secundair logo knw 1

Antoinet Looman (heemraad Waterschap Rijn en IJssel), Rens Steintjes (wethouder gemeente Doetinchem) en Esther Ruesen (directeur Stadsmuseum) openen de expositie | Foto Waterschap Rijn en IJssel

Onder de vlag van het initiatief ‘Weet van Water’, waarin Waterschap Rijn en IJssel samenwerken met de gemeenten in hun beheersgebied, is deze zomer de tentoonstelling ‘Droogte in de Achterhoek: Wat kan ík doen?’ geopend.

Op de tentoonstelling vinden bezoekers informatie en tips die helpen om zelf water te besparen en vast te houden. Ook is er een droogtetafel, waarmee de droogteproblematiek en oplossingen helder worden uitgelegd. “Binnen ‘Weet van Water’ zijn de afgelopen jaren al tal van activiteiten en campagnes georganiseerd richting de inwoners”, vertelt Vanya Ginsel van Waterschap Rijn en IJssel.

Door samen te werken met gemeenten wil het waterschap inwoners aanspreken met thema’s die voor hen relevant zijn. “In de ene gemeente hebben we acties gehad over het wonen aan een dijk. Terwijl het in andere plaatsen veel meer gaat over vergroening van tuinen. Alle acties dragen bij aan het verhogen van het waterbewustzijn. Dat bereik je alleen lokaal, want dan kun je onderwerpen aanspreken die mensen direct raken.”

De expositie is gratis te zien in het Stadsmuseum Doetinchem en loopt tot en met 31 augustus 2022. “Het onderwerp droogte gaat iedereen aan", stelt Ginsel. "We zochten daarom een laagdrempelige, vandaar ook gratis te bezoeken, en inspirerende manier om het onderwerp te behandelen. Wie de tentoonstelling bezoekt, kan echt ervaren wat de gevolgen van droogte zijn voor bijvoorbeeld natuur en landbouw, maar ook voor woningen en wijken. En daarnaast bieden we handvatten omdat mensen er zelf ook iets aan kunnen doen.”

Het is de eerste tentoonstelling die vanuit ‘Weet van Water’ is georganiseerd. “We hopen hiermee een instrument aan onze campagnetoolbox te hebben toegevoegd. Alle waterschappen zoeken manieren om de inwoners te betrekken bij de wateruitdagingen, denk ook aan de ‘Waterbazen-campagne’. Wij hopen dat de expositie flink wat mensen bereikt en het zou heel leuk zijn om hem later ook in andere gemeenten aan te bieden.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....