secundair logo knw 1

De zusters van Priorij Regina Pacis in Valkenburg l Foto Natuurkracht

De zusters van Priorij Regina Pacis in Valkenburg helpen mee in de strijd tegen hoogwater in het Limburgse heuvelland. Gesteund door een subsidie van het Fonds Natuurkracht maken ze van een kale akker een hoogstamboomgaard met extensieve begrazing. Daardoor stroomt het water minder snel af naar de Geul.

Het project ‘Ora et Labora’ (Bid en werk) van de kloosterzusters is al het negende initiatief dat een financiële bijdrage ontvangt uit het Fonds Natuurkracht. Dat is vorig jaar opgericht om natuurlijke maatregelen te steunen die de wateroverlast in Zuid-Limburg kunnen verminderen. 

Het fonds heeft 1 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de Nationale Postcode Loterij, te verdelen. Daarvan is inmiddels ruim 700.000 euro toegekend. De zusters ontvangen 20.000 euro, genoeg om hun project uit te voeren, zo maakte Natuurkracht deze week bekend. 

Hun plan is om een akker van de priorij van 2 hectare uit de pacht te nemen en om te vormen tot een hoogstamboomgaard met extensieve begrazing. Op dit moment is de grond in gebruik voor reguliere landbouw, wat maakt dat water en slib bij hevige regen afstromen richting de Geul. 

Infiltratie
De aanplant van bomen zorgt volgens de zusters, die bij de aanvraag geholpen zijn door Natuurmonumenten, voor een natuurlijke oplossing tegen overstromingen doordat water eerder in de bodem infiltreert. De druk op de Geul wordt hierdoor verlicht. 

Op verschillende plekken op het terrein worden kleine bosschages aangelegd, die de infiltratiecapaciteit verhogen en tegelijk de privacy van de zusters waarborgen. Ook wordt er meer ruimte gecreëerd voor de dassen in het gebied. 

Voor de zusters is een natuurlijke oplossing in de strijd tegen hoog water vanzelfsprekend. "Zij leven en werken vanuit een filosofie van eeuwigdurend rentmeesterschap en dat past zeer goed bij natuurlijke oplossingen", aldus het persbericht.

Ze verwezenlijken daarmee tegelijk “een lang gekoesterde droom die heel goed past bij ons contemplatieve leven: een weide waar fruitbomen groeien en waar de natuur in al haar schoonheid zich kan ontplooien”.

Tien maatregelen
Het Fonds Natuurkracht is onderdeel van het samenwerkingsverband Natuurkracht, dat de natuur als bondgenoot wil inzetten om overstromingen en wateroverlast in het Geul- en Gulpdal te voorkomen. Uit studie ‘Water vasthouden en vertragen in het Geuldal’, die de organisatie vorig jaar liet uitvoeren, kwamen tien kansrijke maatregelen naar voren. 

Het fonds wil samen met de lokale gemeenschap in Zuid-Limburg ‘het verschil maken’. Ze roepen (groepen van) burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en andere betrokkenen daarom op met plannen te komen. 

De binnengekomen aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie, die bestaat uit experts van de Natuur- en Milieufederatie Limburg, het Wereldnatuurfonds (WWF), Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....