secundair logo knw 1

Gevolgen van de overstroming van de grensrivier Our in het Luxemburgse stadje Vianden (18 juli 2021) I foto: Anthony Dehez (Europese Commissie) via Wikimedia Commons

In het Europese project Flash Flood Breaker gaan dertien partijen waaronder het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg samenwerken bij het bestrijden van hoogwater en het vergroten van waterveiligheid. Een ander grensoverschrijdend initiatief is het wetenschappelijke samenwerkingsprogramma JCAR ATRACE op het gebied van overstromings- en droogtebeheer.

Het project Flash Flood Breaker is goedgekeurd door het EU-financieringsprogramma Interreg North-West Europe. Daarmee is 6 miljoen euro aan Europese middelen beschikbaar gekomen. Het project start begin 2024 en duurt drie jaar.

Er doen dertien partners uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk mee. Het Emschergenossenschaft, een grote waterbeheerder in het Duitse Ruhrgebied, verzorgt de projectleiding.

De partijen gaan werken aan het beter voorbereiden van burgers en bedrijven op hoogwater, onder meer via specifieke voorlichtingscampagnes. Ook maken zij een overzicht van mogelijke maatregelen die burgers kunnen nemen. Verder worden voorspellingen van hoogwater verbeterd. De bedoeling is dat de instrumenten die worden ontwikkeld, internationaal kunnen worden ingezet.

Bijdrage door programma WRL
Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is een van de partners in Flash Flood Breaker. Hierin werken Provincie Limburg, Waterschap Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk samen.

WRL gaat een bijdrage leveren aan drie werkpakketten:

  • het ontwikkelen en implementeren van een actieplan voor verbeterde overstromingsbestendigheid in steile stroomgebieden in de provincie Limburg;
  • het testen van innovatieve geïntegreerde modelleringstools en de innovatieve op kunstmatige intelligentie gebaseerde voorspellingstool valleigebied;
  • het opzetten en implementeren van pilotactiviteiten voor gemeenschappen op lokaal niveau, zodat zij snel kunnen reageren op plotselinge overstromingen in rivierbeddingen in steile valleien.

Het programma WRL is onder andere bezig met een boekje met uitgebreide informatie over mogelijke maatregelen, advies aan huis, een stimuleringsregeling en draaiboeken om met de buurt zich voor te bereiden op wateroverlast. Deze producten zullen nu gedeeltelijk internationaal worden ontwikkeld. WRL ontvangt hiervoor ongeveer 670.000 euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling.

Toegepast onderzoek naar overstromingsbeheer
In het nieuwe samenwerkingsprogramma JCAR ATRACE gaat het om toegepast onderzoek naar het beheer van overstromings- en droogterisico’s in regionale stroomgebieden. Kennisinstituten uit België, Duitsland, Luxemberg en Nederland nemen eraan deel.

Het programma is officieel van start gegaan tijdens de Benelux-Waterdag op 29 november. Deltares heeft de coördinerende rol. Verder zijn onder andere de TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Twente van de partij.

Het doel is om met onderzoek de grensregio’s weerbaarder te maken tegen de gevolgen van extreem nat of droog weer. De kennisinstellingen willen samen de gemeenschappelijke kennisbasis over grote overstromingen en droogtes verstevigen en beschikbaar stellen. Daarmee kunnen overstromings- en droogtestrategieën van regionale overheden worden onderbouwd. De eerste studies van het programma worden begin volgend jaar gepubliceerd.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.