secundair logo knw 1

‘Wat-er werkt’, ‘wat-er speelt’, ‘wat-er belangrijk is’ met deze termen als leidraad startte Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuwe campagne om medewerkers te werven. De campagne draait om het besef van urgentie en relevantie van het waterschapswerk.

Het is in de huidige krappe arbeidsmarkt niet eenvoudig voor waterschappen om nieuwe medewerkers te vinden. “Toch merkten we dat àls we eenmaal in gesprek waren met potentiële nieuwe collega’s, ze heel enthousiast werden over het waterschapswerk. Dat wilden we vooral in de nieuwe site tot uitdrukking laten komen” laat Clarion Wegerif van HDSR weten.

De nieuwe website is daarom niet alleen gevuld met beschrijvingen van openstaande vacatures, maar ook met verhalen van waterschapsmedewerkers. Zij vertellen over hun werk en de sfeer bij het hoogheemraadschap. 

Drie aspecten zijn volgens Wegerif heel belangrijk bij de arbeidsmarktcommunicatie van het hoogheemraadschap: “de urgentie van ons waterschapswerk, de relevantie van ons werk in onze regio, en de expertise die onze potentiële collega’s kunnen inzetten. We wilden meer ruimte voor het gebruik van beeld en video, om die aspecten over het voetlicht te brengen.”

Met deze campagne, en de daaraan gekoppelde nieuwe vacaturesite, wil het hoogheemraadschap niet alleen de eigen naamsbekendheid op de arbeidsmarkt vergroten. “Ook willen we de vacatures via eigen werving invullen. Het inschakelen van externe bureaus kost veel geld."

Dat HDSR nu met de nieuwe campagne komt, heeft trouwens een prozaïsche reden: de oude vacaturesite was aan vervanging toe. "De oude website kon het volume van het aantal vacatures, en het hele proces daarachter, niet verwerken.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!