secundair logo knw 1

De drinkwaterbedrijven krijgen meer investeringsruimte. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat de vermogenskostenvoet Weighted Average Cost of Capital (WACC) aanpassen, zei hij in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De drinkwaterbedrijven vragen al jaren om aanpassing van de winstreguleringsmaatregel, omdat die in de huidige opzet de investeringsruimte beperkt terwijl ze voor grote uitgaven staan.

“We starten de procedure voor wijziging in april. En we doen wat mogelijk is om meer investeringsruimte te bieden”, zei Harbers. “Na de zomer verwachten we een advies van de Autoriteit Consument en Markt. Aan de hand daarvan kunnen we 1 november dit jaar de vermogenskostenvoet vaststellen voor de periode 2025 tot en met 2027.” 

De drinkwaterbedrijven hebben meer investeringsruimte nodig omdat ze voor grote uitgaven staan, niet alleen omdat de drinkwatervraag toeneemt en er geïnvesteerd moet worden in nieuwe bronnen en vergroten van de capaciteit, maar ook omdat er een forse vervangingsopgave ligt naast andere zaken als digitalisering, cybersecurity en onderhoud.

Strategische voorraden
Inmiddels hebben 8 provincies nieuwe strategische voorraden aangewezen voor de drinkwatervoorziening tot 2040, zei Harbers. “De overige provincies werken hier nog aan. Of aan alternatieven als er niet voldoende zoet grondwater beschikbaar is. Ik benadruk bij de provincies om verder vooruit te kijken, omdat sommige van deze strategische watervoorraden snel in gebruik zullen worden genomen. Daarnaast werken we aan de aanwijzing van nationale grondwaterreserves, die dienen als reserves tot de volgende eeuw.”

Zoeken de drinkwaterbedrijven in hun beleid naar oplossingen om te kunnen voldoen aan de toenemende drinkwatervraag, in het drinkwaterbeleid van Harbers staat besparen van het drinkwatergebruik centraal. Uiterlijk 2035 moet het gemiddelde gebruik met 20 procent zijn gedaald.  

Industrie
Die opgave geldt zowel voor de huishoudens als de industrie, aldus Harbers. “Bij bedrijven is daarbij het uitgangspunt: het juiste water voor het juiste gebruik en daarbij geldt: niet voor alle industriewater is water van drinkwaterkwaliteit nodig. Daarover en over besparing maken we met de industrie afspraken in het nationaal plan voor drinkwaterbesparing. Dan moet je denken aan waterscans, de verkenning van inzet van effluent, cascadering op bedrijventerreinen en benchmark per branche ter stimulering.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....