secundair logo knw 1

Algemeensbestuursleden HDSR bij de samenwerkingsafspraken | Foto HDSR

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de nieuwe bestuursperiode begonnen met het maken van Samenwerkingsafspraken. ‘Niet omdat er een verkeerde sfeer hing, maar juist om een goede start te maken samen met alle (nieuwe) bestuursleden.’

Met de samenwerkingsafspraken wil initiatiefnemer Susan Spieksma, sinds de verkiezingen namens het AWP lid van de algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, een basis leggen onder de manier waarop het bestuur de komende bestuursperiode te werk zal gaan. Een werkgroep met afgevaardigden van alle fracties, kwam uiteindelijk tot vijf afspraken:

Susan SpieksmaSusan SpieksmaHet waterschap is er voor iedereen waarop hun werk invloed heeft; handelt uit vertrouwen; is respectvol en integer; gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de financiën en wil een levendig debat.

“Dit lijken misschien vanzelfsprekende afspraken”, zegt Spieksma, “maar ik denk dat het toch belangrijk is om ze bij de start van de bestuursperiode vast te leggen. Dat biedt namelijk ook een basis om op terug te vallen als de gemoederen een keertje oplopen of er onderwerpen aan bod komen waar we het misschien niet makkelijk eens over worden.”

Volgens Spieksma raakt het maken van de afspraken zeker aan de discussies die nu ook landelijk spelen over bestuurscultuur. “Je ziet het vertrouwen in de politiek, zeker de landelijke politiek dalen. De discussie over de nieuwe bestuurscultuur is daar een antwoord op. Wij vinden het belangrijk om te laten zien vanuit welke principes wij werken en voor wie wij dat werk eigenlijk doen.

De fracties hebben de vijf punten samen vastgesteld en Spieksma noemt dat een belangrijke reden om vertrouwen te hebben in de naleving ervan. “De afspraken zijn sowieso niet vastgelegd omdat er een verkeerde sfeer zou heersen, helemaal niet, maar juist om goed te beginnen. En omdat alle fracties er over na hebben gedacht en hebben meebeslist, is het een document van ons allemaal geworden.”

De vijf samenwerkingsafspraken worden afgerond met meer procesmatige afspraken over de manier van werken in het bestuur, zoals het tijdig versturen van stukken of de procedure bij het indienen van vragen. “Deze proceselementen helpen ons denk ik om de vijf samenwerkingsafspraken na te kunnen komen. Ze zijn eigenlijk een soort technische uitleg waar we elkaar aan kunnen houden en actief op mogen aanspreken.”

Het document met de afspraken is opgehangen in de vergaderzaal van het algemeen bestuur van HDSR. “De dijkgraaf heeft ook aangegeven actief op de afspraken te willen sturen en wil dat samen met ons doen. We moeten elkaar dus scherp houden. Later gaan we de afspraken evalueren en bekijken we of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren onze afspraken respecteren. Dit vertrouwen is er nu al, en zal alleen maar versterkt worden is mijn verwachting.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!