Colors: Orange Color

In de doe-tentoonstelling 'Vloeibare bouwsteen - Ontwerpen met water in Amsterdam' draai je als bezoeker zelf aan de keuzeknoppen van het systeem dat waterpeil en -kwaliteit in de stad regelt, en ontdek je de effecten van die keuzes op de woonomgeving. Onderdeel hiervan is 'Maquette Palingpark Oosterdok', een experiment om de onderwaterfauna een stem te geven, met oa kubuswoningen voor jongvolwassen vissen, en een stilteplek waar een waterbewoner zich aan de herrie van scheepvaartverkeer kan onttrekken. Te zien van 9 juli t/m 27 november 2022 in Arcam Amsterdam.

Details: Ambassade van de Noordzee

Wetskills Water Challenges are international think-tank programs of two weeks, for students and young professionals with a passion for water. Participants work in trans-disciplinary and transcultural teams, to find out-of-the-box solutions for real-life water cases. Join Wetskills for the Challenge in South Korea, starting 22 August 2022, or one of the other events.

Details: Wetskills-South Korea 2022

Wetskills Water Challenges are international think-tank programs of two weeks, for students and young professionals with a passion for water. Participants work in trans-disciplinary and transcultural teams, to find out-of-the-box solutions for real-life water cases. Join Wetskills for the Water Challenge in the Palestinian Territories, starting 25 August 2022, or one of the other events.

Details: Wetskills Palestinian Territories 2022

KAN Excursie naar twee inspirerende natuurinclusieve projecten in Culemborg. EVA Lanxmeer ontstond vanaf 1995 in een samenwerking tussen gedreven initiatiefnemers, toekomstige bewoners, en de gemeente als projectontwikkelaar. Vervolgens bezoeken we Parijsch, een grote groen-blauwe nieuwbouwwijk die nu ontwikkeld wordt aan de noordwestelijke rand van Culemborg. KAN Excursie voor professionals betrokken bij natuurinclusieve en klimaatadaptieve nieuwbouw en watersystemen, op vrijdag 2 september 2022 van 12:00-17:00 uur in Culemborg.

Details: KAN Excursie

Wetskills Water Challenges are international think-tank programs of two weeks, for students and young professionals with a passion for water. Participants work in trans-disciplinary and transcultural teams, to find out-of-the-box solutions for real-life water cases. Join Wetskills for the Water Challenge in Denmark, starting 3 September 2022, or one of the other events.

Details: Wetskills-Denmark 2022

De 'Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving' wordt ontwikkeld door TAUW en Arcadis, om een kader te scheppen voor klimaatadaptief bouwen. De Maatlat moet duidelijkheid geven aan stakeholders over oa eisen aan locatie-inrichting en bouwwijze op klimaatthema's als hitte, wateroverlast, droogte en gevolgbeperking van overstromingen. Het gaat daarbij ook om welke buien een systeem aan moet kunnen. In dit Webinar een update over voortgang en keuzes, met de mogelijkheid om praktijkkennis te delen - op donderdag 8 september 2022 van 11:00-12:00 uur.

Details: RIONED | Webinar Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving

In deze cursus leren deelnemers zelf een systeemanalyse te maken op basis van Ecologische Sleutelfactoren. Alle stappen van het proces worden doorlopen, van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Het uitwerken van een eigen case staat centraal. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met veel ruimte voor individuele verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het toepassen van het ecologisch model PCLake. PAOTM Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse; 5 cursusdagen in de periode 8 september tot 10 november 2022 in Amersfoort.

Details: PAO Techniek en Management | Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

PAOTM cursus met de nieuwste inzichten en achtergronden over fosfor, bioplastics, cellulose, alginaat en energie terugwinning in de waterzuivering. Per grondstof leer je hoe je deze technisch terug kunt winnen: Omschakelen van waterzuiveraar naar energie- en grondstoffenproducent. Onder leiding van Mark van Loosdrecht (TU Delft) en Enna Klaversma (Waternet), op donderdag 8 en vrijdag 9 september 2022 in Amersfoort.

Details: PAOTM | Cursus Circulaire afvalwaterzuivering: de laatste inzichten

Wetskills Water Challenges are international think-tank programs of two weeks, for students and young professionals with a passion for water. Participants work in trans-disciplinary and transcultural teams, to find out-of-the-box solutions for real-life water cases. Join us for the Wetskills-NL challenge in Leeuwarden, starting 9 September 2022, or one of the other events.

Details: Wetskills-NL in Leeuwarden 2022

Climate Adaptation Worldwide - webinar-series by Platform WOW, KNW and others - How can data be used in strategic decision-making and data-driven models, to make watersystems robust and fit for the future? What are experiences in other countries? Two great examples will be shared in the next Webinar, on Thursday 15 September 2022 from 9:00-10:00 hrs.

Details: Platform WOW | Climate Adaptation: Harnessing Data to Make the Watersystem More Robust

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • ‘Climate change is a global challenge’

  Klimaat adaptatie vergt maatwerkoplossingen, wereldwijd. Welke ervaringen van collega’s in andere landen zijn ook bruikbaar in Nederland? Serie webinars door Platform WOW ism KNW en anderen, met op 15 sept: Climate Adaptation & the Use of Data for Robust Watersystems.

 • Onderzoek Grote waternavel

  De Grote waternavel is een invasieve exoot. Door massale groei kunnen watergangen dichtgroeien, waardoor de waterafvoer belemmerd wordt. FLORON doet onderzoek naar de verspreiding van deze woekerende plant, en vraagt ervaringen met beheer en bestrijding te delen via een vragenlijst.

 • KNW voor bedrijven en organisaties

  KNW biedt waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform met volop mogelijkheden voor kennisdelen, inspiratie en ontmoeting in een actieve en ondernemende sector. Wist u dat KNW een speciaal lidmaatschap heeft voor bedrijven en organisaties? U leest er alles over op de vernieuwde bedrijven pagina.

 • Kennis in Praktijk - Najaar 2022

  Speciaal voor vakspecialisten worden in het najaar weer diverse activiteiten georganiseerd - op locatie en online - over oa zuiveringstechnieken en Covid bemonstering in rioolwater. Het gaat om informeel kennis uitwisselen, ‘gluren bij de buren’ en nuttige contacten. Lees verder voor de agenda, en save the date!

Meer nieuws van KNW

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!