De demonstratie-installatie waarin het natuurlijke polymeer PHBV wordt geproduceerd, is op het terrein van energie- en afvalbedrijf HVC in Dordrecht officieel in gebruik genomen. De installatie is een nieuwe stap op weg naar commerciële productie van de natuurlijke plastic vervanger uit afvalwater. Als er in de markt genoeg belangstelling is, wordt eind volgend jaar een besluit genomen over de bouw van een full scale fabriek, die jaarlijks zo’n 6.000 ton van de plastic vervanger gaat produceren.

De demonstatie-installatie produceert 25 kg PHBV per dag, vertelden Leon Korving van waterschap Brabantse Delta en René Rozendal van Paques Biomaterials gisteren bij de formele start van de fabriek. Met deze productie kunnen de initiatiefnemers geïnteresseerde bedrijven van substantiële hoeveelheden voorzien om de plastic vervanger te testen in hun producten. Als in deze fase voldoende bedrijven kunnen worden geinteresseerd in afname van de natuurlijke polymeer, komt commerciële productie een stap dichterbij.

René Rozendal vrij vk 180 René RozendalRozendal: “De demofabriek is nodig om contracten te kunnen aangaan met afnemers zodat we voldoende tonnage kunnen vastleggen voor levering. Daarmee kunnen wij naar financiers stappen en zeggen: kijk, de afnemers zijn er.” Financiering is nodig voor de volgende stap, de bouw van een full-scale fabriek. De realisering daarvan vergt een investering van zo’n 50 miljoen euro, aldus Rozendal. 

PHA2USE
De bouw van de demo-installatie op het HVC-terrein in Dordrecht (kosten 2,5 miljoen euro) is een initiatief van het samenwerkingsverband PHA2USE. Daarin participeren de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en HVC. Het consortium werkt samen met de kennisinstellingen TU Delft en Wetsus, afzetorganisatie AquaMinerals en slibverwerker SNB om de productie van de natuurlijke polymeer commercieel mogelijk te maken. Met de marktpartijen Maan, Foamplant en Basilisk worden producttoepassingen verkend, zoals afbreekbare plantenpotjes en 'zelfhelend beton'. 

In de demo-installatie, die vorig najaar is geplaatst, worden vetzuurrijke afvalstromen gebruikt voor de voeding van bacteriën. Deze vreten zich vol met vetzuren en slaan die op als energiereserve, waardoor er een PHA-rijke biomassa ontstaat. De polymeer PHBV wordt in een gepatenteerd proces uit deze massa gehaald, waarna er een poeder overblijft (zie foto) dat gebruikt kan worden als een natuurlijke plastic vervanger in verschillende toepassingen.

PHA korrels 600

Onder de knie
De initiatiefnemers hebben het productieproces nu onder de knie, ongeacht de samenstelling van het afvalwater dat wordt gebruikt voor de voeding van de bacteriën, aldus de toelichting van Korving en Rozendal. “We kunnen het voorproces nu zo sturen, dat je uit heterogene grondstof een gecontroleerd eindproduct kunt maken”, stelde Rozendal. En die controle gaat zo ver dat het mogelijk is om de kwaliteit van de polymeer af te stemmen op de wensen van de afnemer, aldus Korving.

Voor de productie kunnen verschillende afvalwaterstromen worden gebruikt, zoals zuiveringsslib uit rwzi’s. Maar ook reststromen van een papierproducent of suikerrijk water van een snoepfabriek zijn geschikt. “Als het maar organisch vervuild water is.”

Hoge kwaliteit
PHBV is een natuurlijk geproduceerd polyester van hoge kwaliteit, zo is de claim van het consortium. “Het materiaal heeft de voordelen van plastic maar niet de nadelen: het is licht en vormbaar, is verwerkbaar als plastic én volledig biologisch afbreekbaar, waardoor er geen microplastics in de natuur worden achtergelaten.”

In hun toelichting stelden Korving en Rozendal dat voor de afzet nu vooral gekeken wordt naar ‘toepassingen waar afbreekbaar plastic een toegevoegde waarde heeft en waar een groot risico is op verlies van plastic in het milieu’. En dat is in de landbouw, waar bijvoorbeeld kunstmest wordt gebruikt met een coating van niet afbreekbaar plastic. Door het gebruik van de coating komt de kunstmest langzaam vrij, waardoor de planten de groeistof beter opnemen en er ook minder stikstofuitspoeling is, maar de keerzijde van deze toepassing is dat de plastic coating achterblijft op de landbouwgrond en daar uiteen valt in microdeeltjes plastic die het milieu vervuilen.

De natuurlijk afbreekbare polymeer PHBV is een uitstekend alternatief, aldus Korving en Rozendal, die er op wijzen dat in 2026 de coating van kunstmest met niet afbreekbaar plastic in Europa wordt verboden. "Met ons natuurlijke polymeer heb je een alternatief waarmee je de korrels kunt coaten zonder dat het milieu wordt vervuild.”

Textiel en schoenen
In de toekomst wil het consortium zich ook richten op consumentenproducten als textiel en schoenen. Ook hier betreft het producten die op grote schaal bijdragen aan vervuiling van het milieu met kleine plastic deeltjes. Rozendal: “We dragen allemaal kleding die veelal synthetisch is. Bij elke wasbeurt komen 700.000 microvezels vrij die met het waswater naar een afvalwaterzuivering gaan. Daar worden de vezels er niet uitgehaald en dus komen deze in de natuur terecht. En voor schoenen geldt dat iedere schoendrager elk jaar voor 100 gram aan microplastics de natuur inloopt.”

De potentiële afzet is enorm, maar vooralsnog moet de door bacteriën geproduceerde polymeer eerst nog worden omarmd door de markt als plastic vervanger. Over de bouw van een full scale fabriek wordt eind volgend jaar een eventueel besluit genomen, zei Rozendal van Paques Biomaterials. En als het licht op groen gaat, wordt de fabriek in de daarop volgende jaren gebouwd. "Die komt dan in 2026 in bedrijf". Waar de fabriek dan moet komen is nog onderwerp van gesprek. Korving: "Er wordt met vier waterschappen gesproken." Wel is bekend wat de jaarlijkse productie zal zijn: 6.000 ton.

 

LEES OOK
Demonstratiefabriek in Dordrecht maakt bioplastic uit afvalwater
Waterschappen: nieuw project voor ontwikkelen bioplastics uit afvalwater

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!