Vervuiling door onvoldoende gezuiverd afvalwater van steden en industrie en diffuse vervuiling door landbouw zijn volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) twee van de belangrijkste redenen dat heel wat Europese wateren onder druk staan. Daar komen nog uitdagingen voor het waterbeheer bij als kunstmatige obstakels en de opmars van invasieve exoten. Er is wel een breed scala aan maatregelen beschikbaar. Een beter gebruik daarvan zou veel helpen.

Dat stelt het EEA in het rapport Drivers of and pressures coming from selected key water management challenges – A European overview. Het agentschap geeft hierin een overzicht van geselecteerde cruciale uitdagingen voor het waterbeheer in Europa (zie tabel onderaan) en een aantal oplossingsrichtingen.

Veel diffuse vervuiling door landbouw
De belangrijkste problemen zijn vervuiling door stedelijk en industrieel afvalwater, diffuse vervuiling door de landbouw en vervuiling door mijnbouw en woningen die niet zijn aangesloten op een rioleringssysteem. Zo hebben 22 procent van de oppervlaktewateren en 28 procent van het grondwateroppervlak in Europa aanzienlijk te kampen met verontreiniging vanuit de landbouw. Het gaat om zowel nutriënten als pesticiden. Afzetting van luchtverontreinigende stoffen, met name kwik, leidt tot de slechte chemische toestand van Europese wateren.

Daarnaast wordt zo’n 34 procent van de oppervlaktewateren flink beïnvloed door structurele veranderingen, bijvoorbeeld in verband met de stabilisatie van de riviergeul, waterberging, waterkracht, bescherming tegen overstromingen of irrigatie. Deze veranderingen hebben invloed op de loop en stroming van rivieren en dat kan een grote impact hebben op de biodiversiteit van rivieren en uiterwaarden. Het EEA signaleert dat er allerlei soorten kunstmatige barrières kunnen zijn, waarbij het doel hiervan onduidelijk is voor 40 procent van de waterlichamen.

Wateronttrekking aanzienlijk probleem
Er zijn ook nog diverse andere belangrijke uitdagingen. Waterschaarste en droogte vormen een toenemend probleem in veel Europese gebieden, zowel permanent als seizoensgebonden. Ongeveer 6 procent van de oppervlaktewateren en 17 procent van het grondwateroppervlak ondervinden behoorlijke last van wateronttrekking, vooral in verband met industrie, landbouw en openbare watervoorziening.

Aquacultuur en invasieve uitheemse dieren- en plantensoorten zorgen voor aanzienlijke druk op de ecologische toestand van Europese wateren. Volgens recente gegevens van het European Alien Species Information Network zijn de meeste exotische zoetwatersoorten geregistreerd in stroomgebieden in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Zweden en Ierland. Ook invasieve planten hebben een negatieve impact. Zo haalt het EEA een recente publicatie van BirdLife International aan, waaruit blijkt dat Nederland alleen al aan de bestrijding van de grote waternavel jaarlijks een miljoen euro kwijt is.

Breed scala aan maatregelen beschikbaar
Er kan echter veel worden gedaan om de toestand van de Europese waterlichamen te verbeteren, stelt het EEA. Daarvoor is een breed scala aan maatregelen beschikbaar, zoals maatregelen om water vast te houden, op de natuur gebaseerde oplossingen en maatregelen voor verandering van landgebruik. Zij bieden meerdere voordelen. Het afgeronde programma Ruimte voor de Rivier wordt als voorbeeld genoemd van de implementatie van op de natuur gebaseerde oplossingen in het kader van het verbeteren van risicobeheer en de veerkracht van aquatische ecosystemen.

Het EEA pleit ook voor een betere en meer coherente uitvoering van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Dat zou volgens het milieuagentschap de voornaamste druk op het water verminderen. Verder is het zaak dat alle sectoren die water verbruiken, beheerpraktijken toepassen die waterecosystemen gezond en veerkrachtig kunnen houden. Dit geldt onder meer voor de landbouw, energiesector, mijnbouw, aquacultuur en scheepvaart.

Tabel sleuteluitdagingen rapport EEA 2 Overzicht van geselecteerde cruciale uitdagingen voor het waterbeheer in de EU

 
MEER INFORMATIE
Rapport EEA

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben van mening dat er wel degelijk een aantal geborgde zetels voor de landbouw moeten blijven.
De redenen dat ik dat vind zijn de volgende:
De landbouw heeft als sector veel belang bij een waterschapbeleid dat zich ook blijft toespitsen op een passend waterbeheer met kennis van de agrarische sector.
De belangen zijn groot, wat ook wel blijkt uit het feit dat deze vroeger mede vanuit de agrarische sector zijn opgebouwd om goede landbouw te kunnen ontwikkelen
Een voorbeeld: tegenover mijn bedrijf in Zwinderen is een waterbekken ontwikkeld om tijdens hevige neerslag water te bergen en achterliggend gebied te ontlasten.
Hierdoor moesten al jaren bestaande waterbronnen van agrariers die in de buurt lagen op laste van het waterschap ontmanteld worden en achterop percelen worden geplaatst. Dit geeft veel ellende(dwars door gewassen rijden om er te komen.)
De reden zou zijn dat het waterbekken zou opdrogen. Wie snapt het nog? Daarna heeft Staatsbosbeheer geclaimd dat dit gebied moeras is geworden, geheel tegen alle afspraken in. De gevolgen kunnen groot zijn, wanneer een waterschap dan geen tegengas kan/wil geven omdat de agrarische sector geen vaste stem meer heeft.
Bovendien is deze sector de grootste betaler van de schappen en de grootste wateropvanger.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Deze sector verdient het niet om zo aan de kant gezet te worden. En ook al zijn boeren ook gewoon burgers van Nederland, met stemrecht, toch zijn geborgde zetels van groot belang.
Kennis van zaken en inbreng zijn zeer belangrijke zaken.
10 jaar geleden heb ik voor het KNW op het AIWW de conclusie van het Young Scientists Workshop opgenomen en daar noemde ze het concept van gecontroleerde overstromingen: Happy Flooding.
Die Young Scientists staan nu aan de lat!
Bekijk 't hier terug: https://youtu.be/krMwpIT4b38
Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!