Drie projecten in Limburg hebben een Europese subsidie van in totaal ruim 4 miljoen euro gekregen: Waterbloem & Neer, Ysselsteyn en Meerselsepeel-Kempensberg. Zij dragen bij aan het verbeteren van waterkwaliteit en het tegengaan van droogte en wateroverlast.

Het geld komt vanuit de subsidieregeling voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, specifiek het onderdeel ‘niet-productieve investeringen water’. De Provincie Limburg heeft de honorering van de aanvragen vandaag bekendgemaakt. Volgens de provincie wordt met de drie projecten invulling gegeven aan het Provinciaal Waterprogramma, waarbij het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem centraal staat.

Natte natuurparel Waterbloem
Voor het project Waterbloem & Neer in Midden-Limburg is een bedrag van zo’n 1,5 miljoen euro beschikbaar. Hierin wordt gebiedsvreemd water afgekoppeld in het verdrogingsgevoelige natuurgebied Waterbloem, om zo een ‘natte natuurparel’ te creëren. Ook wordt het watersysteem in het agrarische gebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel aangepast.

Het doel van het project waarbij Waterschap Limburg een grote rol speelt, is om de af- en aanvoer van water en daarmee de effecten van wateroverlast en droogte beter te kunnen reguleren. De watersystemen van het natuurgebied Waterbloem en de landbouw worden gescheiden gehouden. Dat zorgt voor een betere waterkwaliteit in het natuurgebied.

Robuust watersysteem in Peelkanalen
Naar het project Ysselsteyn gaat 1,5 miljoen euro aan POP 3-subsidie en naar het project Meerselsepeel-Kempensberg 1 miljoen euro. Hierbij werken Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) samen. Beide projecten staan in het teken van het robuust maken van het watersysteem in de Peelkanalen. Er worden maatregelen genomen over een lengte van in totaal zeven kilometer tussen Griendtsveen en de Heidse Peel en nabij de Meerselsepeel en Kempensberg.

Deze maatregelen dragen bij aan een betere doorstroming, vermindering van peilschommelingen en een structureel verhoogde wateraanvoer voor de achterliggende gebieden. De LLTB zal omliggende agrarische bedrijven benaderen om maatregelen te nemen tegen erfafspoeling en voor zuivering van te lozen water. Met dit alles wordt zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit verbeterd. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!