secundair logo knw 1

Sfeerbeeld van het pittoreske dorp Griendtsveen I foto: Peter Bankers via Wikimedia Commons

Drie projecten in Limburg hebben een Europese subsidie van in totaal ruim 4 miljoen euro gekregen: Waterbloem & Neer, Ysselsteyn en Meerselsepeel-Kempensberg. Zij dragen bij aan het verbeteren van waterkwaliteit en het tegengaan van droogte en wateroverlast.

Het geld komt vanuit de subsidieregeling voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, specifiek het onderdeel ‘niet-productieve investeringen water’. De Provincie Limburg heeft de honorering van de aanvragen vandaag bekendgemaakt. Volgens de provincie wordt met de drie projecten invulling gegeven aan het Provinciaal Waterprogramma, waarbij het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem centraal staat.

Natte natuurparel Waterbloem
Voor het project Waterbloem & Neer in Midden-Limburg is een bedrag van zo’n 1,5 miljoen euro beschikbaar. Hierin wordt gebiedsvreemd water afgekoppeld in het verdrogingsgevoelige natuurgebied Waterbloem, om zo een ‘natte natuurparel’ te creëren. Ook wordt het watersysteem in het agrarische gebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel aangepast.

Het doel van het project waarbij Waterschap Limburg een grote rol speelt, is om de af- en aanvoer van water en daarmee de effecten van wateroverlast en droogte beter te kunnen reguleren. De watersystemen van het natuurgebied Waterbloem en de landbouw worden gescheiden gehouden. Dat zorgt voor een betere waterkwaliteit in het natuurgebied.

Robuust watersysteem in Peelkanalen
Naar het project Ysselsteyn gaat 1,5 miljoen euro aan POP 3-subsidie en naar het project Meerselsepeel-Kempensberg 1 miljoen euro. Hierbij werken Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) samen. Beide projecten staan in het teken van het robuust maken van het watersysteem in de Peelkanalen. Er worden maatregelen genomen over een lengte van in totaal zeven kilometer tussen Griendtsveen en de Heidse Peel en nabij de Meerselsepeel en Kempensberg.

Deze maatregelen dragen bij aan een betere doorstroming, vermindering van peilschommelingen en een structureel verhoogde wateraanvoer voor de achterliggende gebieden. De LLTB zal omliggende agrarische bedrijven benaderen om maatregelen te nemen tegen erfafspoeling en voor zuivering van te lozen water. Met dit alles wordt zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit verbeterd. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...