0
0
0
s2sdefault

Hoe kunnen we het beste omgaan met een periode van extreme neerslag, die waarschijnlijk steeds vaker gaat voorkomen? Over deze vraag buigt de nieuwe Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich. De deelnemende overheidspartijen brengen advies uit over praktische maatregelen voor de korte termijn. De bedoeling is dat er binnen enkele maanden zicht is op de meest urgente maatregelen.

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is ingesteld naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg en het hoogwater in de Maas in juli, die werden veroorzaakt door langdurige hevige regen. Toenmalig demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kondigde snel daarna de komst van de beleidstafel aan. Haar opvolger Barbara Visser heeft nu aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de afspraken die zijn gemaakt over de samenstelling, thema’s en werkwijze.

Naar voorbeeld van beleidstafel droogte
Er doen bestuurlijke vertegenwoordigers van diverse overheden mee: Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Gemeente Valkenburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Rijk, Deltacommissaris, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De beleidstafel is ingericht naar het voorbeeld van de eerdere beleidstafel voor droogte, meldt de minister.

Minister Barbara VisserMinister Barbara Visser
foto: Arenda Oomen

“Het doel van de beleidstafel is om te leren van de opgetreden situatie in Limburg en om, ook op andere plekken in Nederland, nu en in de toekomst beter gesteld te staan voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag die naar verwachting steeds vaker voor gaat komen. De beleidstafel is nadrukkelijk een tijdelijk gremium om mogelijke verbeteringen te identificeren.”

Over jaar eindrapport
De beleidstafel volgt een aantal werksporen bij de thema’s en vraagstukken die aan bod komen (zie kader Werksporen). De beleidstafel gaat voorstellen voor maatregelen doen, laat Visser weten. “De betrokken partijen geven aan dat de beleidstafel praktische maatregelen moet opleveren voor de korte termijn. De beleidstafel streeft er daarom naar binnen enkele maanden zicht te krijgen op de maatregelen met de meeste urgentie.”

Over een jaar komt de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater met een eindrapport en wordt dan opgeheven. Naar verwachting begin 2022 wordt een tussenrapportage over de eerste resultaten gepubliceerd. De beleidstafel richt haar adviezen aan de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat voert met bestuurders van waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Minister Visser schrijft daarover: “Deze adviezen moeten dusdanig concreet zijn qua inhoud, aanpak en doorlooptijd dat deze na vaststelling belegd kunnen worden bij bestaande organisaties.”


WERKSPOREN
De thema’s en vraagstukken waarmee de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich bezighoudt, zijn onderverdeeld in een aantal werksporen. Deze werksporen gaan onder andere in op:

• Welke lessen uit de specifieke situatie in Limburg kunnen worden getrokken over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en de klimaatadaptatie.
• Wat een dergelijke neerslagsituatie voor gevolgen zou hebben in andere delen van Nederland, met aandacht voor onder andere ruimtelijke inrichting en landgebruik.
• Hoe het beleid van klimaatadaptatie functioneert en mogelijk kan worden aangescherpt.
• Hoe het hoofdwatersysteem heeft gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid.
• Wat relevante grensoverschrijdende kennisvragen zijn en hoe internationale samenwerking kan worden ingevuld.
• Wat kan worden gedaan om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van minister Visser
H2O Actueel: aankondiging beleidstafel
H2O Actueel: Limburg wil actieplan
H2O Actueel: interview Peter Glas

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.