0
0
0
s2smodern

Met een nieuw driejarig actieplan wil China de vervuiling door stedelijk en industrieel afvalwater rigoureus aanpakken. In 2021 moet in stedelijke gebieden al het afvalwater via de riolering worden afgevoerd, nu is dat nog 60 procent. Verder wil de overheid industrieel afvalwater dat niet effectief verwerkt kan worden in gemeentelijke zuiveringsinstallaties, weren uit het rioolstelsel

De doelstellingen staan in het actieplan voor 2019-2021 dat deze maand werd gelanceerd. Het plan moet bijdragen aan de doelstelling om de kwaliteit van het watermilieu te verbeteren. In 2030 moeten alle vervuilde rivieren (‘zwart en stinkend’) schoon zijn, zo is in 2015 bepaald in de Water Pollution Prevention and Control Action Plan, het overheidsdocument dat de aanpak van de watervervuiling in China tot prioriteit maakte. 

In het actieplan uit 2015 wordt ingezet op verminderen van waterverspilling in de landbouw, verbeteren van zuiveren van gemeentelijk afvalwater en slibverwerking, en terugdringen van lozen van onbehandeld afvalwater door de industrie.

40 miljoen ton slib
Chinese steden produceren enorme hoeveelheden afvalwater. Bij de zuivering van het deel dat wel wordt verwerkt, komt jaarlijks volgens schattingen 40 miljoen ton slib vrij. Van het slib wordt een vijfde deel verwerkt, de rest gaat onbehandeld naar stortplaatsen, wordt illegaal gedumpt in water en op landbouwgrond of verbrand in verbrandingsovens zonder technieken om milieuvervuilende uitstoot (methaan) te beperken. 

Het enorme slibprobleem kwam in 2013 aan het licht, toen rondom Beijing 30 illegale slibbergen werden ontdekt. Vijf jaar later, vorig jaar juni, bleek dat de illegale dumpingen nog eenzelfde omvang hebben toen inspecteurs ontdekten dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Binjiang 40.000 ton slib illegaal had opgeslagen, een berg die de delta in de regio ernstig vervuilde. De installatie die dagelijks 60.000 ton aan stedelijk en nog eens 20.000 ton aan industrieel afvalwater verwerkt, kon de productie van 17 ton slib per dag niet aan. 

Met de snelle groei van steden nemen de problemen toe. En als er wordt geïnvesteerd in verbetering van verzamelen en verwerken van afvalwater zal de slibproductie significant stijgen, te weten naar jaarlijks 60 tot 90 miljoen ton, aldus een rapportage van het China Environment Forum (CEF) van het Amerikaanse Wilson Center.

Milieuherstel vertraagd
Na de lancering van wateractieplan in 2015 zijn tal van projecten opgestart om vervuiling van de rivieren tegen te gaan, maar stedelijk en industrieel afvalwater vertragen het milieuherstel. Met het nieuwe driejarige actieplan wil de overheid daar nu op ingrijpen door flink te investeren in afvoercapaciteit.

Daarbij heeft ze aangegeven dat een verhoging van de afvalwatertarieven waarschijnlijk nodig is om de kosten van de investering te ondersteunen; details over de verhoging zijn echter nog niet bekendgemaakt, schrijft uitgever Global Water Intelligence.

 

MEER INFORMATIE
Rapport The Wilson Center: Scaling Sludge Mountains

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.