Een onderzoek van Deltares bevestigt wat de drinkwaterbedrijven al veronderstelden na de afgelopen droge zomers: lagere waterafvoeren in de Maas zullen door klimaatverandering vaker en langduriger voorkomen in het hele stroomgebied van de Maas. Door extreme droogtes neemt de kans op noodgedwongen innamestops toe. Maarten van der Ploeg, opdrachtgever en directeur van RIWA-Maas noemt de uitkomsten van de studie ‘zorgwekkend’.

Bij laag water is de rivier extra kwetsbaar voor incidenten of (industriële) lozingen, omdat verontreinigingen minder worden verdund en ook nauwelijks worden afgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat drinkwaterbedrijven in de toekomst genoodzaakt zijn om vaker te stoppen met de inname van Maaswater. Als deze onderbrekingen langdurig zijn komt de drinkwatervoorziening van 7 miljoen mensen in gevaar, aldus Van der Ploeg.

Voor het onderzoek ontwikkelde Deltares het waterbalansmodel RIBASIM voor het Maasstroomgebied. Deltares analyseerde de historische afvoergegevens van de afgelopen 40 jaar van 4 belangrijke locaties langs de Maas in Frankrijk, België en Nederland. De veranderingen in de laagwaterafvoer in gematigde, gemiddelde en extreme klimaatscenario's voor de jaren 2050 en 2085 werden met het model gesimuleerd.

Het resultaat was duidelijk, aldus het instituut: in bijna alle onderzochte klimaatscenario's en voor alle beschouwde locaties voorspelde het model langere perioden van laagwaterafvoer in de zomerperioden.

Het model liet ook zien dat de zijrivieren die de Maas in Nederland voeden, zoals de Roer en de Niers, een belangrijke rol spelen in de waterbeschikbaarheid voor Nederland.

Het rapport van Deltares is voor RIWA-Maas, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in Nederland en België die Maaswater innemen, aanleiding om alle partijen die gebruik maken van de Maas op te roepen om samen te werken en te zoeken naar de beste oplossingen om het water van de rivier op ‘een robuuste en duurzame manier te gebruiken en te beheren’.

Want lage debieten in de rivier zijn niet alleen kritisch voor de drinkwaterbedrijven, ook de scheepvaart, de landbouw en de industrie in het stroomgebied zullen er hinder van ondervinden, alsmede de kwetsbare en beschermde ecologische gebieden die van de Maas afhankelijk zijn.

De drinkwaterbedrijven kunnen, aldus het onderzoek, zelf het nodige doen en dat doen ze ook. Zo bouwde Evides het vorig jaar in gebruik genomen innamepompstation Bergsche Maas voor de voeding van de spaarbekkens in de Biesbosch. Dunea werkt aan ‘een multi-bronnen-aanpak’.

Maar er zijn ook gezamenlijke maatregelen met anderen nodig, zo maakt de studie duidelijk. RIBASIM is daartoe ‘een waardevol instrument’. Het model met de naam Maas002 bestrijkt het hele stroomgebied van de Maas, van de bron in Frankrijk tot het Haringvliet in Nederland en is gevalideerd aan de hand van gemeten afvoeren van meetstations langs de Maas.

“Met het model Maas002 is nu een planningsinstrument beschikbaar waarmee het gedrag van het stroomgebied van de Maas in verschillende scenario's kan worden gesimuleerd”, aldus de studie. “Naast de klimaatveranderingen kunnen ook economische ontwikkelingen, veranderingen in het landgebruik en ingrepen in de Maas en haar zijrivieren die de waterhuishouding beïnvloeden worden gesimuleerd.”

In de studie wordt de aanbeveling gedaan het model de komende jaren verder te ontwikkelen. Daardoor zal de betrouwbaarheid toenemen en uiteindelijk door integratie met nieuwe gegevens van de oeverstaten en scenario-analyse nieuwe inzichten opleveren en de kennis over het Maasbekken vergroten.


RIBASIM is een generiek modelpakket voor het simuleren van het gedrag van stroomgebieden onder verschillende hydrologische, sociaal-economische, landbouw-, klimaatveranderings- en waterkwaliteitsscenario's, aldus het onderzoek van Deltares. “In internationale context wordt het al veel gebruikt, in Indonesië, het Nijlstroomgebied, in Marokko, maar nog niet in Europa”, zei RIWA-directeur Maarten van der Ploeg vorig jaar in een interview tegen H2O.


LEES OOK
H2O Premium: Wat als de Maas een stroompje wordt?

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!