secundair logo knw 1

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Foto PWN

Drinkwater extra belasten, zoals het kabinet wil, is niet van deze tijd. De voorgenomen verhoging moet daarom ofwel worden teruggedraaid ofwel gecompenseerd worden door een verlaging van de belasting op leidingwater, vindt Vewin.

De belastingverhoging is een van de aandachtspunten in de nieuwe lobbyagenda voor het komende jaar, die de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin traditiegetrouw aan het begin van het parlementaire jaar presenteert.

''Drinkwater is een gezonde eerste levensbehoefte, wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en draagt bij aan een duurzame samenleving’’, schrijft Vewin ook in een eerste reactie op de Rijksbegroting. ''Drinkwater moet voor iedereen beschikbaar zijn tegen zo laag mogelijke kosten.’’

De afgelopen jaren is het de tien drinkwaterbedrijven in Nederland gelukt om de kosten van de productie en de levering van drinkwater te laten dalen door efficiencymaatregelen. Stijgende belastingen doen het voordeel voor de consument echter teniet, stellen zij. Die bestaat nu al voor ruim een kwart uit belastingen: de btw en de belasting op leidingwater.

Vliegverbod voor drones

Als het kabinet zijn zin doordrijft, wordt het lage belastingtarief van 6 procent nog eens verhoogd naar 9 procent. Volgens Vewin betekent dit voor de drinkwaterklant een jaarlijkse lastenverzwaring van 50 miljoen euro. ''Een slecht plan’’, aldus de vereniging, die liever ziet dat de regering in plaats daarvan ongezonde en vervuilende consumptie extra belast. Eerder pleitte Vewin hier al voor naar aanleiding van het voornemen om de verbruiksbelasting op bronwater en suikervrije frisdranken af te schaffen. 

Net als in de afgelopen jaren is de bescherming van drinkwaterbronnen een belangrijke rode draad in het lobbywerk van Vewin. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van de zogenaamde opkomende stoffen, de ketenaanpak medicijnresten uit water en het gewasbeschermingsbeleid.

Maar ook ijvert de club voor een vliegverbod voor drones boven oppervlaktewaterlichamen voor de drinkwatervoorziening. De kleine vliegtuigjes vormen een risico voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening, stelt Vewin. Het gaat dan om spionage, verstoring van ict-systemen of het moedwillig toebrengen van schade aan de waterkwaliteit.

De huidige drone-regelgeving bevat geen restricties ter bescherming van de drinkwatervoorziening, zoals dat voor bijvoorbeeld (spoor)wegen wel het geval is. Alleen de overheid kan een vliegverbod opleggen; drones overstijgen de fysieke beveiliging, barrières en het toezicht van drinkwaterbedrijven. Die willen wel helpen bij de handhaving van een vliegverbod door buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten.

Bestuurlijke afspraken

Het komende jaar houdt Vewin bij in elk geval drie belangrijke documenten voor de waterkwaliteit de vinger aan de pols. In Brussel gaat het om de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, in eigen land om de Nationale Omgevingsvisie, waarbij Vewin erop hamert dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening wordt verankerd als nationaal belang, en om bestuurlijke afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vewin verwacht nog voor het einde van 2018 concrete afspraken ''met harde handtekeningen van betrokken partijen’’. Voor de drinkwatersector is zo’n integrale aanpak van waterkwaliteitsproblemen, inclusief maatregelen, monitoring, instrumenten, financiering en wetgeving, ''topprioriteit’’. De Rijksbegroting is volgens Vewin wel een stap in de goede richting, maar ''meer ambitie is nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen''. 

Meer informatie

Lobbyagenda 2018-2019

Reactie Vewin op Rijksbegroting

Bericht over afschaffen verbruiksbelasting op bronwater 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.