secundair logo knw 1

De Hollandsche IJssel bij Nieuwerkerk aan den IJssel I foto: Jan Dijkstra / Wikimedia Commons

Het middelste deel van West-Nederland kampt met een toenemende verzilting en daarom wordt er vanaf vandaag extra zoet water aangevoerd. Dit gebeurt door de inzet van de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer en de doorvoer door de Krimpenerwaard.

Ondanks de zeer zware zomerstorm Poly en verder behoorlijk wat regen is de droogte nog altijd goed merkbaar. Zo is de afvoer van de Rijn bij Lobith momenteel laag met ongeveer 1.100 kubieke meter per seconde. Begin volgende week daalt de afvoer verder naar zo’n 1.000 m3/s, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de droogtemonitor.

Bij een dergelijk laag niveau van de Rijnafvoer is er een gebrek aan tegendruk en kan zilt water vanuit de Noordzee onder andere ver de Hollandsche IJssel instromen richting Gouda. Het optreden van verzilting is schadelijk voor de natuur en de teelt van bollen, fruit, groenten en bomen. Om dat te voorkomen, wordt er nu meer zoet water aangevoerd.

Voor vijfde keer KWA nodig
Hiervoor is vandaag de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer (KWA) in werking gezet. Dit systeem van stuwen, watergangen en gemalen zorgt voor extra zoet water in de gebieden van vier hoogheemraadschappen: De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Het zoete water wordt vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd naar Bodegraven. Dit zorgt voor een aanvoer van 7 m3/s. De KWA is nu voor de vijfde keer in stelling gebracht; eerder gebeurde het in 2003, 2011, 2018 en 2022.

Doorvoer door Krimpenerwaard
Ook wordt de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) ingezet. Het moment waarop is afhankelijk van het weer. In verband met de verzilting zijn in de Hollandsche IJssel en de Lek mobiele meetnetten aangelegd.

De aanvoer van 7 m3/s met de KWA is minder dan de 15 kuub per seconde die in de zomerperiode nodig is. Aanvullend nemen de waterbeheerders in het eigen gebied nog extra maatregelen. Ook bepalen zij hoe hoog het waterpeil in hun gebied mag zijn.

Extra water vanaf Markermeer
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt op verzoek van Rijkswaterstaat 5 m3/s extra water vanaf het Markermeer in voor de bestrijding van verzilting op het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal. Op 5 juli is toestemming gegeven om tijdelijk nog eens 5 m3/s extra water in te nemen bij de Oranjesluizen, om zo water vrij te spelen voor de KWA.

De Haringvlietsluizen zijn vrijdag (7 juli) dichtgezet om zout water tegen te houden. Meestal staan ze op een kier om trekvissen door te laten.

In het algemeen merkt de LCW op dat in de verziltingsgevoelige gebieden in Nederland de neerslag geholpen heeft om verzilting tegen te gaan. Er wordt hier efficiënt geschut om het zoete water zoveel mogelijk vast te houden.

Landelijk voldoende water beschikbaar
De droogtemonitor schetst verder een momenteel redelijk stabiel beeld van de droogtesituatie. Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is actueel 182 millimeter en dat is het niveau van de vijf procent droogste jaren rond half juli. Op regionaal niveau zijn er veel maatregelen nodig om de effecten van droogte te bestrijden maar op landelijk niveau is er nog voldoende water beschikbaar, aldus de LCW.

De grondwaterstanden zijn op het ogenblik gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. Vooral in gebieden met een hoog neerslagtekort zijn de grondwaterstanden relatief laag: Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en delen van Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Zeeland.

Hoger peil IJsselmeer ruimschoots gehaald
Rijkswaterstaat stuurt het waterpeil van het IJsselmeer en het Markermeer sinds begin juni op 12,5 centimeter onder NAP (normaal is 20 centimeter onder NAP). De peilverhoging zorgt voor een extra zoetwatervoorraad voor het noordelijke deel van het land.

Waar eerder het gewenste niveau nog niet werd bereikt, is dat door de neerslag van afgelopen week inmiddels ruimschoots gelukt. Op 10 juli waren de peilen van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren respectievelijk 10, 11 en 4 centimeter onder NAP.

Bord routes KWADe routes van de KWA en de DKW (klik op beeld voor vergroting) I foto: Rijnland

Aanvulling 13 juli
Rijnland en De Stichtse Rijnlanden zijn met een gezamenlijk bericht over de extra wateraanvoer gekomen. Hieruit is nog informatie gehaald en toegevoegd aan de tekst. Ook is een foto met de weergave van de aanvoerroutes opgenomen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning