0
0
0
s2smodern

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) luidt de noodklok vanwege een tekort aan opslagcapaciteit voor zuiveringsslib. Ook andere regio’s lopen tegen de grenzen aan. De sector heeft bij de minister op een oplossing aangedrongen.

AGV maakt het vuile water van huishoudens en bedrijven schoon in de rioolwaterzuivering. Het zuiveringsslib dat daarbij achterblijft, een mengsel van vuil en bacteriën, gaat naar het Afval Energie Bedrijf (EAB) in Amsterdam. Daar wordt het samen met ander afval verbrand en omgezet in energie.

Vanwege problemen bij het AEB – het bedrijf heeft de helft van zijn afvalovens stilgelegd om de veiligheid onder controle te krijgen – wordt hier al een paar maanden minder slib verwerkt dan gebruikelijk. Daarom wordt een deel van het slib nu opgeslagen bij de rioolwaterzuivering in Amsterdam Westpoort en in tijdelijke opslagruimte in de regio.

De komende maanden is het AEB nauwelijks in staat om nog slib te verwerken. Om de rioolwaterzuivering in stand te kunnen houden, moet het waterschap het slib echter wel kwijt kunnen. ''Voor de komende weken hebben we hiervoor tijdelijke oplossingen gecreëerd, maar binnen enkele weken zijn er geen alternatieven meer’’, stelt AGV.

Acht vrachtwagens
Volgens het waterschap kan dit probleem alleen opgelost worden met behulp van landelijke medewerking. Hierover wordt druk overleg gevoerd.

''Het is echt een groot probleem’’, zegt woordvoerder Tim Leeuwerke van AGV. ''Om een idee te krijgen: het gaat om 250 ton per dag, dat is acht vrachtwagens vol, uit elf rioolwaterzuiveringen. Als er niets gebeurt, moeten wij de waterzuivering stoppen of het slib in het Noordzeekanaal storten. En dat willen we niet.’’

Woordvoerder Judith de Jong van de Unie van Waterschappen bevestigt dat zowel landelijk als regionaal naar oplossingen wordt gezocht, mogelijk via de baggerdepots van Rijkswaterstaat.

Ontheffing
De problemen spelen volgens haar elders in het land nog niet. ''Maar we zitten aan de maximale capaciteit, dus dat kan wel gaan gebeuren.’’ Dat komt mede doordat de export naar het buitenland (Duitsland) vanwege Europese wetgeving grotendeels is stopgezet.

Begin juli is het onderwerp ook aan de orde gesteld in de Stuurgroep Water, het periodieke overleg tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen.

Concreet is de minister toen gevraagd om medewerking te verlenen aan het storten op de locaties IJsseloog en De Slufter en om aanpassing of ontheffing van de regels voor het storten van zuiveringsslib. Volgens De Jong is hierover nog geen besluit genomen.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Amstel, Gooi en Vecht
Verslag Stuurgroep Water

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Martin Hoeksema · 1 years ago
    De overheid had al veel langer bio-centrales moeten bouwen met gelden van de oliemij bv. Shell, BP. Circa 20 % wat anders aan belasting betaald zou worden vanuit de omzet en winstbelasting. Dan zou slib aangeleverd kunnen worden en biogas-groene energie wordt in deze centrales opgewekt tot CH4 gas kwaliteit voor de huishoudens. Dit wordt dan goedkoper aangeleverd aan de huishoudens voor CV en warmwatervoorziening.
    Het is toch zot dat het slib of slibkoek niet direct wordt omgezet via Anaerobe gisting en/of in grote centrales om nuttige en bruikbare energie te produceren. Wie is voor?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.