secundair logo knw 1

Glyfosaat is verwerkt in de onkruidbestrijder Roundup

De milieucommissie van het Europese Parlement wil het huishoudelijk gebruik van de onkruidbestrijder glyfosaat meteen verbieden. Het gebruik van de stof in de landbouw moet voor 15 december 2020 verboden worden.

Met het standpunt wijkt het parlement af van de Europese Commissie die een nieuwe vergunning voor tien jaar wil afgeven. Naast een volledig verbod in 2020, vindt de milieucommissie dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes.

De vereniging van waterbedrijven, Vewin, bepleitte eerder deze maand een verbod op verkoop van glyfosaat aan particulieren. De stof die is verwerkt in onkruidverdelger Roundup, wordt in Nederland al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in oppervlaktewater dat door waterbedrijven wordt ingenomen voor de productie van drinkwater, aldus Vewin.

De Europese Commissie baseert zich voor het besluit tot verlenging op studies van de twee Europese agentschappen ECHA (chemicaliënagentschap) en EFSA (voedselveiligheidsautoriteit), waarin wordt gesteld dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft zich achter dat standpunt geschaard en wil toelating van het middel in Nederland met 10 jaar verlengen.

De studies van ECHA en EFSA zijn evenwel omstreden. Zo wijst de International Agency for Research on Cancer van de World Health Organisation op de carcinogeniteit van glyfosaat. In het Europees Parlement wordt bovendien getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de Europese onderzoeken na publicatie van interne stukken van Roundup-producent Monsanto, waaruit zou blijken dat de Europese studies leunden op expertise van de producent.

Op 16 december loopt de toelating van de werkzame stof voor glyfosaat in de Europese Unie af. Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) stemt op 25 oktober over het voorstel van de Europese Commissie om het middel voor nog eens tien jaar toe te laten. Het is aan de lidstaten om te bepalen wat er moet gebeuren; het Europees Parlement heeft een adviserende rol in dit dossier.

 

Meer over onkruidverdelger glyfosaat

De milieucommissie van het Europese parlement wil een verbod op het gebruik van glyfosaat: MEPs propose glyphosate phase-out, with full ban by end 2020
Vewin sprak eerder deze maand haar bezorgheid uit over het gebruik van glyfosaat: Vewin wil verbod op verkoop glyfosaat aan particulieren
Wageningen Universiteit onderzocht de aanwezigheid van glyfosaat in landbouwgronden: WUR: landbouwgrond in EU op grote schaal vervuild met glyfosaat
De International Agency for Research on Cancer van de World Health Organisation wijst op de carcinogeniteit van glyfosaat: IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.