secundair logo knw 1

Watervrije urinoirs

Biocompact levert producten om overmatig watergebruik in de sanitaire ruimte te voorkomen. Momenteel wordt in Nederland 20 procent van ons drinkwater gebruikt voor toiletspoelbeurten. Roderick Standaart, eigenaar van biocompact, wil daar verandering in brengen. “Is het de vraag of we te weinig water hebben of juist te veel verbruiken. Wij geloven vooral in het laatste.”


Deze content is een productie van Water Alliance


Een spoeltoilet gebruikt ongeveer 6 tot 8 liter water per spoelbeurt. Koepelorganisatie Vewin berekende dat de Nederlander in 2022 30,2 liter drinkwater per dag door het toilet spoelt. Omgerekend is dit zo’n 513 miljoen liter water per dag. Veel te veel, volgens Standaart. “Bovendien verbruiken we veel CO2 bij het leveren van drinkwater. Denk aan de productiefaciliteiten en transport.”

Sneeze-effect
Als bijkomend negatief effect van een spoelbeurt wijst Standaart op het zogeheten sneeze-effect. “Bij het doorspoelen bevat het toilet ongeveer een miljoen bacteriën en ontstaat er nevel. Het grootste deel hiervan belandt op de toiletbril of op de vloer rondom het toilet. Ook trekt de nevel de bacteriën uit de pot tot wel 3 meter hoog. Het spoelen van een toilet is dus eigenlijk heel onhygiënisch." 

Biocompact zoekt naar producten die interessant zijn om drinkwater te besparen en de hygiëne te verbeteren. Het biedt watervrije urinoirs, vacuüm toiletsystemen en waterbesparende kranen aan. “We doen er alles aan om water te besparen. Een vacuümtoilet spoelt 0,8 liter. Watervrije urinoirs gebruiken, zoals doet vermoeden, helemaal geen water. Vacuümtoiletten plaatsen we vaak in nieuwbouwprojecten. Maar we kunnen bestaande toiletten ook ombouwen naar een vacuümtoilet.”

Het vacuümsysteem zuigt door middel van drukverschil afvalwater van toiletten, en/of douches en wastafels, vermaalt het en pompt het vervolgens naar het riool of een tank, bijvoorbeeld een opslag- of septic tank of een biogas- of zuiveringsinstallatie. “Biogas of fosfaat halen we eenvoudiger uit de spoeling omdat er minder water geloosd hoeft te worden.”

DEF roderick standaart 900 Roderick Standaart

McDonald's 
In de loop der jaren bouwde biocompact een groot klantenbestand op. Een klant als McDonald's bespaart bijvoorbeeld al 60 miljoen liter water per jaar. “Zij maakten 13 jaar geleden al de switch door al hun toiletten om te bouwen. Bedrijven die voorheen veel spoelwater gebruikten, besparen niet alleen water, maar natuurlijk ook geld.”

De toekomst ziet Standaart zonnig in. Zeker met het oog op de BREEAM-NL, een certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode worden projecten beoordeeld op integrale duurzaamheid. “We gaan naar een toekomst waarin water een belangrijke rol gaat spelen bij deze certificering. Veel bedrijven zijn daar gevoelig voor. En mogelijk gaat deze regelgeving ook voor particuliere bouw spelen. Zoiets gaat heel erg helpen om het bewustzijn rondom waterbesparing te veranderen.”


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de Water Campus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.