secundair logo knw 1

Beeld van de overstroming van de Geul in het kerkdorp Wijlre op 15 juli I foto: Romaine via Wikimedia Commons

Hoe kunnen we het beste omgaan met een periode van extreme neerslag, die waarschijnlijk steeds vaker gaat voorkomen? Over deze vraag buigt de nieuwe Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich. De deelnemende overheidspartijen brengen advies uit over praktische maatregelen voor de korte termijn. De bedoeling is dat er binnen enkele maanden zicht is op de meest urgente maatregelen.

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is ingesteld naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg en het hoogwater in de Maas in juli, die werden veroorzaakt door langdurige hevige regen. Toenmalig demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kondigde snel daarna de komst van de beleidstafel aan. Haar opvolger Barbara Visser heeft nu aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de afspraken die zijn gemaakt over de samenstelling, thema’s en werkwijze.

Naar voorbeeld van beleidstafel droogte
Er doen bestuurlijke vertegenwoordigers van diverse overheden mee: Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Gemeente Valkenburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Rijk, Deltacommissaris, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De beleidstafel is ingericht naar het voorbeeld van de eerdere beleidstafel voor droogte, meldt de minister.

Minister Barbara VisserMinister Barbara Visser
foto: Arenda Oomen

“Het doel van de beleidstafel is om te leren van de opgetreden situatie in Limburg en om, ook op andere plekken in Nederland, nu en in de toekomst beter gesteld te staan voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag die naar verwachting steeds vaker voor gaat komen. De beleidstafel is nadrukkelijk een tijdelijk gremium om mogelijke verbeteringen te identificeren.”

Over jaar eindrapport
De beleidstafel volgt een aantal werksporen bij de thema’s en vraagstukken die aan bod komen (zie kader Werksporen). De beleidstafel gaat voorstellen voor maatregelen doen, laat Visser weten. “De betrokken partijen geven aan dat de beleidstafel praktische maatregelen moet opleveren voor de korte termijn. De beleidstafel streeft er daarom naar binnen enkele maanden zicht te krijgen op de maatregelen met de meeste urgentie.”

Over een jaar komt de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater met een eindrapport en wordt dan opgeheven. Naar verwachting begin 2022 wordt een tussenrapportage over de eerste resultaten gepubliceerd. De beleidstafel richt haar adviezen aan de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat voert met bestuurders van waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Minister Visser schrijft daarover: “Deze adviezen moeten dusdanig concreet zijn qua inhoud, aanpak en doorlooptijd dat deze na vaststelling belegd kunnen worden bij bestaande organisaties.”


WERKSPOREN
De thema’s en vraagstukken waarmee de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich bezighoudt, zijn onderverdeeld in een aantal werksporen. Deze werksporen gaan onder andere in op:

  • Welke lessen uit de specifieke situatie in Limburg kunnen worden getrokken over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en de klimaatadaptatie.
  • Wat een dergelijke neerslagsituatie voor gevolgen zou hebben in andere delen van Nederland, met aandacht voor onder andere ruimtelijke inrichting en landgebruik.
  • Hoe het beleid van klimaatadaptatie functioneert en mogelijk kan worden aangescherpt.
  • Hoe het hoofdwatersysteem heeft gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid.
  • Wat relevante grensoverschrijdende kennisvragen zijn en hoe internationale samenwerking kan worden ingevuld.
  • Wat kan worden gedaan om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van minister Visser
H2O Actueel: aankondiging beleidstafel
H2O Actueel: Limburg wil actieplan
H2O Actueel: interview Peter Glas

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!