0
0
0
s2smodern

Drinkwater extra belasten, zoals het kabinet wil, is niet van deze tijd. De voorgenomen verhoging moet daarom ofwel worden teruggedraaid ofwel gecompenseerd worden door een verlaging van de belasting op leidingwater, vindt Vewin.

De belastingverhoging is een van de aandachtspunten in de nieuwe lobbyagenda voor het komende jaar, die de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin traditiegetrouw aan het begin van het parlementaire jaar presenteert.

''Drinkwater is een gezonde eerste levensbehoefte, wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en draagt bij aan een duurzame samenleving’’, schrijft Vewin ook in een eerste reactie op de Rijksbegroting. ''Drinkwater moet voor iedereen beschikbaar zijn tegen zo laag mogelijke kosten.’’

De afgelopen jaren is het de tien drinkwaterbedrijven in Nederland gelukt om de kosten van de productie en de levering van drinkwater te laten dalen door efficiencymaatregelen. Stijgende belastingen doen het voordeel voor de consument echter teniet, stellen zij. Die bestaat nu al voor ruim een kwart uit belastingen: de btw en de belasting op leidingwater.

Vliegverbod voor drones

Als het kabinet zijn zin doordrijft, wordt het lage belastingtarief van 6 procent nog eens verhoogd naar 9 procent. Volgens Vewin betekent dit voor de drinkwaterklant een jaarlijkse lastenverzwaring van 50 miljoen euro. ''Een slecht plan’’, aldus de vereniging, die liever ziet dat de regering in plaats daarvan ongezonde en vervuilende consumptie extra belast. Eerder pleitte Vewin hier al voor naar aanleiding van het voornemen om de verbruiksbelasting op bronwater en suikervrije frisdranken af te schaffen. 

Net als in de afgelopen jaren is de bescherming van drinkwaterbronnen een belangrijke rode draad in het lobbywerk van Vewin. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van de zogenaamde opkomende stoffen, de ketenaanpak medicijnresten uit water en het gewasbeschermingsbeleid.

Maar ook ijvert de club voor een vliegverbod voor drones boven oppervlaktewaterlichamen voor de drinkwatervoorziening. De kleine vliegtuigjes vormen een risico voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening, stelt Vewin. Het gaat dan om spionage, verstoring van ict-systemen of het moedwillig toebrengen van schade aan de waterkwaliteit.

De huidige drone-regelgeving bevat geen restricties ter bescherming van de drinkwatervoorziening, zoals dat voor bijvoorbeeld (spoor)wegen wel het geval is. Alleen de overheid kan een vliegverbod opleggen; drones overstijgen de fysieke beveiliging, barrières en het toezicht van drinkwaterbedrijven. Die willen wel helpen bij de handhaving van een vliegverbod door buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten.

Bestuurlijke afspraken

Het komende jaar houdt Vewin bij in elk geval drie belangrijke documenten voor de waterkwaliteit de vinger aan de pols. In Brussel gaat het om de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, in eigen land om de Nationale Omgevingsvisie, waarbij Vewin erop hamert dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening wordt verankerd als nationaal belang, en om bestuurlijke afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vewin verwacht nog voor het einde van 2018 concrete afspraken ''met harde handtekeningen van betrokken partijen’’. Voor de drinkwatersector is zo’n integrale aanpak van waterkwaliteitsproblemen, inclusief maatregelen, monitoring, instrumenten, financiering en wetgeving, ''topprioriteit’’. De Rijksbegroting is volgens Vewin wel een stap in de goede richting, maar ''meer ambitie is nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen''. 

Meer informatie

Lobbyagenda 2018-2019

Reactie Vewin op Rijksbegroting

Bericht over afschaffen verbruiksbelasting op bronwater 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi inzicht, complimenten!
Aangezien de behoefte naar verwachting redelijk universeel is over Nederland, zou ik een best practise verwachten qua risicomanagement vanuit de bedrijfswaarden matrix. Ik ben benieuwd in hoeverre zo'n standaardisering is ingedaald.
"...in China een oppervlak van 24 km2 [5]. In de toekomst zullen zonneparken van deze grootte naar verwachting ook in Nederland te zien zijn."
Nou nee. Zonneparken van 2.400 ha komen er NOOIT in Nederland want dat is ruimtelijk onacceptabel. Ik denk dat het bij 200 ha wel ophoudt. Ik denk ook dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen drijvende systemen op natuurlijke waterpartijen (waar onderzoek gewenst is) en systemen op water zonder natuurwaarden zoals nieuw aangelegde zandputten/grindgaten, koelwater/industriewaterbekkens, slibreservoirs, drinkwaterbekkens en overloopgebieden.
Ik ben (als leek) wel erg benieuwd of er al eens is getest op het radicaaleffect van toegevoegde zuurstof (en het eventuele gebrek aan anti-oxidanten in het ultragefiltreerde RWZI-effluent). Iets wat mogelijk de afbraak van de aanwezige medicijnen zou kunnen verklaren.
Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.