secundair logo knw 1

De commissie Infrastructuur en Waterstaat tijdens het wetgevingsoverleg water

Het beleidsprincipe ‘water en bodem sturend’ werkt, leeft in alle discussies en beïnvloedt de keuzes die nu worden gemaakt bij ruimtelijke plannen. Dat zei demissionair minister Mark Harbers vandaag in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde op vragen van Tjeerd de Groot (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) die zich beiden afvroegen of er in de praktijk nou al iets terechtkomt van het beleidsprincipe. 

Ook ruimtelijke plannen zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het Novex programma, de Nota Ruimte worden allemaal ontwikkeld op basis van water en bodem sturend, aldus Harbers. “En provincies als Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben al water en bodem sturend-kaarten ontwikkeld voor hun eigen gebieden. En dan zal de heer De Groot zeggen: het is allemaal papier, maar tegelijkertijd beïnvloedt het principe de keuzes die nu gemaakt worden in de praktijk. En dat alles loopt vooruit op aanpassing van wet- en regelgeving, waar nu aan wordt gewerkt. Dat is natuurlijk het echte instrument dat je nodig hebt om de ontwikkeling afdwingbaar te maken.”

De bewindsman noemde onder meer de Gnephoekpolder in Alphen aan de Rijn waar nu ‘minder woningen op een betere locatie zijn gepland’ zodat ze voldoen aan de beleidsrichtlijn water en bodem sturend. Andere (buitendijkse) projecten zoals Meinerswijk in Arnhem en een aantal projecten rondom Marker- en IJsselmeer die ver gevorderd zijn, gelden als uitzonderingen, aldus de minister. “In generieke zin hebben we afgesproken dat locaties die per 2025 nog niet over een bestemmingsplan beschikken aan het water- en bodemsturend beleid moeten voldoen.”  

Met het beleidsuitgangspunt ‘water en bodem sturend’ bij de ruimtelijke inrichting van Nederland blijven technische oplossingen voor bouwen onderdeel van het waterbeheer, stelde Harbers. “Zeker als je kijkt naar de mogelijkheden van klimaatadaptief bouwen.” Hij reageerde daarmee op Grinwis die zei: “Water en bodem sturend, ik geloof erin, maar het moet natuurlijk geen fatalistisch terugtrekken betekenen in een a-technische werkelijkheid in Hoog-Nederland.” Het Kamerlid haakte daarmee in op de na de hoogwaterperiode weer opgelaaide discussie over de beperkende werking die uitgaat van de richtlijn water en bodem sturend bij de ontwikkeling van nieuwbouw en ruimtelijke ordeningsprojecten.

In reactie op Grinwis maakte Harbers duidelijk er geen heil in te zien om nieuwe buitendijkse woningbouw in onder andere het Markermeer en IJsselmeer toe te staan. De minister bleef op het standpunt staan dat het IJsselmeergebied beschikbaar moet blijven voor waterberging als grootste zoetwatervoorrraad van Nederland - daar past meer bebouwing niet. De suggestie van Grinwis om de nieuwe deltacommissaris Co Verdaas nog eens om advies te vragen vanwege diens ‘expertise bij dit soort integrale afwegingen’, wees hij af. “De deltacommissaris heeft al geadviseerd over dit onderwerp.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....