secundair logo knw 1

Kunnen we niet eenvoudiger werken door elkaar minder regels op te leggen? Dat is het uitgangspunt van het Convenant Leidingen in Heerhugowaard.

De gemeente Heerhugowaard, het drinkwaterbedrijf PWN en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben het convenant voor acht jaar afgesloten. Het doel is dat het water betaalbaar blijft door doelmatig te werken. De partijen gaan hun werkzaamheden in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. Ook zien de gemeente en het hoogheemraadschap af van de precarioheffing, de belasting op leidingen in gemeentegrond of grond in eigendom van het hoogheemraadschap.

Dit convenant is een primeur voor het gebied boven het Noordzeekanaal, vertelt Henk Schobben, voorzitter van het kernteam Samenwerking Waterketen Noorderkwartier. “Het convenant is een uitvloeisel van het Bestuursakkoord Water. De vraag is: kunnen we niet doelmatiger en dus goedkoper werken door elkaar minder regels op te leggen? Burgers verwachten dat terecht van overheden, maar het verminderen van regels blijkt in de praktijk dikwijls lastig te realiseren.”

In Heerhugowaard is het wel gelukt, zegt Schobben. “Deze gemeente zoekt naar kansen en staat open voor discussie. Doelmatig werken staat in de samenwerking van de drie partijen voorop en dus niet de regelgeving. We hebben op basis hiervan goede afspraken gemaakt.” Duidelijkheid is volgens Schobben de eerste stap. “Wij zijn begonnen voordat het Convenant Leidingen formeel is ondertekend. We weten nu al veel beter wie wat doet. Het mooie is dat het zo logisch lijkt.”

De andere partijen verwachten ook veel van het convenant. Volgens Loet Rosenthal, sectormanager drinkwater bij PWN, past de samenwerkingsvorm bij deze tijd. ‘’De afspraken zijn nu voor iedereen duidelijk en transparant.” Wethouder Carolien van Diemen van de gemeente Heerhugowaard benadrukt het belang van de burger. “Dankzij het convenant wordt er water geleverd én verwerkt tegen de laagste maatschappelijke kosten. Daardoor betaalt de burger de laagste prijs.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.