0
0
0
s2smodern

Drinkwater extra belasten, zoals het kabinet wil, is niet van deze tijd. De voorgenomen verhoging moet daarom ofwel worden teruggedraaid ofwel gecompenseerd worden door een verlaging van de belasting op leidingwater, vindt Vewin.

De belastingverhoging is een van de aandachtspunten in de nieuwe lobbyagenda voor het komende jaar, die de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin traditiegetrouw aan het begin van het parlementaire jaar presenteert.

''Drinkwater is een gezonde eerste levensbehoefte, wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en draagt bij aan een duurzame samenleving’’, schrijft Vewin ook in een eerste reactie op de Rijksbegroting. ''Drinkwater moet voor iedereen beschikbaar zijn tegen zo laag mogelijke kosten.’’

De afgelopen jaren is het de tien drinkwaterbedrijven in Nederland gelukt om de kosten van de productie en de levering van drinkwater te laten dalen door efficiencymaatregelen. Stijgende belastingen doen het voordeel voor de consument echter teniet, stellen zij. Die bestaat nu al voor ruim een kwart uit belastingen: de btw en de belasting op leidingwater.

Vliegverbod voor drones

Als het kabinet zijn zin doordrijft, wordt het lage belastingtarief van 6 procent nog eens verhoogd naar 9 procent. Volgens Vewin betekent dit voor de drinkwaterklant een jaarlijkse lastenverzwaring van 50 miljoen euro. ''Een slecht plan’’, aldus de vereniging, die liever ziet dat de regering in plaats daarvan ongezonde en vervuilende consumptie extra belast. Eerder pleitte Vewin hier al voor naar aanleiding van het voornemen om de verbruiksbelasting op bronwater en suikervrije frisdranken af te schaffen. 

Net als in de afgelopen jaren is de bescherming van drinkwaterbronnen een belangrijke rode draad in het lobbywerk van Vewin. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van de zogenaamde opkomende stoffen, de ketenaanpak medicijnresten uit water en het gewasbeschermingsbeleid.

Maar ook ijvert de club voor een vliegverbod voor drones boven oppervlaktewaterlichamen voor de drinkwatervoorziening. De kleine vliegtuigjes vormen een risico voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening, stelt Vewin. Het gaat dan om spionage, verstoring van ict-systemen of het moedwillig toebrengen van schade aan de waterkwaliteit.

De huidige drone-regelgeving bevat geen restricties ter bescherming van de drinkwatervoorziening, zoals dat voor bijvoorbeeld (spoor)wegen wel het geval is. Alleen de overheid kan een vliegverbod opleggen; drones overstijgen de fysieke beveiliging, barrières en het toezicht van drinkwaterbedrijven. Die willen wel helpen bij de handhaving van een vliegverbod door buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten.

Bestuurlijke afspraken

Het komende jaar houdt Vewin bij in elk geval drie belangrijke documenten voor de waterkwaliteit de vinger aan de pols. In Brussel gaat het om de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, in eigen land om de Nationale Omgevingsvisie, waarbij Vewin erop hamert dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening wordt verankerd als nationaal belang, en om bestuurlijke afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vewin verwacht nog voor het einde van 2018 concrete afspraken ''met harde handtekeningen van betrokken partijen’’. Voor de drinkwatersector is zo’n integrale aanpak van waterkwaliteitsproblemen, inclusief maatregelen, monitoring, instrumenten, financiering en wetgeving, ''topprioriteit’’. De Rijksbegroting is volgens Vewin wel een stap in de goede richting, maar ''meer ambitie is nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen''. 

Meer informatie

Lobbyagenda 2018-2019

Reactie Vewin op Rijksbegroting

Bericht over afschaffen verbruiksbelasting op bronwater 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.