secundair logo knw 1

Agrariër Jelmer Zielhorst (links) en heemraad Peter Schrijver bij het bevloeiingssysteem I foto: Waterschap Rijn en IJssel

Agrariërs in het Achterhoekse drinkwaterwingebied ’t Klooster zetten op grotere schaal een proef tegen droogte voort. Zij pompen overtollig water in de bodem, waardoor het grondwater wordt aangevuld.

De proef op de hogere zandgronden is afgelopen jaar voor het eerst gehouden op initiatief van Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met LTO Noord, Vitens en Provincie Gelderland. Vandaag heeft heemraad Peter Schrijver het startsein gegeven voor het vervolg dat wat groter is opgezet. Vanaf deze week worden vier à vijf percelen bevloeid en dat duurt tot half maart, net voor de eerste bemesting.

Het eerste jaar heeft goede resultaten opgeleverd, zegt Schrijver. “Bevloeiing is een kansrijke en effectieve maatregel, met een positief effect op drinkwater, natuur en landbouw. Als boeren in de winter twee weken pompen, resulteert dat al in 25 à 30 centimeter grondwaterstandstijging op perceelsniveau. Dat is aanzienlijk.”

Watersysteem minder kwetsbaar gemaakt
De bedoeling van de pilot is om een beter inzicht te krijgen in hoe het watersysteem in de Achterhoek - en specifiek in het drinkwaterwingebied ‘t Klooster - kan worden hersteld. Dit systeem wordt minder kwetsbaar door te bevloeien in plaats van water naar de grote rivieren af te voeren.

Volgens het waterschap is er nu mogelijk drie à vier maanden, dus het hele voorjaar, water in de wortelzone beschikbaar. Dat is gunstig voor de deelnemende boeren. Zit er voldoende vocht in de bodem, dan nemen gewassen nutriënten beter op. Dit voorkomt uitspoeling van stikstof (nitraat).

Effecten na groeiseizoen gemeten
De proef past in het programma Elke druppel de grond in van Waterschap Rijn en IJssel. De effecten worden in oktober gemeten, als het groeiseizoen afgelopen is. Het waterschap bespreekt dan met de betrokken partijen of er in 2023 opnieuw een vervolg komt.

MEER INFORMATIE
Toelichting door Waterschap Rijn en IJssel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zoet water wordt schaars(er). Dus stop dan alvast met het gebruik van alle water als koelmiddel. Trek alle vergunningen daarvoor - helaas wel op termijn -  in. Verbiedt dan gelijk ook even om het klimaat nog verder op te warmen zoals onze regering met kerncentrales denkt te (moeten of mogen) gaan doen. Niet alleen de burger moet gaan leren om zuinig om te gaan met water, de overheid zelf en het bedrijfsleven ook. Kunnen gelijk alle smeerpijpen dicht, zoals Du Pont mag hebben en Campina bij voorbeeld. Kijk eens hoeveel vervuiling dat gaat schelen. 
Citaat: "En ja, het waterbedrijf moet dan weten hoeveel ‘ingezetenen’ er zijn ‘achter de meter’. Dat kan het probleem niet zijn, dat lukt ook prima bij heffingen van gemeente en waterschap." Dat zou je toch denken. Begin dit jaar liet waterschap Delfland weten bij een informatieve bijeenkomst over het waterspoor dat, in ons gebied met 1,2 miljoen huishoudens, er maar liefst 3-400.000 drinkwaterrekeningen gaan naar adressen die niet corresponderen met de administratie van het waterschap. Al die 'onbekende aansluitingen' moeten eerst worden nagelopen door Evides en Dunea, vindt het college. 'Tot die tijd kunnen we niks doen'. Gewoon de zuiveringsheffing meesturen met de drinkwaternota mag niet: een belastingaanslag moet van de belastingheffer naar de belastingplichtige, die mag je niet combineren met de drinkwaterrekening. Bureacratie zegeviert over de praktijk.
Ik ken nog wel een mooie waterstroom die verontreinigd is met PFAS en andere stoffen die graag een pilot zou willen zijn voor deze techniek. Reiniging met actieve kool is hier duur en slecht werkend vanwege de andere stoffen en lozing is daarna op het riool. 
Wat een mooie ontdekking! Uiteraard is de beste oplossing geen PFAS meer produceren en/of lozen. Helaas is ons watersysteem nu al zodanig met PFAS verontreinigd dat veel bronnen voor drinkwater onder druk staan. Drinkwaterbedrijven produceren en lozen geen PFAS, maar zijn vervolgens wel via de Drinkwaterwet verplicht te voorkomen dat o.a. deze, zeer zorgwekkende stof, in het drinkwater terecht komt. Na ontwikkelen van verwijderingstechnologie (die de gebonden DW-klant mag betalen) is de ontstane reststroom niet vergunbaar..
Daarom zeg ik, mooi werk Han Zuilhof en Wetsus! Heel veel succes gewenst met de opschaling!
Wellicht kunnen we de techniek inzetten om de rommel op te ruimen die we de afgelopen 50 jaar in het milieu hebben gestort, en tegelijkertijd nieuwe accumulatie proberen te voorkomen. Maar ik ben met je eens dat voorkomen altijd veel beter is dan opruimen... Alleen voorkomen moet in Europees verband, en dat duurt meestal net even iets langer.Laten we daarom maar starten met opruimen..........