secundair logo knw 1

Sfeerbeeld van het pittoreske dorp Griendtsveen I foto: Peter Bankers via Wikimedia Commons

Drie projecten in Limburg hebben een Europese subsidie van in totaal ruim 4 miljoen euro gekregen: Waterbloem & Neer, Ysselsteyn en Meerselsepeel-Kempensberg. Zij dragen bij aan het verbeteren van waterkwaliteit en het tegengaan van droogte en wateroverlast.

Het geld komt vanuit de subsidieregeling voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, specifiek het onderdeel ‘niet-productieve investeringen water’. De Provincie Limburg heeft de honorering van de aanvragen vandaag bekendgemaakt. Volgens de provincie wordt met de drie projecten invulling gegeven aan het Provinciaal Waterprogramma, waarbij het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem centraal staat.

Natte natuurparel Waterbloem
Voor het project Waterbloem & Neer in Midden-Limburg is een bedrag van zo’n 1,5 miljoen euro beschikbaar. Hierin wordt gebiedsvreemd water afgekoppeld in het verdrogingsgevoelige natuurgebied Waterbloem, om zo een ‘natte natuurparel’ te creëren. Ook wordt het watersysteem in het agrarische gebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel aangepast.

Het doel van het project waarbij Waterschap Limburg een grote rol speelt, is om de af- en aanvoer van water en daarmee de effecten van wateroverlast en droogte beter te kunnen reguleren. De watersystemen van het natuurgebied Waterbloem en de landbouw worden gescheiden gehouden. Dat zorgt voor een betere waterkwaliteit in het natuurgebied.

Robuust watersysteem in Peelkanalen
Naar het project Ysselsteyn gaat 1,5 miljoen euro aan POP 3-subsidie en naar het project Meerselsepeel-Kempensberg 1 miljoen euro. Hierbij werken Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) samen. Beide projecten staan in het teken van het robuust maken van het watersysteem in de Peelkanalen. Er worden maatregelen genomen over een lengte van in totaal zeven kilometer tussen Griendtsveen en de Heidse Peel en nabij de Meerselsepeel en Kempensberg.

Deze maatregelen dragen bij aan een betere doorstroming, vermindering van peilschommelingen en een structureel verhoogde wateraanvoer voor de achterliggende gebieden. De LLTB zal omliggende agrarische bedrijven benaderen om maatregelen te nemen tegen erfafspoeling en voor zuivering van te lozen water. Met dit alles wordt zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit verbeterd. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!