secundair logo knw 1

De rwzi in Gieten.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties slagen er steeds beter in om stikstof en fosfor uit het rioolwater te halen. De afgelopen dertig jaar is de totale stikstofbelasting van het oppervlaktewater door rwzi’s met 64 procent afgenomen, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De fosforbelasting nam in diezelfde periode met bijna 75 procent af.

De Nederlandse rwzi’s zuiverden in 2020 1,94 miljard kubieke meter rioolwater, 2 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de nieuwe cijfers. Per inwoner verwerkten ze ruim 300 liter rioolwater per dag. Eind 2020 waren er 315 rwzi’s in Nederland, 2 minder dan een jaar eerder.

Gemiddeld wordt stikstof voor 85 procent en fosfor voor 88 procent uit het rioolwater gehaald. Deze stoffen veroorzaken voedselverrijking (eutrofiëring) van het oppervlaktewater, wat kan leiden tot overmatige algengroei.

Belasting
De restlozing van stikstof door rwzi’s was in 2020 14,3 miljoen kilogram, vrijwel evenveel als het jaar daarvoor, maar 64 procent minder dan in 1990. Deze restlozing draagt volgens het CBS voor bijna 18 procent bij aan de totale belasting van het oppervlaktewater; daarmee is het qua omvang de derde bron na de landbouw en depositie uit de lucht.

De restlozing van fosfor door rwzi’s bedroeg in 2020 1,64 miljoen kilogram, 7 procent minder dan een jaar eerder en 74 procent minder dan in 1990. Daarmee zijn de rwzi’s na de landbouw de belangrijkste bron; ze dragen voor een kwart bij aan de totale fosforbelasting van het oppervlaktewater.

 fosfor en stikstofverbin

Regelgeving

De afname op beide fronten is volgens het statistiekbureau het gevolg van Europese en nationale regelgeving voor verbetering van de rwzi’s, beperking van bemesting, sanering van industriële lozingen en beperking van de luchtemissies.

Bijna 30 procent van de stikstof in het gezuiverde rioolwater werd in 2020 geloosd op de grote rivieren. Kleine rivieren en beken ontvingen circa 25 procent. De rest ging voor het merendeel naar kanalen (25 procent), polderwater (14 procent) en zout kustwater (8 procent). Voor fosfor geldt een vergelijkbaar beeld.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat er in 2020 veertien projecten bij rwzi’s waren om grondstoffen terug te winnen. Met naar schatting 0,19 miljoen kilogram fosfor werd in totaal tot 1,5 miljoen kilogram aan fosforhoudende meststoffen geproduceerd. Stikstof wordt niet teruggewonnen uit rioolwater.

 

MEER INFORMATIE
Toelichting CBS

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.