheersgebied grondwater gebruikt en welke gebruiksdoelen er zijn. Uitgangspunt voor het hoogheemraadschap is dat alle huidige grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft geen goed overzicht over de grondwateronttrekkingen in zijn gebied. Dit terwijl steeds meer inwoners gebruik maken van grondwater. Ook constateert het waterschap een toename in het aantal grondwateronttrekkingen in de landbouw. Registratie en metingen van het grondwatergebruik zijn volgens HDSR van groot belang om bewust met het water om te kunnen gaan.

Het zicht op de grondwateronttrekkingen ontbreekt volgens woordvoerder Ginny Mulder onder andere omdat de waterschappen niet altijd het bevoegd gezag over grondwaterontrekkingen zijn geweest. Dat werden ze pas na de invoering van de waterwet in 2009. “Veel gegevens zijn bekend”, laat Mulder weten. “Maar we verwachten dat er grondwateronttrekkingen zijn die niet zijn gemeld en vergund. Door de verandering in regelgeving in 2009 zijn ook de voorwaarden veranderd voor wat gemeld moet worden.”

In het verleden hoefden volgens Mulder onttrekkingen niet voor alle gebruiksdoelen gemeld te worden. “Hierdoor kan het zijn dat oudere grondwateronttrekkingen niet bij ons bekend zijn. Met dit project willen we het bestand actualiseren en tevens de actuele gebruiksdoelen van het grondwater beter in kaart krijgen.”

HDSR wil de rest van dit jaar gebruiken om de gegevens over het grondwatergebruik in kaart te brengen en opgegeven onbekende onttrekkingen te legaliseren. “Ook daarna werken we verder aan het opsporen van onbekende bronnen en het registreren hiervan. Intentie blijft in eerste instantie om de grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren. Als er onttrekkingen bekend worden die niet gemeld of vergund zijn dan zullen de gebruikers instructies ontvangen om deze alsnog te legaliseren.”

 

LEES OOK:
H2O Actueel: Brabantse waterschappen willen meldplicht kleine grondwaterputten

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?