secundair logo knw 1

Beeld van de overstroming van de Geul in het kerkdorp Wijlre op 15 juli I foto: Romaine via Wikimedia Commons

Hoe kunnen we het beste omgaan met een periode van extreme neerslag, die waarschijnlijk steeds vaker gaat voorkomen? Over deze vraag buigt de nieuwe Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich. De deelnemende overheidspartijen brengen advies uit over praktische maatregelen voor de korte termijn. De bedoeling is dat er binnen enkele maanden zicht is op de meest urgente maatregelen.

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is ingesteld naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg en het hoogwater in de Maas in juli, die werden veroorzaakt door langdurige hevige regen. Toenmalig demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kondigde snel daarna de komst van de beleidstafel aan. Haar opvolger Barbara Visser heeft nu aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de afspraken die zijn gemaakt over de samenstelling, thema’s en werkwijze.

Naar voorbeeld van beleidstafel droogte
Er doen bestuurlijke vertegenwoordigers van diverse overheden mee: Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Gemeente Valkenburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Rijk, Deltacommissaris, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De beleidstafel is ingericht naar het voorbeeld van de eerdere beleidstafel voor droogte, meldt de minister.

Minister Barbara VisserMinister Barbara Visser
foto: Arenda Oomen

“Het doel van de beleidstafel is om te leren van de opgetreden situatie in Limburg en om, ook op andere plekken in Nederland, nu en in de toekomst beter gesteld te staan voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag die naar verwachting steeds vaker voor gaat komen. De beleidstafel is nadrukkelijk een tijdelijk gremium om mogelijke verbeteringen te identificeren.”

Over jaar eindrapport
De beleidstafel volgt een aantal werksporen bij de thema’s en vraagstukken die aan bod komen (zie kader Werksporen). De beleidstafel gaat voorstellen voor maatregelen doen, laat Visser weten. “De betrokken partijen geven aan dat de beleidstafel praktische maatregelen moet opleveren voor de korte termijn. De beleidstafel streeft er daarom naar binnen enkele maanden zicht te krijgen op de maatregelen met de meeste urgentie.”

Over een jaar komt de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater met een eindrapport en wordt dan opgeheven. Naar verwachting begin 2022 wordt een tussenrapportage over de eerste resultaten gepubliceerd. De beleidstafel richt haar adviezen aan de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat voert met bestuurders van waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Minister Visser schrijft daarover: “Deze adviezen moeten dusdanig concreet zijn qua inhoud, aanpak en doorlooptijd dat deze na vaststelling belegd kunnen worden bij bestaande organisaties.”


WERKSPOREN
De thema’s en vraagstukken waarmee de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich bezighoudt, zijn onderverdeeld in een aantal werksporen. Deze werksporen gaan onder andere in op:

  • Welke lessen uit de specifieke situatie in Limburg kunnen worden getrokken over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en de klimaatadaptatie.
  • Wat een dergelijke neerslagsituatie voor gevolgen zou hebben in andere delen van Nederland, met aandacht voor onder andere ruimtelijke inrichting en landgebruik.
  • Hoe het beleid van klimaatadaptatie functioneert en mogelijk kan worden aangescherpt.
  • Hoe het hoofdwatersysteem heeft gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid.
  • Wat relevante grensoverschrijdende kennisvragen zijn en hoe internationale samenwerking kan worden ingevuld.
  • Wat kan worden gedaan om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van minister Visser
H2O Actueel: aankondiging beleidstafel
H2O Actueel: Limburg wil actieplan
H2O Actueel: interview Peter Glas

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.