0
0
0
s2smodern

Een bloemrijke dijk is bevorderlijk voor de biodiversiteit, maar hoe groot is het effect? Dat gaat Waterschap Aa en Maas onderzoeken op een dijk in de buurt van Cuijk. Het waterschap past hier Kleurkeur toe, een nieuwe richtlijn voor ecologisch maaibeheer.

‘Flower power’ dijken raken langzaam in zwang in waterschapsland, vanuit de gedachte dat daarmee wat kan worden gedaan aan de achteruitgang van het aantal bijen, vlinders en andere insecten. Toen hij nog watergraaf van Waterschap De Dommel was, heeft deltacommissaris Peter Glas hiervoor de onderscheiding Pro Flora et Securitate in het leven geroepen. Waterschap Aa en Maas wil nu in een pilot goed in beeld brengen wat het effect van bloemrijke dijken op de biodiversiteit is.

Voor de proef is een dijkvak langs de Maas in de buurt van Cuijk uitgekozen, dat in potentie redelijk bloemrijk is. Aa en Maas en de aannemer hebben eerst een nulmeting van de aanwezige flora en fauna uitgevoerd en daarna een beheerplan gemaakt. Hierin staat hoe en wanneer wordt gemaaid.

Het maaien is aangepast: er zal worden gemaaid op 10 tot 15 centimeter hoogte en van soortenrijk naar soortenarm. Verder wordt 15 tot 30 procent van de binnenkant van de dijk ontzien. Ook wacht de aannemer zoveel mogelijk met maaien, totdat de vegetatie is uitgebloeid en er zaadzetting heeft plaatsgevonden.

Aa en Maas past hiermee als eerste waterschap Kleurkeur op een dijk toe. Deze nieuwe richtlijn voor ecologisch bermbeheer is een initiatief van de Vlinderstichting en de Stichting Groenkeur. In de pilot wil Waterschap Aa en Maas ervaring opdoen, met de bedoeling om Kleurkeur later ook op andere dijken in te zetten. Voorwaarde is dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de waterkerende functie van dijken.

 

MEER INFORMATIE
Aa en Maas over de pilot
Informatie over Kleurkeur

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.