0
0
0
s2smodern

De hoogwatergeul Reevediep bij Kampen is in gebruik genomen en daarmee is tegelijkertijd het programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. In het kader hiervan zijn sinds 2007 op 34 plekken in het rivierengebied hoogwaterprojecten uitgevoerd.

Koning Willem-Alexander verrichtte afgelopen donderdag de officiële openingshandeling. Hij gaf het sein om de sluisdeuren van de Scheeresluis open te zetten, waarna een boot het Reevediep invoer. Hierdoor zijn de IJssel en de geul nu met elkaar verbonden.

Dat maakt het mogelijk om in extreme omstandigheden hoogwater soepeler af te voeren naar het IJsselmeer. De waterstand bij Zwolle wordt zo bijna een halve meter lager. Het Reevediep gaat pas vanaf 2022 fungeren als hoogwatergeul. Eerst moeten werkzaamheden rondom het Drontermeer worden afgerond, zoals de versterking van de Drontermeerdijk. Daarna mondt het Reevediep uit in dit meer.

Klimaatbestendige dijk
De uitvoering van het project in de IJsseldelta heeft een kleine vier jaar geduurd. Naast de aanleg van de hoogwatergeul ten zuiden van Kampen is het zomerbed van de IJssel over een lengte van acht kilometer uitgebaggerd. Ook zijn in vijf uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. Er is bijna vierhonderd hectare natuur bijgekomen. Het Reevediep is toegankelijk voor pleziervaart. De gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter de dijk, die mogelijk de eerste klimaatbestendige dijk in Nederland wordt.

Zonder slag of stoot is de bypass er niet gekomen. Er was lange tijd verzet tegen de aanleg van het Reevediep, vooral omdat sommige bewoners en boeren moesten verhuizen of land kwijtraakten. De ontwikkelingen rondom de hoogwatergeul zijn door Joep Boerboom vastgelegd in het boek Deining in de IJsseldelta. De koning ontving het eerste exemplaar.

Waterstand verlaagd
Het project bij Kampen was het laatste van de 34 projecten van Ruimte voor de Rivier. Dit nationale programma was bedoeld om een betere bescherming tegen hoogwater te bieden door niet de dijken te verhogen, maar de waterstand omlaag te brengen. Langs de Nederrijn, Waal, Merwede en IJssel zijn onder meer dijken landinwaarts verlegd en diverse nevengeulen aangelegd. Spraakmakende voorbeelden zijn de Spiegelwaal bij Nijmegen en de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld, onlangs winnaar van De Nederlandse Bouwprijs in de categorie civiele kunstwerken.

Door Ruimte voor de Rivier zijn vier miljoen mensen beter beschermd tegen overstromingen, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens haar is de kaart van Nederland opnieuw getekend. “Ruim twaalf jaar zijn we samen met provincies, waterschappen en gemeenten bezig geweest het Nederlandse rivierengebied mooier én veiliger te maken. Op 34 plekken is de mens een stukje opgeschoven om bij hoogwater de rivieren meer ruimte te geven. Maar ons werk is nog niet af. In een nieuwe aanpak gaan we nu ook meer ruimte maken voor de binnenvaart en een betere kwaliteit van ons rivierwater.”

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat over opening Reevediep
Toelichting op project IJsseldelta
Eerder bericht over het project
Interview projectleider Cor Beekmans
Projecten Ruimte voor de Rivier

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.