secundair logo knw 1

De DyVaR-installatie

De innovatieve ontzoutingstechnologie DyVaR van Salltech is een uitkomst voor de zuivelindustrie die door strenge Europese lozingsregels in haar maag zit met zout in het afvalwater.


Deze content is een productie van Water Alliance


Met de concentratie- en kristallisatietechnologie DyVaR van Salttech, is het mogelijk om zoute concentraatstroom (brine) vergaand te concentreren, te kristalliseren en zouten te verkopen als restproduct. DyVaR wordt nu vooral toegepast in de zuivel- en de chemische-industrie, maar de mogelijkheden reiken verder. Het Sneker bedrijf hoopt de technologie zo breed mogelijk aan te bieden. “Wij zitten in eigenaardige niches”, zegt Reimond Olthof, medeoprichter van Salttech.  

In melk zitten zouten die niet wenselijk zijn bij de fabricage van bijvoorbeeld babypoeder en caseïne. Tot drie jaar geleden kon in Europa een reverse osmose (RO) concentratie met het afvalwater geloosd worden in het oppervlaktewater. Gevoed door de nadelige impact op het milieu, voerde de Europese Unie strengere regelgeving in. Dit leidde bij melkpoederproducenten in Duitsland tot oplopende transport- en verwerkingskosten voor RO brines. Zout werd zo een limiterende factor voor de productie. “Daarom was er in Duitsland dringend behoefte aan deze technologie”, vertelt Olthof.

Vorig jaar verkocht Salttech de DyVaR installatie aan de Duitse caseïneproducent Lactoprot, die vanaf juli 2021 zal dienen als referentieproject. Olthof: “Met DyVaR kunnen we RO brines 10 tot 12 keer indikken. Doordat melkzouten voor een groot deel uit kalium- en fosfaatzouten bestaan, heeft Lactoprot een vergunning om de geproduceerde zouten te verkopen als alternatieve meststof. In plaats van te betalen voor het verwerken, ontvangen ze nu een financiële vergoeding van een agrariër en zijn ze circulair. Zo draagt DyVaR bij aan duurzame doelstellingen. Ook het lage energieverbruik, in vergelijking met klassieke concentratiemethodes, helpt daarbij.” 

Twee systemen
Olthof vertelt dat bij conventionele technieken er twee systemen - een concentratie en kristallisatie unit - nodig zijn. “We hebben van onze zuivelklanten geleerd dat de wisselende samenstelling van zouten en organische componenten, zoals lactose, deze technieken minder efficiënt maken. De DyVaR concentreert en kristalliseert in een dynamisch recirculatie proces met behulp van vele parallel opgestelde verdamping cyclonen. Hierdoor produceert het vaste zouten, met 30-40 procent minder energieverbruik dan conventionele methodes.”

"Dankzij het DyVaR verdampingsproces is het mogelijk gebruik te maken van kunststof componenten en leidingwerk aan de brine-zijde van de installatie. Hiermee kan de unit zelfs onder een operationele pH <2 en een hoge chlorideconcentratie continu bedreven worden, zonder precipitatie en corrosieproblemen. De DyVaR units zijn geheel modulair uitgevoerd en kunnen direct na montage en aansluiting worden opgestart.”

DyVaR is een gepatenteerde oplossing die op meer belangstelling kan rekenen dan alleen de zuivelindustrie. Olthof besluit: “Momenteel zijn melkverwerkers en de chemische industrie onze corebusiness. Desondanks weten andere niches ons ook te vinden, zoals de olie- en gasindustrie en de cementindustrie.”


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden 

 

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.