0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

In Noord-Nederland neemt de komende jaren de verzilting toe. In opdracht van de noordelijke provincies en waterschappen bracht gebiedscoördinator Titian Oterdoom de verzilting in kaart en stelde hij een Plan van Aanpak op. “Er moet een regiomakelaar komen om de beschikbare energie te bundelen en de verzilting aan te pakken.”

Titian OterdoomTitian OterdoomDe overheidsprogramma's Programma naar een Rijke Waddenzee en het Zoet Zout Knooppunt verkenden de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied. Titian Oterdoom, gebiedscoördinator in Noord-Nederland, voerde het onderzoek uit. De verkenning was een opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het noorden van Nederland is niet het enige deel van het land dat te maken heeft met verzilting. Toch spelen er volgens Oterdoom twee factoren in het noorden, die verzilting een nog urgenter probleem maken. “Er is een 1-op-1 relatie tussen verzilting en bodemdaling door gas- en zoutwinning. In sommige gebieden van Groningen is er sprake van decimeters bodemdaling door de gaswinning. Dat brengt je logischerwijs nogal snel bij het zoute water. Daarnaast is de teelt van pootaardappelen van groot belang voor de streek. Dat maakt verzilting economisch relevant.”

Drie prioriteiten
“Het plan van aanpak, dat inmiddels is besproken en geaccordeerd door de verschillende bestuurders, onderscheidt drie prioriteiten,” zegt Oterdoom. Allereerst wil de gebiedscoördinator dat duidelijk in beeld komt wanneer landgebruikers het omslagmoment van zoet naar zout water mogen verwachten. “Het maakt voor een gebruiker nogal uit of dat over 10, 15 of 20 jaar gaat gebeuren. Het moment waarop de omslag plaats vindt, verandert het handelingsperspectief nu. Daarom willen we een omslagkaart maken waarop heel lokaal duidelijk wordt hoe de verzilting zich ontwikkelt.”

Ook beveelt het plan van aanpak aan dat de aanwezige kennis op het gebied van verzilting beter in kaart wordt gebracht. “Er is veel kennis en er zijn veel initiatieven. Maar de aanwezige energie heeft regie nodig. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden als er elders in Nederland al waardevolle ervaringen zijn opgedaan. Daarom hebben we voorgesteld om nog voor de zomer een regiomakelaar aan te stellen. Deze makelaar zou moeten zorgen voor afstemming met andere regio’s en landgebruikers helpen bij het indienen van voorstellen voor initiatieven.”

De derde prioriteit van Oterdoom is praktijkonderzoek naar de invloed van zout op klei en de impact hiervan op bestaande en nieuwe teelten c.q. gebruiksmogelijkheden. “Er zijn nog veel vragen over de impact van zout op klei, dus het is voor onze regio dringend nodig dat daar verder onderzoek naar komt.”

Verzilting raakt alle facetten
Volgens Oterdoom is verzilting niet alleen een probleem voor de landbouw en is zijn plan van aanpak dan ook uitdrukkelijk voor alle landgebruikers bedoeld. “Verzilting raakt echt alle facetten van het leven in het noorden. Denk aan recreatie, natuurbeheer, veiligheid en drinkwaterwinning. Daarom is het geweldig nieuws dat de bestuurders het plan van aanpak hebben omarmd. Het is tijd om daadkracht aan de dag te leggen!”

 

MEER INFORMATIE
Plan van Aanpak regie verzilting Noord-Nederland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het