0
0
0
s2smodern

Afgelopen vrijdag voerde waterschap Hunze en Aa’s in delen van haar beheersgebied een beregeningsverbod overdag in. LTO Noord reageert verbolgen, zowel over de snelheid waarmee de beslissing genomen is als de beslissing zelf. Het waterschap stelt niet anders te kunnen en sluit aanvullende maatregelen niet uit.

De extreme weersomstandigheden en de gestegen watervraag leiden er volgens Arjan Heugens van Hunze en Aa’s toe dat een gedeeltelijk beregeningsverbod niet meer te vermijden viel. “In de nacht van donderdag op vrijdag zagen we de waterpeilen snel dalen. Daar werden we zelf door verrast. Het was sjieker geweest LTO mee te nemen in onze overwegingen. Dat is onvoldoende gebeurd.”

Breder belang
Brenda Timmerman 180 vk Brenda TimmermanVolgens Brenda Timmerman, bestuurder van LTO Noord, had een tijdige aankondiging van het beregeningsverbod haar achterban veel ellende kunnen besparen. “Elke agrariër heeft een beregeningsplan. Dat kun je niet zomaar onderbreken of aanpassen. Was het verbod tenminste aangekondigd, hadden agrariërs zich er nog deels op in kunnen stellen. De belangen zijn groot. Het gaat echt niet alleen om de portemonnee van de boeren. Juist in deze periode is is water heel belangrijk om alle gewassen tot een goed eindproduct te laten groeien. Lukt dat niet dan ondervinden daar ook alle toeleveranciers en de verwerkende industrie de gevolgen van.”

Verbazing
Los van de communicatie is Timmerman ook verbaasd over het afgekondigde beregeningsverbod. Volgens haar laat de recente droogtemonitor van 4 augustus zien dat de situatie nog niet nijpend is. Ook bevreemd het haar dat het waterschap nog niet, zoals in eerdere droge jaren, noodpompen heeft ingezet om voor extra water te zorgen. “We gaan niet op de stoel zitten van het waterschap, maar blijven juist het gesprek zoeken. We zijn zijn er van overtuigd dat er nog andere oplossingen denkbaar zijn.”

Piepen en kraken
Het nut van het beregeningsverbod overdag staat volgens Heugens buiten kijf. “Met piepen en kraken hebben we er dit weekend voor gezorgd dat het waterpeil dusdanig is gebleven dat de agrariërs in elk geval ‘s avonds en ‘s nachts konden beregenen. We zien dat de boeren zich goed aan deze aanwijzing hebben gehouden en in onze eigen contacten met de agrariërs merken we dat ze de noodzaak van de maatregel wel inzien.”

Uitbreiding
Heugens noemt de inzet van noodpompen nog onderwerp van discussie en een van de maatregelen die de komende dagen nog genomen zou kunnen worden. “Maar ook een uitbreiding van het beregeningsverbod valt niet uit te sluiten. De weersomstandigheden zijn extreem. Boeren hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in beregeningsinstallaties, dus de watervraag is bijzonder hoog.” 


Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink reageert op twitter: 

Reactie dijkgraaf Van den Brink

 

Update 10/08 19 uur:
Hunze en Aa's meldt op de website dat het dinsdag (morgen) noodpompen plaatst bij de gemalen Veendam en Vennix (nabij Musselkanaal). "Hiermee kunnen we meer water de gebieden inpompen waar op dit moment een verbod geldt om overdag te beregenen." 

Ook met de inzet van de noodpompen blijft het nodig om het gedeeltelijke beregeningsverbod dat sinds vrijdag 7 augustus van kracht is, te handhaven, stelt het waterschap. Er is nog steeds sprake van 'een forse, aanhoudende watervraag'.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.