secundair logo knw 1

Glyfosaat is verwerkt in de onkruidbestrijder Roundup

De milieucommissie van het Europese Parlement wil het huishoudelijk gebruik van de onkruidbestrijder glyfosaat meteen verbieden. Het gebruik van de stof in de landbouw moet voor 15 december 2020 verboden worden.

Met het standpunt wijkt het parlement af van de Europese Commissie die een nieuwe vergunning voor tien jaar wil afgeven. Naast een volledig verbod in 2020, vindt de milieucommissie dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes.

De vereniging van waterbedrijven, Vewin, bepleitte eerder deze maand een verbod op verkoop van glyfosaat aan particulieren. De stof die is verwerkt in onkruidverdelger Roundup, wordt in Nederland al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in oppervlaktewater dat door waterbedrijven wordt ingenomen voor de productie van drinkwater, aldus Vewin.

De Europese Commissie baseert zich voor het besluit tot verlenging op studies van de twee Europese agentschappen ECHA (chemicaliënagentschap) en EFSA (voedselveiligheidsautoriteit), waarin wordt gesteld dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft zich achter dat standpunt geschaard en wil toelating van het middel in Nederland met 10 jaar verlengen.

De studies van ECHA en EFSA zijn evenwel omstreden. Zo wijst de International Agency for Research on Cancer van de World Health Organisation op de carcinogeniteit van glyfosaat. In het Europees Parlement wordt bovendien getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de Europese onderzoeken na publicatie van interne stukken van Roundup-producent Monsanto, waaruit zou blijken dat de Europese studies leunden op expertise van de producent.

Op 16 december loopt de toelating van de werkzame stof voor glyfosaat in de Europese Unie af. Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) stemt op 25 oktober over het voorstel van de Europese Commissie om het middel voor nog eens tien jaar toe te laten. Het is aan de lidstaten om te bepalen wat er moet gebeuren; het Europees Parlement heeft een adviserende rol in dit dossier.

 

Meer over onkruidverdelger glyfosaat

De milieucommissie van het Europese parlement wil een verbod op het gebruik van glyfosaat: MEPs propose glyphosate phase-out, with full ban by end 2020
Vewin sprak eerder deze maand haar bezorgheid uit over het gebruik van glyfosaat: Vewin wil verbod op verkoop glyfosaat aan particulieren
Wageningen Universiteit onderzocht de aanwezigheid van glyfosaat in landbouwgronden: WUR: landbouwgrond in EU op grote schaal vervuild met glyfosaat
De International Agency for Research on Cancer van de World Health Organisation wijst op de carcinogeniteit van glyfosaat: IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning