secundair logo knw 1

De structuur en de bereikbaarheid van het ‘Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), een netwerk van acht kennisinstituten, is het afgelopen jaar aangepast. Het team is niet alleen meer via een centraal nummer te bereiken, maar ook via elk individueel instituut. Nieuw is ook dat de zogeheten watertelefoon van KWR Water, onderdeel van CET-md, kan worden gebeld voor andere vragen dan over drinkwater, zoals verontreiniging van oppervlakte- of grondwater.

Het expertteam kan door veiligheidsregio’s, drinkwaterbedrijven en (rijks)overheidsorganisaties worden geraadpleegd bij calamiteiten zoals een brand, lekkage of lozing, waarbij wordt gevreesd voor gevolgen voor het milieu of drinkwatervoorziening. De inzet is dat met de specialistische informatie van het team snel en adequaat gereageerd kan worden om de schade te beperken.

In het verleden zijn er meerdere calamiteiten geweest die een negatieve impact hadden op de drinkwatervoorziening. Zo moesten waterbedrijven in 2015 de inname van Maaswater voor de productie van drinkwater een tijdlang staken, vanwege de pyrazoolverontreiniging. Ook bij de grote brand in Moerdijk (2011), waarbij grote hoeveelheden neerslag vanuit de rookpluim in het oppervlaktewater terechtkwamen, speelde de vraag of, en zo ja welke, gevolgen dit zou hebben voor de drinkwaterproductie.

Het team is 7 dagen per week 24 uur bereikbaar via de aangesloten instituten (zie kader). Het instituut dat de melding binnen krijgt, kan direct het hele netwerk alarmeren. Een instelling kan ook rechtstreeks contact opnemen met het CET-md via de zogenoemde procesmanagers, zijnde werknemers van de aangesloten instituten, die bij toerbeurt piket draaien, en te bereiken zijn via nummer 088-6788999.

De procesmanager zorgt ervoor dat de vraag direct bij alle relevante instanties op tafel komt, en alle kennis zo snel mogelijk wordt gebundeld tot één advies. Alle antwoorden van de kennisinstituten worden gebundeld tot één onafhankelijk, goed onderbouwd en gericht advies over risico’s, mogelijke maatregelen en handelingsperspectieven. Dit advies gaat dan naar het operationeel crisisteam of het crisisbeleidsteam. Het is geen bindend advies, maar kan bestuurders wel helpen om goede beslissingen te nemen, stelt het expertteam.


CET md full liggend

ACHT KENNISORGANISATIES

Het CET-md is een netwerk dat bestaat uit acht kennisorganisaties. Dat zijn:

  • Defensie/CEAG (coördinatiecentrum expertise arbeidsomstandigheden en gezondheid)
  • KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  • KWR Water Research Institute
  • LIOGS: landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen
  • RIVM/MOD: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Milieuongevallendienst
  • UMC Utrecht/NIVC: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
  • WFSR: Wageningen Food Safety Research
  • WMCN/LCM: Watermanagementcentrum Nederland, Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water

KWR heeft de Watertelefoon, een dienst die oorspronkelijk is opgericht voor drinkwaterbedrijven en 24/7 open staat voor vragen over drinkwater. In het kader van CET-md kan de telefoon ook worden gebeld met andere vragen over water, zoals verontreiniging van oppervlakte- of grondwater. Bij KWR zijn Ton van Leerdam en Roberta Hofman aangewezen als procesmanager bij het CET-md, bij Vitens is dit Kees Schoon.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....