secundair logo knw 1

Grilliger neerslag, warmer water, verdrinkende wadplaten en verdroogde natuurgebieden, de gevolgen van de klimaatverandering voor het Waddengebied zijn door de Waddenacademie samengevat in een factsheet.

Piet Hoekstra 180 vk Piet HoekstraDe factsheet ‘Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied’ is gebaseerd op twee rapporten: het Sixth Assessment Report van het IPCC en het KNMI Klimaatsignaal ’21. “Vanuit onze rol als kennisregisseur voor wat betreft de wetenschappelijke inzichten die relevant zijn voor het waddengebied, leek het ons goed de beschikbare informatie laagdrempelig en voor een breder publiek te presenteren”, legt Piet Hoekstra uit. Hoekstra is hoofdauteur van de factsheet, directielid van de Waddenacademie en hoogleraar Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Volgens Hoekstra levert de klimaatverandering grote uitdagingen op voor het Waddengebied. “Kijken we naar de beschikbaarheid van zoet water, dan zie je een keten vanaf het vasteland, via de zee naar de eilanden. Hoosbuien afgewisseld met droogte hebben gevolgen voor de landbouw, maar bijvoorbeeld ook voor de beschikbaarheid van het drinkwater op de eilanden en natuurlijk de ecosystemen in de Waddenzee zelf. Veranderingen in de aanvoer van zoetwater leiden tot wisselende zoutgehaltes bijvoorbeeld.”

Zeespiegelstijging
Door de zeespiegelstijging zullen, zo meent Hoekstra, op de langere termijn Wadplaten gaan verdrinken. “Dat maakt zeespiegelstijging een van de grootste uitdagingen voor het gebied. Want de droogvallende platen en de werking van de getijden zijn zo bepalend voor de ecosystemen en overigens ook voor de status als Unesco-werelderfgoedgebied. De vraag zal zijn of ze mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging dankzij sediment uit de Noordzee. Maar voor sommige gebieden in de westelijke Waddenzee is het niet ondenkbaar dat de zeespiegel sneller zal stijgen dan de platen kunnen groeien.”

Onder de noemer ‘relevant voor het Waddengebied’ bekeken de auteurs niet alleen de ontwikkelingen rond de Waddenzee, maar bijvoorbeeld ook het Arctisch gebied. “Voor veel trekvogels vormt de Waddenzee een belangrijke pleisterplek op de reis van Siberië naar Afrika en terug. De opwarming van het arctisch gebied, die sneller gaat dan bij ons, zorgt ervoor dat de leefgebieden van plant- en diersoorten verdwijnen. Het trek- en broedgedrag van de vogels verandert. Dat is slechts een klein voorbeeld om te laten zien dat de klimaatcrisis echt mondiaal is en dat veranderingen elders ook voor onze natuur van groot belang zijn.”

De Waddenacademie verwacht met deze factsheet een nieuwe serie te starten. “Deze publicatie is bedoeld voor alle betrokkenen bij de Wadden: de inwoners, de gebiedsbeheerders, de landbouw en bijvoorbeeld ook de toeristische sector. Deze doelgroepen zijn actief in het gebied, maar zullen waarschijnlijk niet de tijd hebben om vuistdikke rapporten door te ploegen. Daarom zullen we afhankelijk van de actualiteit de komende jaren met nieuwe factsheets komen.”

 

MEER INFORMATIE
De factsheet ‘Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied’ (pdf)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?