secundair logo knw 1

De huidige beleidsregels van Rijkswaterstaat voor de grote rivieren maken natuurontwikkeling langs de rivieren onmogelijk. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds op basis van een rapport met een analyse van de bestaande wettelijke regels in de Waterwet. 

Bij plannen voor een heg, bos of natuurgeul in de uiterwaarden toetst Rijkswaterstaat die aan een zogeheten Rivierkundig Beoordelingskader. “Ervaringen bij vrijwel alle projecten laten zien dat dit technische beoordelingskader dat is opgenomen in de Waterwet, weinig ruimte laat voor herstel van kenmerkende riviernatuur”, zegt Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds. 

Natuurherstel in de uiterwaarden van de rivieren vindt plaats op basis van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Het Rivierkundig Beoordelingskader legt alle accent op bevaarbaarheid voor scheepvaart en veiligheid. “We zien dat de ene wet de andere wet tegenwerkt.”

De normen zijn zo strikt dat praktisch geen enkele verandering van de waterstroom of het bodemmateriaal mag plaatsvinden. Zandafzettingen zijn verboden, net als meestromende nevengeulen in de uiterwaarden. Daardoor zou de hoogwaterveiligheid of de bevaarbaarheid van de rivier in gevaar kunnen komen, stelt Rijkswaterstaat. “Morfologische criteria staan natuurontwikkeling in de weg. Ze verhinderen alle ingrepen die zorgen voor een meer een natuurlijk dynamisch riviersysteem”, constateert onderzoeker Lodewijk Schulte van bureau Stroming. 

De afgelopen jaren is het beoordelingskader herhaaldelijk aangepast. Telkens zonder aandacht voor natuurherstel, signaleert Schulte. “Het scheepvaartbelang zit diep verankerd in het rivierkundig beoordelingskader. Natuur heeft hierin geen stem.” 

Rijkswaterstaat stelt dat er wel degelijk ruimte is voor natuurontwikkeling, mits elders in het stroomgebied van de rivier deze zogeheten overruimte wordt gecompenseerd. Volgens onderzoekers Schulte is dat een doekje voor het bloeden. “Er is geen boekhouding voor deze rivierkundige overruimte. Natuurontwikkeling mag meeliften op plannen voor verbetering van de hoogwaterveiligheid. Riviernatuur is nergens vastgelegd in beleid.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.