secundair logo knw 1

De uiterwaardvergraving Meinerswijk bij Arnhem. Foto Rijkswaterstaat

Bouwen in de uiterwaarden mag niet meer, schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in de kabinetsbrief ‘Water en bodem sturend’. Maar in Arnhem mogen de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk van de Raad van State gewoon doorgaan. Met dank aan een nevengeul die het water van de Nederrijn laat dalen.

Het draait om plannen van Kondor Wessels Projecten voor de bouw van 430 woningen en de aanleg van een natuur- en recreatiegebied van 300 hectare. Dat laatste is mogelijk dankzij de opbrengst van de woningen.

De eerste ideeën dateren al uit 1979, toen de Arnhemse Scheepsbouwmaatschappij daar nog zat, zegt Roy Nijenhuis van Kondor Wessels in dit artikel. Toen die de deuren sloot, werden de plannen serieus.

Nadat de gemeenteraad akkoord ging, dwongen tegenstanders een referendum af. Ook twee waterschappen in de regio, Vallei en Veluwe en Rivierenland, openden de aanval. Bouwen in de uiterwaarden kan gevaarlijk zijn, waarschuwden zij.

Raad van State
Toen dat allemaal niet hielp, wendden de tegenstanders – waaronder Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie – zich tot de Raad van State. Die veegde hun argumenten in zijn uitspraak van 29 maart van dit jaar van tafel. Kondor Wessels Projecten, dat steeds heeft betoogd dat de plannen de waterveiligheid juist verbeteren, mag die gaan uitvoeren.

De aanleg van een nevengeul zorgt er volgens de projectontwikkelaar voor dat het waterpeil in de rivier 10 centimeter daalt. De woningen worden gebouwd op grond die nu bij hoogwater ook al niet onderstroomt.

Kondor Wessels Projecten wordt daarin gesteund door een uitgebreid onderzoek van de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (STAB) in opdracht van de Raad van State. In dat rapport wordt geconcludeerd dat de argumenten van de tegenstanders niet valide zijn.

Rijkswaterstaat
Een van de conclusies is dat de hoeveelheid water die langs Arnhem stroomt in de toekomst niet zal toenemen. Ook zou Rijkswaterstaat het hoogwater prima kunnen reguleren over de Waal, de IJssel en de Nederrijn. In de plannen voor de nieuwe wijk zou bovendien voldoende ruimte zijn voor eventuele extra maatregelen.

In de brief ‘Water en bodem sturend’ verklaart minister Harbers dat nieuwe bebouwing in de uiterwaarden (die vallen onder de Beleidslijn grote rivieren) niet meer is toegestaan. Dat moet de rivieren ‘klimaatrobuuster’ maken en ‘toenemende schade’ voorkomen.

De waterschappen gaan niet over de uiterwaarden, zegt een woordvoerder van Rivierenland desgevraagd. Zij verwijst naar Rijkswaterstaat. Die kon vanmiddag niet reageren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!