secundair logo knw 1

Koning Willem-Alexander, geflankeerd door minister Cora van Nieuwenhuizen en Overijssels gedeputeerde Ben Boerman, opent het Reevediep I Foto: Het Koninklijk Huis

De hoogwatergeul Reevediep bij Kampen is in gebruik genomen en daarmee is tegelijkertijd het programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. In het kader hiervan zijn sinds 2007 op 34 plekken in het rivierengebied hoogwaterprojecten uitgevoerd.

Koning Willem-Alexander verrichtte afgelopen donderdag de officiële openingshandeling. Hij gaf het sein om de sluisdeuren van de Scheeresluis open te zetten, waarna een boot het Reevediep invoer. Hierdoor zijn de IJssel en de geul nu met elkaar verbonden.

Dat maakt het mogelijk om in extreme omstandigheden hoogwater soepeler af te voeren naar het IJsselmeer. De waterstand bij Zwolle wordt zo bijna een halve meter lager. Het Reevediep gaat pas vanaf 2022 fungeren als hoogwatergeul. Eerst moeten werkzaamheden rondom het Drontermeer worden afgerond, zoals de versterking van de Drontermeerdijk. Daarna mondt het Reevediep uit in dit meer.

Klimaatbestendige dijk
De uitvoering van het project in de IJsseldelta heeft een kleine vier jaar geduurd. Naast de aanleg van de hoogwatergeul ten zuiden van Kampen is het zomerbed van de IJssel over een lengte van acht kilometer uitgebaggerd. Ook zijn in vijf uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. Er is bijna vierhonderd hectare natuur bijgekomen. Het Reevediep is toegankelijk voor pleziervaart. De gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter de dijk, die mogelijk de eerste klimaatbestendige dijk in Nederland wordt.

Zonder slag of stoot is de bypass er niet gekomen. Er was lange tijd verzet tegen de aanleg van het Reevediep, vooral omdat sommige bewoners en boeren moesten verhuizen of land kwijtraakten. De ontwikkelingen rondom de hoogwatergeul zijn door Joep Boerboom vastgelegd in het boek Deining in de IJsseldelta. De koning ontving het eerste exemplaar.

Waterstand verlaagd
Het project bij Kampen was het laatste van de 34 projecten van Ruimte voor de Rivier. Dit nationale programma was bedoeld om een betere bescherming tegen hoogwater te bieden door niet de dijken te verhogen, maar de waterstand omlaag te brengen. Langs de Nederrijn, Waal, Merwede en IJssel zijn onder meer dijken landinwaarts verlegd en diverse nevengeulen aangelegd. Spraakmakende voorbeelden zijn de Spiegelwaal bij Nijmegen en de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld, onlangs winnaar van De Nederlandse Bouwprijs in de categorie civiele kunstwerken.

Door Ruimte voor de Rivier zijn vier miljoen mensen beter beschermd tegen overstromingen, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens haar is de kaart van Nederland opnieuw getekend. “Ruim twaalf jaar zijn we samen met provincies, waterschappen en gemeenten bezig geweest het Nederlandse rivierengebied mooier én veiliger te maken. Op 34 plekken is de mens een stukje opgeschoven om bij hoogwater de rivieren meer ruimte te geven. Maar ons werk is nog niet af. In een nieuwe aanpak gaan we nu ook meer ruimte maken voor de binnenvaart en een betere kwaliteit van ons rivierwater.”

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat over opening Reevediep
Toelichting op project IJsseldelta
Eerder bericht over het project
Interview projectleider Cor Beekmans
Projecten Ruimte voor de Rivier

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.